Pět smyslů versus nekonečný vesmír

Člověk je prazvláštní tvor a ten, kdo jej stvořil, s ním musel mít podivné záměry, které zatím ještě nebyly vyjeveny. Napadá vás někdo (nebo něco), kdo (co) je egoističtější, marnivější a zaslepenější než člověk? Podíváme-li se do lidských dějin, vidíme, že jsou plné „věčných pravd“, které přestaly platit po pár desetiletích, krvavých válek, na jejichž konci nikdo už nevěděl, proč začaly, ale hlavně moudrosti, která byla prohlašována nejprve za těžkou a přísně tajnou, později za kacířskou a nakonec za nesmyslnou. Co je to za moudrost?
Těžko říci, dochovaly se jen zkazky, útržky a slovně předávané rady, staletími změněné k nepoznání. Původně to snad měl být návod jak žít, zpráva o tom, proč žijeme zrovna ve hmotě a zrovna na planetě Země a kdo nás sem umístil, ponaučení o tom, jak užívat zemi, jež nám byla dána a využívat při tom sílu v našem nitru. Lidé ale zapomněli a co stačili zapsat, to dnes už nikdo nedokáže přečíst – a pokud přece jenom, pak tomu stejně nevěří.

Máme vědu, neochvějně pravdivou, která se odvolává na neměnné fyzikální zákony. Ty zákony, které za posledních tři sta let doznaly takových změn, že by z toho pan Newton padl na zadek a pana Pythagora by odvezli rovnou na pitevnu. Kdo slyšel někdy o kvantové fyzice, dá mi za pravdu. Díky kvantové fyzice (která se své zákony formuje teprve pár desítek let) náhle věda získává úplně jiný rozměr – dalo by se říct magický.
Dosavadní věda pracovala jen s našimi omezenými smysly – vše se dalo poznávat hmatem, čichem, zrakem, chutí a sluchem. Pět smyslů dokázalo pochopit podstatu vesmíru…nebo jsme si to alespoň namlouvali. S kvantovou fyzikou, která pracuje s tak malými částicemi, o nichž ani nevíme, zda vážně existují, která se snaží odkrývat ty nejzákladnější zákony našeho světa a která posunuje hranice lidské představivosti až za bolestivou hranici díky své teorii superstrun, se naše myšlení mění a čím více svět chápeme, tím je nepochopitelnejší.
Bohužel je kvantová fyzika natolik těžký vědní obor, že jen málo studentů úspěšně opouští fakulty a jen málo učitelů o ní dokáže srozumitelně vyprávět. Jsou potřeba léta studia, aby člověk pochopil alespoň základy. A jen ti nejpilnější jsou pak schopni počítat a skládat složité modely a přemýšlet chvíli v nekonečně malých a za okamžik v nekonečně velkých číslech.
Nabízí se myšlenka, zda tomu tak nebylo už někdy dříve. Proč mělo být určité vědění tajné? Nebylo třeba jen tak strašně obtížné, že jen málo opravdu nadaných jedinců jej bylo schopno studovat? Co když je magie jenom aplikovaná kvantová fyzika? Vždyť podle teorií těch největších vědních kapacit je možné pomocí zákonů kvantové fyziky ovlivnit jakékoli těleso, ať je jakkoli vzdálené (telekineze?), je možné ohýbat časoprostor (teleportace, cesty v čase?) a pravděpodobně existují naprosto miniaturní částice, schopny přenášet v sobě různé druhy energie, včetně informací (telepatie, léčitelství?). Neznáme tohle všechno náhodou z našich bájí?
Ano, zní to příliš fantasticky. Ale zkusmě jít ještě dál. Jistěže existují lidé, kteří kvantové fyzice rozumí a dokážou její zákony spočítat a pochopit. Ale můžeme ji využívat, přestože ji nechápeme? Co nám v tom brání? Hodně lidí umí pracovat s počítačem – ví, že když kliknou na určité tlačítko myši, když je ukazatel navedený na určité místo na obrazovce, spustí se určitý program. Ale už netuší, co se děje mezí pohybem jejich ukazováku a otevření programu – kolik páček se otočí, výbojů proletí, kolik výpočtů se udělá a jak. Proč by se tak nedala využívat kvantová fyzika, nebo řekněme rovnou magie?
Nejsou copak léčitelé jen uživatelé mocného nástroje, kterému sami nerozumí, ale umí „stisknout tlačítko“? Totéž telepati, fakíři, věštci, začínající i pokročilí učedníci magie a další jim podobní? Nejsou jako děti, které si hrají na počítači, aniž by tušili, jak ten složitý systém pracuje?
Doufám, že jednou přijde den, kdy vědci otevřou oči a zjistí, že to, co léta odsouvali do kategorie “ lží, polopravd a podvodů“ je jen nesmírně složitá realita. A doufám, že až ten den přijde, tak už nebude pozdě.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.