O světě a o lidech

Poslední dva dny byly zase ve znamení kontroverzních článků, které rozpohybovaly diskuzi, jaká už tu dlouho nebyla (pokud tedy nepočítám tu frašku s Lordem Lukášem, kdy jsme stvořili 200 komentářů v podstatě o ničem). Nejzajímavější se mi na tom zdá, že právě ta diskuze je mnohem podnětnější než celý můj článek. Pod návalem nějakého pocitu stvořím během půl hodiny článek, nabitý velmi nevybíravými názory a hodně kontroverzními fakty a následující dva dny se pod ním tak živě a úžasně diskutuje, že jsem naprosto nadšená:)
Jste prostě skvělí – i když se mnou zatraceně často nesouhlasíte, tak se aspoň všichni dozvíme takovou várku novch věcí a myslím, že většina z nás si i svůj názor na problematiku trochu poupraví (já tedy určitě;)) a to je právě to o co mi jde. Díky:)
No a právě kvůli těm posledním dvoum článkům jsem si řekla, že už by stačilo a dám si zase na nějaký čas pokoj, budu zase psát jen útržky z mého života, nějaké milé úvahy, nějakou tu snadno přijmutelnou záhadologii atd. atd. ať se nám to zase trochu uklidní. Ale pak jsem si tak četla příspěvky v diskuzi o emařích, které už s tématem vůbec nesouvisely, kde jsme řešili otázku, zda se má člověk radovat ze života, rozdávat lásku a radost a být šťastný, když je dnešní svět tak odporný. Na jedné straně jsem stála já a Onni (překvapivě, ale my se občas i na něčem shodnem, fakt;)), na straně druhé Venom a Huntmaster. Debata zjevně nemá konce, protože žádná ze stran svůj pohled nemá zájem měnit, protože jej považuje za jediný správný. A tak, ještě než pocity úplně vychladnou, jsem stvořila tento článek, který do této debaty zasahuje, zatahuje do ní všechny z vás a možná bude zase trošku méně přijatelný pro široké masy…inu jak už to obvykle u mých článků bývá;)

Na světě jsou spousty lidí, kteří se přetvařují, lžou, podvádí a vymýšlí si. Lidé falešní, proradní a lstiví. Tito lidé mají strach. Mají strach, že někdo uvidí jejich pravou tvář, zkřivenou nepříjemnými pocity. Ti, kdo zakrývají sami sebe tak nečiní proto, že by byli zlí, ale proto, že jejich pravé já jim připadá nehodné pozornosti a tak tvoří stovky masek, jen aby je někdo měl rád.Touží po lásce a nevědí, že takhle jí nedosáhnou.
Tito lidé nevěří, že lze dosáhnout úspěchu a tím pádem i uznání a lásky skrze poctivou práci a jednání, nevěří tomu, protože je tomu nikdo neučil, protože kolem sebe vidí jen příklady, jak ostatní dosáhli moci skrze podvod a lež. A tak to dělají také, touží po úspěchu a penězích a doufají, že pak získají i lásku.
Na světě jsou spousty lidí, kteří jsou krutí. V záchvatech agrese ubližují druhým i sami sobě, mučí bezbranné a týrají slabší, jejich hlas nedokáže šeptat, jen řvát. Někteří v krutosti nacházejí i potěšení. Tito lidé to nedělají proto, že by v jádru byli zlí a nenávistní. To jen život je naučil být takoví, jací jsou. Kolik násilníků jen bylo v dětství týráno! Jejich vzpomínky jim říkají, tak je to správně, tak se to dělá a řetězec ubližování pokračuje. Jindy takoví lidé ve svém zoufalém hledání lásky už nevědí, co dál a tak si myslí, že lásku z ostatních vymlátí silou, vyřvou svou agresivitou, že z nich násilím dostanou vše, po čem touží. Ale takhle nelze nikdy získat lásku. A tak jim nakonec nezůstane k potěše nic, než krutost, pod niž pohřbili svou neukojenou touhu po lásce.
Na světě jsou spousty lidí, co nevidí dál, než na špičku vlastního nosu. Jsou lhostejní k těm, co potřebují pomoc. Lidé bez důstojnosti, s hlavou vraženou mezi ramena, co skloní svůj hřbet před kýmkoli, jen aby mohli ve svém klidu a pohodlí dál žít. Tihle lidé nejsou tak zbabělí, jak soudíme, nejsou tak přízemní ani průměrní. Ano, mají strach, mají strach, že si jich někdo všimne a zase jim ublíží, tak jak to zažívali v dětství. Spolužáci, učitelé, party dětí z okolí nebo i vlastní rodiče, ti všichni zanechali stopu v těchle krčících se průměrníčcích. Nevědí, že mohou něco dokázat, nevědí, že mají sílu a tak přežívají život, doufaje, že k nim jednou láska a uznání přijde samo…náhodou. A pak už ani nedoufají, pak zapomenou a uvadnou úplně.
Na světě jsou taky spousty lidí, co se obklopují luxusem, nakupují nová auta, domy, nábytek, oblečení, kabelky, parfémy… Lidé, co žijí pro moderní výdobytky, co celé dny koukají na televizi, klikají mobilem, sedí u počítače. Lidé, co v supermarketech, chrámech konzumu, nakupují o sto šest a věří, že si tam koupí i štěstí. Ani tihle lidé to nedělají proto, že by v nitru byli stejně strnulí a tvrdí, jako hmota, kterou uznávají jako svou modlu. Ale štěstí ani lásku nepohladíš, neuvidíš ani nenahmatáš, zato auto nebo šperky ano. Takoví lidé buď v dětství strádali, na duši i na těle a nyní mají potřebu si to vynahradit a chytit to všechno do rukou, aby jim to neuteklo. A nebo naopak měli všeho dost, kromě lásky, a proto ji ani nehledají, nevědí, že někde je, nevědí, že ji můžou poznat, že na ně ve světě čeká, protože znají jenom peníze a věci.
Ten svět, kde žijeme, je také plný lidí, kterým nezáleží na tak povrchních charakteristikách, jaké píšu výše. Jsou to lidé, co umírají hlady, co potřebují nutně sehnat pitnou vodu, jsou to děti bez rodičů, které se musejí postarat o své mladší sourozence, kteří umírají na nemoc, která by nás v našem rozvinutém státě stála jen pár dní v posteli s prášky. Je to hrozné, když nad tím přemýšlíte? Derou se vám do očí slzy vzteku nebo lítosti? Nechápete, jak je to možné? Najednou se vám svírají pěsti bezmocí a cítíte nenávist, ke všem těm, co řeší, zda si obléct modrou nebo červenou kravatu, zatímco na druhé straně světa si dvanáctiletá dívka vybírá, kterého z mladších brášků nechat umřít a o kterého se ještě zvládně postarat?
Pak si vzpomeňte, že na tomhle světě je také spousta lidí, co pomáhají.
Jsou to lékaři,co nasazují svůj život ve válečných zónách i infikovaných místech, jen aby zachránili životy jiných.
Jsou to hasiči, co v hořících domech a sesutých skalních masivech pátrají po lidech, které mohou zachránit, přičemž každou vteřinu jim hrozí smrt.
Jsou to učitelé, kteří léta studovali, aby pak mohli vědomosti předávat dál, ve třídě plné nevděčných harantů, jimiž kdysi byl i učitel a z nichž možná dašlí učitelé vyrostou.
Jsou to umělci, kteří i v nejhorších časech tvoří pro lidi zábavu, aby zapomněli na hrůzy, co se kolem nich třeba dějí. Umělci, co ukazují realitu novýma očima a tvoří překrásné věci, které přetrvají věky.
Jsou to ošetřovatelé, kteří vrací radost důchodcům v domovech; jsou to kněží nejrůznějších náboženství, kteří dávají lidem naději, když její plamen vyhasíná; jsou to novináři, kteří v ohrožení života shánějí pro nás informace; jsou to vědci, kteří unavení a přepracovaní vymýšlejí nové léky, nové technologie a objevují nové zákonitosti, aby se nám žilo lépe; jsou to spisovatelé, kteří shánějí informace a píší knihy, nabité poznáním, i kteří na vlnách fantazie tvoří díla, která nám přinášejí odpočinek a uvolnění od starostí; jsou to děti, které svým bezstarostným smíchem rozechvívají svět radostí a svými otázkami nutí dospělé přemýšlet; jsou to dospělí, kteří vychovávají s láskou své děti, chrání je před vším, co jim může ublížit a učí je poznávat svět; jsou to starci, kteří již prožili svůj život a tím do jisté míry určili, jaký život budeme žít my, starci, kteří v sobě nosí ještě živé vzpomínky na dobu minulou, z níž je vždy dobré se poučit.
Tihle všichni lidé existují, jsou všude kolem, dokonce mezi všemi těmi lhostejnými ustrašenci a křičícími agresory, mezi lidmi falešnými a povrchními. Každý člověk na světě něco dává a něco bere, úplně každý. Někdo dává podle všeho jen zlobu a vztek, ale i zloba a vztek jsou důležité, protože nás učí, jak se s nimi vypořádat. Všechno zlé, co denodenně vidíme, je důležité, protože kdyby se všichni měli jen dobře, nebudeme vědět, jaké to je, mít se zle a bez toho nelze existovat.
Dřív jsem si myslela, že celý svět je nefér, že zločinci se mají dobře a poctiví lidé trpí, že všechno je vzhůru nohama a že člověk, ten odporný falešný, zlý a krutý člověčí druh, by neměl existovat. Ale jak rostlo mé poznání a začala jsem nacházet svou vlastní víru, došlo mi, že vše je tak jak má být. Nic není nespravedlivé, nic není špatně – všechno je správně. Smrt, bolest, utrpení, války, křivdy, moc peněz a politiky, korupce, lež, vraždy…to vše je důležité pro to, abychom se učili. Abychom skrze zlé věci poznávali věci dobré a viděli, že svět není jen černý a bílý, že svět je promícháním obou těchto barev a neexistuje věc, která by byla zcela zlá nebo zcela dobrá.
Přesvědčení, že existuje reinkarnace mě naučilo, že bezpráví existuje jen zdánlivě, každý z nás se dříve nebo později bude zodpovídat sám sobě z toho, co všechno napáchal, každý z nás si projde tolik cest, nakolik bude třeba aby se učil. Reinkarnace není o vině a trestu, ale o tom, že kdo nezvládne učební látku napoprvé, musí se ji učit tak dlouho, dokud jí zcela neporozumí.
Všichni se učíme, každý den, každou hodinu, minutu, sekundu našeho života se učíme. Každý něco jiného a přece všichni něco společného – že ať se děje cokoli, ať je náš život, který jsme si zvolili, jakkoli těžký, musíme se učit vyzařovat lásku. Lásku, tu esenci, ze které je utkaný celý Vesmír a která prosvítá z každého, z každého na celé této planetě, ať už ji má uzamčenou jakkoli hluboko a zakrytou jakoukoli špínou.
Z touhy po lásce pramení ve své podstatě všechny války a lidské neshody. Toužíme brát a bojíme se dávat. Téměř každý se bojí dávat a tak všichni jen bereme a protože málokdo dávat opravdu chce, bereme násilím, úskoky, lží nebo si místo lásky bereme věci a požitky, jen abychom ukojili ten hlad po ní.
Dokud bude tolik lidí chtít jen brát, nebude na světě lásky dost. Proto může každý z nás začít u sebe, každý z nás právě teď hned v tenhle okamžik může začít lásku dávat. Nebude vám scházet, když ji pošlete dál, protože když se cokoli dá do pohybu, oběh se započne a láska začne kolovat. Ale někdo musí začít, tak proč ne vy?
Ále, dali jste úsměv, který vám zatím nikdo neoplatil? Tak to přece zahřál alespoň vás:)
Dali jste dárek a nic nedostali? No a co, dostane jindy od někoho jiného:)
Milovali jste někoho a on vás opustil? A teď vás to štve? Pak jste ho opravdu nemilovali, protože láska je nezištná a tomu, kdo opravdu miluje, záleží na štěstí toho druhého víc, než na něm samotném. Mezi láskou a lpěním je velk rozdíl;)
Máte dojem, že jen dáváte a dáváte a nic k vám nepřichází? A dáváte opravdu pro tu radost z dávání, nebo je vaše dávání lásky jen jiný způsob jejího braní? Nečekejte nikdy, že za vaši lásku dostanete odpovídající odměnu – když ji čekat budete, nedostane nic, když ji čekat nebudete, dostanete mnohonásobně víc.
Ve světě, kde všichni žijeme, je spousta lidí, kteří touží po lásce. Láska je zdarma, nestojí nic, nikdo vám ji nemůže ukrást ani ji nikdy nemůžete vyplýtvat všechnu. Tak ji začněte dávat, ještě dnes a tou malou kapkou své lásky udělejte svět lepším. Je to cesta pomalá, trnitá, těžká a náročná, ale je to cesta správná.

41 komentáře “O světě a o lidech

 1. Nemyslim si Lum, ze bychom zrvona v te diskuzi tam nechtely zmenit nazor bo je nas jediny spravny. Ja to brala spise tak, ze se snazim treba Venom spise pomoct videt vec jinak, nez ji cpat do hlavy nase pravdy 😉 ono je totiz dost mozne, ze k tomu casem dojde uplne sama, ani nevim kolik ji je. Akorat jsem si vzpomnela, jak jednou nadavala na sveho otce, ktery ji tvrdil ze nema hudebni sluch. No, vim ze jsem pak koukala na veci, ktere posloucha a hudbeni sluch si teda predstavuju jinak 😀 jenomze jde spis o to, aby podobne rozepre nebyly v rodine brany tak moc utocne, ale na tom musi pracovat jak dite tak rodic.. To jen jeste k tamtomu..

  Jinak, ja si v takovych krizovych chvilich vzpomenu treba na tvurce Divadla Jary Cimrmana. Kdyby tak vedeli, kolikrat mi uz jejich tvorba pomohla z opravdu depkoidnich stavu.. diky takovym lidem jsem proste schopna videt lidstvo vic ruzove, nez treba jini.

 2. Moc krásnej článek, vážně, úplně mě dojal..:) Můžu sama z vlastní zkušenosti potvrdit, jak mnohonásobně se věci vrací – stačí dát blbých pár korun na sbírku pro nemocné děti a vědět, že jste jim právě pomohli, usmát se na chlapečka na vozíku a snažit se ho tak aspoň trochu podpořit, uvolnit místo staré babičce v autobuse a dívat se, jak si ulehčeně sedne a celá překvapená kouká, že ještě lidé takové věci dělají.. Nevím, ale sotva jsem začala u sebe, všechny věci mi líp vychází, daří se mi dobře a nemám žádné závažné problémy. Stačí stát na zastávce a usmívat se – a hle, kolik milých lidí se najednou přijde zeptat kolik je hodin, jestli to jede tam a tam, jestli jim to náhodou už neujelo a slušně poděkují! Možná jsem divná, ale ráda pomáhám ostatním s každodenními drobnostmi, usmívám se na prodavačky, slušně zdravím a děkuju, občas popřeju hezký den. Mě to příjemně naladí a jim to třeba taky zvedne náladu.:) Obzvlášť se teď zabývám úctou ke starším – možná je to trochu mimo mísu, ale co, dlouho jsem semka pořádně nepřispěla.xD Když jsme byli s Mareškem v Zoo, viděli jsme, jak se tam o berličkách plouží babička s dědečkem, vedou se za ruce, procházejí podzimní zoologickou a usmívají se na svět, na malé děti co tam pobíhají, i na nás se usmáli, když jsme s jekotem běželi ze svahu a řehtali se o sto šest. Nebo tam byl jeden starý pán zřejmě s dcerkou a vnučkou, měl dalekohled, koukal se do výběhu lachtana a s dětským  nadšením se smál a poučoval svou vnučku, kde to zvířátko žije a co papá.. Ale dost už.:) Zkrátka chci říct, že když se člověk podívá pořádně, dobro ještě neumřelo a pořád je tu tolik skvělých lidí.. A pokud jich bude přibývat, bude nám jen líp a líp. Tak proč nezačít u sebe, že?:) Ouu, jsem se nějak rozepsala. Bude to delší než článek.. Gomen nasai!xD

 3. dnes a denne se setkavam s lidma, co mi dokazou zkazit naladu, ale taky s tema co mi ji zase zvednou, takze bych to taky nevidela tak cerne, ze jsou vsichni zli a celej svet je na hovno..a ona ta zmena vlastniho postoje taky dela divy, clovek si hned vsima vic toho "pozitivna" ve svete:)

 4. Ono se to lehčeji řekne než udělá…
  Vše co jsi tu napsala je pravda…ale je to jen část celé pravdy…
  Pravda, svět není jen dobrý nebo zlý, není ani černý ani bílý…je to směsice…směsice lidí, národů, ras, názorů, pohledů na svět…směsice citů, pocitů, děsu i radosti, štěstí i smutku…
  Ale ta směsice není rovnoměrná..není to 1:1, tak jak by to mělo být…
  Všichni říkají, že bez dobra by nebylo zlo…jenomže v poslední době je toho zla tolik, že už to cítí i obyčejní lidé…
  Každý si někdy zanadával na vládu, na podmínky žití…každý si někdy vzpomněl na hlad v Africe…jenomže jeden člověk s tím nic neudělá…člověk umí brát a umí i dávat…ale bojí se, že kdyby dal příliš..vrátilo by se mu ještě více…
  Je to slovíčkaření, možná se ti může zdát nesmyslné…ale…představ si člověka, jenž rozdává nějaké cukrovinky, třeba malým dětem…a pak dojde někdo jiný a všechny lízátka mu vezme a vyhodí do koše…takový člověk sice zanadává a bude smutný…ale příšětí den bude stát s novými lízátky a bude rozdávat dál…
  Ale, co když místo toho, aby mu ty lízátka někdo vzal, tak mu dal třeba za lízátko peníze? Co kdyby mu dal ty peníze za něco, za co nebyl zvyklý něco dostávat…co se stane s takovým člověkem…bude spokojeně rozdávat dál nebo bude u každého dalšího kupujícího čekat, jestli mu dá taky?
  Možná, že si řekneš, že správní lidé udělají to první…ale svědomí je mnohdy v nevědomí…

 5. Tak mne je momentalne z nekterych lidi a toho, jak dokazou byt ubozi a hazet na lidi spinu, tak spatne, az jr to skoro k placi. A pritom, je to jen blba diskuze na FB, prvni, do ktere jsem se za celou dobu co na FB jsem pripojila. A byla to chyba na entou, protoze tady se obcas taky ty bourlive diskuze vedou, ale preci jen se najde nekolik pravidelnych navstevniku, kteri toho maji v hlave dost. Tam je to ale vazne krize.. dokonce uz padl i navrh, aby se vytvroila skupina na FB o tom, jak jsem blba 😀 (nj, jsem porad slavnejsi a slavnejsi) Ja bych se na to tak rada vysrala, ale obcas to proste nejak nejde, a asi nikdy neprijdu na to, proc to delam…
  Ale ono to zas prejde.. zase si uvedomim, ze je to vlastne uplne jedno.. a ze se clovek proste musi smirit s tim, ze vetsina lidi proste je blbych a ze se clovek musi soustredit na ty, kteri proste blbi nejsou 😀

 6. Už od článku na téma sebelásky jsem čekal, že si toto přečtu. Ty tvrdíš, že život stojí na lásce. Já bych mohl tvrdit, že třeba na obraně. Všechno živé má určitý způsob obrany, jen láska si našla hlubší poctatu až u člověka. Důkaz je taky to, že příroda zamezuje přežívání slabých jedinců, jen člověk jim pomáhá a proč? Ty tvrdíš, že je člověk jedinečný, stvořitel ho vytvořil jako obraz dobra. Můžu se sice jen dohadovat, proč to udělal, ale nemyslím si, že jen tak, pro dobro. Většina lidí, které znám se snaží najít ve všem něco dobrého, nějáký dobrý smysl. Říkám si proč. Někdo to dělá třeba ze strachu, nechce si přiznat, že nedokáže poznat pravdu, proč všechno začalo, tak si vymyslí boha, stvořitele, který daruje jen a jen lásku, protože je láska krásná věc a člověku je po chuti se jí řídit. Proto, když člověk o tom přemýšlí tak říká, jak je život krásný a vymýšlí si jenom pěkné věci, protože nechce žít a nevědět proč, proto sáhne k dobru, je to jednoduché a BYLO by to pěkné, i když nikdo nemůže říkat jestli to je správně nebo ne. Tak lidem nezbývá než dělat to, co uznají za vhodné. Podle mne není potřeba peněžní systém, pomoc druhým má být samozřejmost, každý si má brát jen tolik kolik potřebuje a má být velká orientace na vědu, protože ta léčí, zkvalitňuje život a dává poznání z určitého pohledu. Můj svět je nereálný, ale každý by měl možnost tvořit, věnovat se čemu chce a třeba jen za tu lásku, jak tvrdíš. Neexistovala by rivalita mezi magií a vědou, proč taky?
  Města by vypadala stokrát lépe než teď, stavělo by se totiž co je potřeba, ne to, na co jsou peníze.
  A co mám venku teď? Úplně nesmyslné situace, jednání a mně to vadí. Nevyváží to ani nic. Ano jsou venku i dobré věci, ale ty jsou vesměs nedotažené a mně připomínají jen ubohé torzo, torzo toho, co může být a není.
  Jak píše Eii, je pěkné přihodit peníz na postižené, ale mně to přijde taková maličkost, že z toho nemám ani dobrý pocit, protože vím, že jde pomoct lépe a není to vůbec těžké, lidské možnosti nejsou ani z daleka vyčerpané. A nakonec se člověk dozví, že ty peníze vybírali podvodníci. Tedy nevím, komu mám ve světě věřit. Proto nechci jít volit, když o tom nic nevím. Např. Tvrdí se, že jsou komunisti špatní, to jsou, ale z jejich volebního programu to nejde poznat. Stejně jako jsem viděl leták, který hlásal, že ODS vytunelovala náš stát z tam uvedených důvodů. Ale jak to mám vědět? Třeba je takových stran více a já to nevím. Proto nepůjdu volit a jsem hlupák a omezenec, ale jen nevím, čemu mám věřit. Nechci podporovat zlo, proto to radši nechám znalejším.
  S výpisem "druhů" lidí souhlasím, ale chybí mi tam, jak se špatnými lidmi jednat.Úmyslně je nazývám špatnými, protože oblivňují život druhým, proti jejich vůli. Vyřešil jsem to, že je nechám být, je mi to jedno, nechci to řešit, když nemůžu a nezajímají mě pokud někomu neničí život.
  A nakonec: Lidé se přetvařují, je rozdíl mezi úsměvem a úsměvem. Usmívat se umí každý, pro mě to je opět moc jednoduchá věc, abych mohl soudit lidi.
  Svůj postoj jsem sice nezměnil, ale určitě budu brát tvůj názor jako jednu z možností. A to, co je v lidech by vyplynulo pouze tehdy, pokud by jejich práce nebyla placená, to bys teprve viděla, co nyní v lidech je a já se k těmto ukrytým způsobům nebudu nikdy hlásit, i kdyby mě to stálo cokoli.

 7. [5]: onni přeju upřímnou soustrast, ještě že nemám FB. Pojď si zadiskutovat sem, tady se třeba pohádáme, trošku hodíme i nějakou tou urážkou, ale pak je to zase okej, většina lidí tady má fakt v hlavě něco, co umí přemýšlet a ne jen nasráno:) A to jsem fakt děsivě ráda:)
  Tak kašli na FB (btw. ale povědět o čem diskutujete nám můžeš;))

 8. [8]: nahodou, mi FB nevadil, skoro jsme ho nepouzivala, jen spis pro kontakt.. ted jsme si to posrala sama 😀

  [9]: vis, nejde o FB, tohle se muze stat vsude. Ale je fakt, ze FB je takova docela komicka komunita, preci jen, s nekteryma lidma co se tady objevi se znam i osobne, nebo kdyz je clovek zna z diskuzi dost dlouho, v podstate uz pozna jaka dana osoba je. Tam v te diskuzi, to ani omylem. Tam se v tehc diskuzich lide "vidi" poprve v zivote. A vis jak, kolik lidi mam tu schopnost cloveka odkadnout podle diskuze? Ja to treba mam, ty nejspis taky, ale my jsme v internetovych diskuzich rposte uz nekde uplne jinde. Ale o co slo.. no, hele, slo o jakesi nazory na polske napisy v CR. Je to dane zakonem, ze obec, ve ktere je min. 10% mensiny, muze schvalit pridat dvoujazycne znacky – nazvy obce a tak. No, u nas to uz v nekterych oblastech je, ale jsou s tim problemy, protoze to porad nekdo cilene nici. No a tak se zalozila skupina proti zavedeni tech znacek, ze prej Cesi taky nemaji ceske napisy v Polsku a ze tohle je jenom v CR. Tak jsem tam zacala psat, ze v Polsku na pohranici ceske napisy jsou, v ramci turistiky, v obcich ne, ptotoze tam nikde 10 procentni mensina neni, a ze vicejazycne napisy jsou v celem svete, treba v Irsku, ve Francii, dole, kde je hodne pocetna spanelska mensina a tak. Nakonec se tam zacaly resit uz takove blbosti, ktere byly smerovane vylozene proti Polakum. Jeden typek tam napsal, ze polske skoly jsou spatne, protoze tam bereme postizene deti ktere se pak chudinky musi ucit dva jazyky a nesithaji to. nebo ze jako polaci mame vyhody v naborehc do SS. Je to normlani blbost, ten clovek navic nikdy v polske skole nebyl, (to o SS je taky naprosty nesmysl) tak jsem mu napsala, ze je omezeny a ze vychazi pouze ze svych domnenek, ktere nema podlozene (aneb beztak to slysel nekde v hospode). Posleze se pridal jeste nejaky typek s divnym nickem, co zacal nadavat na Polaky, a rekl, ze tady v te oblasti byli puvodne Keltove tak proc tu teda nejsou keltske napisy a takove veci, ze jsem mu napsala, ze je idiot. Porste se z toho stala diskuze s nazory smerovanymi vylozene proti polske narodnosti, ze mame jit do Polska a mame mluvit cesky a tak (pritom, my Polaci ovladame cestinu casto lip nez Cesi :D) No a uz se to pustilo. Jednomu sem napsala, ze je omezeny, druhemu, ze je idiot. Najednou jsem byla ta co je vulgarni (pritom jini tam i kurvovali a prdelovali) a umi jen urazet a pustili se do mne lide, co najednou zacali byt uplne zaujati, treba rypali do toho, ze na FB mam prijmeni bez -ová, kdezto v obcance s -ová, a vubec, zacali rypat do takovych nesmylsu, ze jsem vybuchla, znas me. Posledni diskuze skoncila na tom, ze kdyz mam v obcance ová a studuju v CR jako Polak, tak dostavam 10 tis. stypko na semestr (takova blbost! Nevim, jak muze mit nekdo takove myslenkove pochody). To stypko nema vubec nic spolecneho s nejakym -ova, jen musis mit polskou narodnost, a dostat ho muzes, ale byva vetsinou jen 5 tis a navic musis mit dobry prumer a nejake vysledky v oblasti polskeho ruchu, abych to dostala, neni to jen tak, ja ho zatim dostala asi 3x za cele studium). A ze prej proc jsem tu polstinu nesla studovat do Polska, a ze prej proto, ze tam bych zadny prachy nedostala. A pritom, ja jako cizinec bych v Polsku dostavala stypko asi 8 tis. mesicne 😀 no samozrejme vsude psali ze jsem blba a tupa, na to jim samozrejme ani nemuzes nic napsat, bo co, ze nejsi?:D Ale tak taky ze se chovam povysene, no znas to. Ja rekla, ze povysena nejsem, nacez jsem dostala zase odpoved, ze jo, ze jsem beztak v realu ticha holcicka co ma odvahu se vyjadrovat jenom na netu 😀 ja a ticha holcicka 😀 no, proste jsem to uz nedavala, jako, tak stupidni tok myslenek a absenci logiky, navic spojenou se zaujetim a omezenosti, vzhledem k minimu overenych informaci jake tam ty lidi maji, to jsem uz teda dlouho nezazila, pokud vubec nekdy 😀 si obcas rikam, jestli to moje zapojovani do nekterych diskusi neni taky jiny druh sebedestrukce 😀

 9. [10]: To je teda dobrý:D Jeden z důvodů proč nechci FB, žere to čas a člověk je akorát naštvaný. Jsou tam nezávislí lidi, kteří píšou o věcech, kterým nerozumí, klasika…

 10. [10]: řekla bych že sebedestrukce to občas je, připomíná mi to lidi na idnes, tam jsem si založila blog a někde jsem neuváženě napsala, že jsem volič ODS a hned to začlo, každej můj článek mi platila ods, každej názor jsem "modře přepapouškovala" a jsem "modrobolševickej havlův spratel" atd. atd.
  A to máš s těma polákama totéž, nikdo žádnýho poláka patrně ani nezná a už jsou pro ně kdovíco;) Jako některá logika je fakt k smíchu – ti kelti mě dostali:D

 11. Říkáš, že všechno zlo je dobré, protože se z něj učíme. To by bylo fajn, od toho jsou také dějiny, jasný. Ale, Lum, upřímně.. kolik lidí se poučilo? Nedávno jsem četla článek pojednávjící o výzkumu na školách v Evropě (byly to jen určité země, jedna z nich byla Švédsko, ale na ty další si za boha nevzpomenu..za to o správě sociálního zabezpečení toho vím až až:D mam z maturitních okruhů hlavu jak pátrací balon, ty země mi bohužel vypadly..ale zpátky..).Školáci měli odpovídat na otázky,kdo byl Hitler a co byla Osvětim. Teď se něčeho pevně přidrž, prosímtě.. snad akždý dvacátý odpověděl, že Osvětim byl zábavní park a každý šestý napsal, že Adolf Hitler byl fotbalový trenér (předního árijského mužstva asi, že?) – kdo se z této minulosti poučil? Jak se poučili například učitelé, kteří své žáky neučí o holokaustu? Ne, nedělám si prču, v několika zemích světa byla tato kapitola vyškrtnuta z osnov!! A u nás je to taky podobné. Ve zprávách na rádiu s klidným hlasem oznámili informaci, že podle anket moc lidí 17. listopad slavit nebude, protože si ve většině případů myslí–chvilka napětí– že za komunismu se měli lépe. No jasný, vždyť taky jo – kdo donášel a kdo byl ve straně, ten se musel mít dobře. Kdo ve straně nebyl a ještě k tomu byl nepohodlný pro svoje politické názory, měl vystaráno na několik let drsnýho lágru. Ovšem někteří si to uměli zařídit . podívej na Paroubka, jak je hezky vypasenej! Byl, myslím, za komunismu vedoucí jakéhosi ředitelství restaurací a jídelen či jak se to přesně nazývalo – důležité ale je, že to byla vysoká pozice, na kterou se NEkomunista neměl šanci dostat. A podívejme, v demokratickém státě se mu podařilo válet si svou tlustou prdel v premiérském křesle. Je předsedou jedné z největších stran současné české politické scény. Opravdu si myslíš, že NIC není špatně, že je všechno SPRÁVNĚ, tak jak to je?? Já teda NE! Poučili se lidi z toho, co tu komunicti 40 vyváděli? No asi moc ne, když podle Českého statistického úřadu jejich ,,obliba" u voličů roste, stejně jako ČSSD, kteří s nima neváhají utvořit koalici, bude-li ta možnost. Pak už se můžeme jít zahrabat. Dokonce i eurokomisaře nám dělá bejvalej komouš. A teď vážně – KDO SE POUČIL? Kde jsou nějaké viditelné výsledky našeho poučení se ze zla??

  A touha po lásce..hmm.. to je hodně citlivé téma. Ale z mého pohledu lze postavit život i na něčem jiném. Jak vidím na sobě, opravdu na ni lze zapomenout. Už tomu budou 3měsíce, co makam jak čamrda.. dřív jsem se hodně trápila, připadala si opuštěná a hledala na sobě, co dělám špatně, že narážim na samý egoistický a hovadský hovada (ze mně zase padá matroš.. je už pozdě a já mam za sebou těžký týden, tak mi některé vyjadřování odpust, prosím:)) – a najednou jsem si uvědomila, že za tu dobu, co se snažím do sebe nahustit všechnu látku k maturitě nekonečné množství anglických frází, frázových sloves a ustálených slovních spojení, mě to úplně opustilo. Co víc, mám ve věcech náhle jasno, vím co chci, vím, co k tomu potřebuju, a i když to s mezilidskými vztahy souvisí, láska jako taková, myšleno kluk-holka, to není. Až (jestli) odmaturuju a (velice nepravděpodobně) úspěšně složím FCE a přijímačky na VŠ, možná se to vrátí, tamožnost tu je, ale já tomu nevěřím.
  co se týče jiné lásky, než je mezi zástupci opačného (někdy i stejného)pohlaví,je to tak, jak píšeš na konci. Dávám, dáváám… a nic. Nevěřím moc tomu, že se to změní, když se začnu usmívat a snažit ještě víc, nehledě na to, že k tomu už nemám nejen odhodlání, ale ani energii..

  Ale nepochybuju o tom, že existuje plno lidí, jako jsi ty a kteří zastávají stejný názor.. chtěla bych to taky umět, ale v mé situaci mi to připadá nemožné:)

 12. [13]: píšu, že ze zla je MOŽNÉ se poučit, ne že to všichni dělají:) A taky píšu, že kdo učební látku nezvládne, bude si ji opakovat třeba donekonečna:)
  A k té lásce – láska není jen mezi mužem a ženou, ale mezi lidmi obecně, a po lásce (mateřské, přátelské, milenecké, třeba i psí) touží úplně, ale úplně každý:) A upřímně – ty nedáváš nezištně ani omylem, když čtu tvé články, jsou plné lítosti, že ten a ten je nevděčný a neoplácí. To není nezištné a tím pádem ti to asi ani nedělá radost a nepřináší nic víc, než smutek a beznaděj.

  Lidi kolem sebe, svět ani realitu změnit většinou nemůžeme. VŽDYCKY ale může změnit způsob, jakým se na to všechno díváme;)

 13. [12]: hej, a ted mi dokonce nekdo napsal, ze si mysli, ze jsem v realu hodne tichoucka osoba uz jen proto, ze se bojim dat do profilu svou fotku aby vsichni videli jak vypadam 😀 (mam tam obrazek motylka a ty obrazky stejne porad menim, nekdy tam mivam i fotky) dokazes si me predstavit jako tichouckou osobu?:D a ze se stydim dat svoje fotky na net no, hlavne ze jich mam vsude plno.. to je proste jak pises s tim ODS, lidi do tebe budou rypat i kdybys jeden den tvrdila neco s cim nesouhlasi, druhy den uplne opak a oni by zase nesouhlasili 😀

 14. [13]: S posledními částmi souhlasím. Vidím to sám: základka v pohodě, střední je horší, vejška, práce. Už teď pro mě neexistuje téměř žádná dřívější zábava. Jasný, mám si hledat novou zábavu, ale já novou nechci. Škola mně za poslední 2 roky vzala hodně a marně hledám, co dala.
  Na a nakonec jsem někde četl názor nějákého chytřejšího člověka než já a ten hlásal, že člověk nemůže být vlastně nikdy šťastný a z mé strany je to pravda. U sebe jsem klasifikoval šťastnost, jako stav kdy zapomenu na věci okolo a soustředím se jen na aktuální věc, která mě potěšila.

  [14]: Způsob nahlížení jde změnit vždycky. Asi nevím, jak to přesně myslíš, ale jak bych měl změnit svůj pohled na vraždy, když mají pouze jednu stranu. Na ně nejde změnit pohled. Je to špatné a hotovo a je potřeba to vymýtit. Láska je věc užitečná, ale v tomto světě přece jen moc abstraktní.

  [15]: Tichá? Z toho co o tobě vím, tak tváří v tvář by se asi hodně divili:D Schizofrenik:D, já si snad FB taky založím, abych věděl co jsem.

 15. [14]: Nezištně.. to je moc pěkné a ušlechtilé slovo. Jenže kdo dneska dělá něco nezištně? Určitě ne ti okolo mě. Ti si myslí, že moje pomoc je nezištná a samozřejmá – asi. Protože když potřebuju ze srabu vytáhnout já, je pro ně problém mě třeba jen chvíli poslouchat, což by mi samo o sobě taky pomohlo. Já přece po nikom nežádám hmotnou pomoc, nevyžaduju vlastně ani jejich čas. Stačila by vážně minuta, trochu mě povzbudit, ale toho nejsou schopni – jak jim pak já mám pomáhat nezištně a s radostí? Lidem, pro které je problém minutu poslouchat, že mě Charlie pochválil a jsou schopni mi pak vyčíst, že jsem jim radši hustila do hlavy tohle, než abych rozebírala, kdo s kym chodí? To se nezlob, ale tohle je prostě hnusný a postěžovat si musím..

  Chtěla bych ten pohled změnit, ale jak? Mám si říkat, že za to chudinky malé nemůžou, že je prostě zajímám jen tehdy, když něco potřebují…? Nevim, nevim… upřímně, moc se mi je omlouvat nechce.
  Stejně tak se mi nechce omlouvat ani kriminálníky a grázly, kteří si zvyšují sebevědomí tím, že ubližují slabším. Proč je obdařovat láskou a to zcela nezištně, když jim působí bolest druhých radost? Kdepak – dát jim pořádně na držku a je vymalováno. Násilí je sice ošklivé, ale na hrubý pytel hrubá záplata!

 16. [17]: vraždy mají jen jednu stranu?:D Buď si přečti něco o karmě, nebo si aspoň uvědom, že bez smrti nemůže být život, že kdyby všichni lidi umírali v 80ti v posteli, tak se na tu planetu za chvíli nevejdem. Když lev sežere gazelu, je to vražda nebo přirozený výběr? Zkus o tom přemýšlet;)

  [18]: a ty si myslíš, že násilím to násilí zastavíš? Zkoušelas někdy přemýšlet nad tím, proč lidi vraždí a znásilňují? Doporučuju přečíst pár příběhůl těch nejbrutálnějších vrahů – jsou to z 90% týrané děti, děcka co nemají rodiče a vyrůstali v domovech, jejich rodiče byli zločinci, agresoři, alkoholici a narkomani. Kdybys měla takový život, taky bys pak nenáviděla celý svět a zabíjení by ti přišlo jako strašně supr vzrůšo.
  Dát na držku, popravit, zničit, zahubit. A co takhle je nejdřív pochopit a pak jim pomoct, hm? Každý čin, i ten njehrůznější, má svůj motiv a prostá chuť na zabíjení vždy skrývá mnohem víc.

 17. Ó, jaká já jsem vždycky out, že nemám "F*ckBook"….ale koukám, že tady mezi lidmi je to normální (díky za to)….ti lidé dokáží být skutečně pěkně trapní, hrají si na chytrolíny a přitom neznají ani sami sebe….pravda, člověk by měl začít u sebe a poté se angažovat jinde….ale nějací lidé jsou zkrátka nepoučitelní…..jinak pěkně napsaný článek, lidstvo je rozmanité a ve všem je dobro i zlo….

 18. Vzpomněla jsem si na citát od Exepuéreho – Pravá láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš…
  A taky, znáš ten příběh o Dokonalém srdci ? Když se student chlubil svým srdcem, jak je krásné hladké bez jediného škrábnutí, prostě "dokonalé", pak přišel stařec, který měl srdce samý šrám, jizvu a dílky mu do něj nezapadaly ? Když říkal, že to jeho je krásnější a protože se mu všichni smáli, tak to vysvětlil, že jizvy jsou od toho, jak někomu dal svou lásku a ten mu ji neopětoval nebo kousek svého srdce, kterému bylo opětováno, ale dílek nebyl přesný ?

  Myslím, že tohle je jen trošku jinými slovy to, co ty píšeš v článku… 😉

 19. [22]: Taky nemám FB, přijde mi to k ničemu, lidé za tím sedí akorát z nudy a baví se tím, jak druzí vypadají a to mě štve, člověk se prostě dívá na dnešní svět se zavřenýma očima, hodnotí pohledem a pak už nevidí, co je uvnitř dobrému u toho, kterému se za jeho vzhled vysmál…taktéž to myslím bylo na libimseti a další takové stránky…

 20. [13]: Ty odpovědi mě pobavily, Osvětim jako zábavné hřiště – no, možnás pro Spalovače mrtvol a Adolf Hitler alias fotbalový trenér 😀 Nedávno ve zprávách bylo cosi o Masarykovi a k tomu se teenagerů náhodně na ulici ptali kdo to byl, kdy vznikal československá r. a co znamená značka T.G.M….překvapilo mě, kolik lidí to nevědělo, ale ještě víc, když jedna holka na T.G.M. odpověla, že je to značka francouzkých vlaků nebo něco podobného 😉 Dnešní mládež opravu v těchle věcecech upadá, nechci to vidět za 20 či 30 let…

 21. [24]: kdyz nemas FB, jak muzes vedet jak to tam vypada? Takove diskuse jakou jsem tam zazila, jsou uplne vsude, nemusi to byt zrovna FB 😀 jako, mi FB nevadi, vzhledem k tomu ze mobil skoro nepouzivam, na icq mam jen lidi se kteryma se nejak vic bavim a kdyz potrebuju nekoho sehnat, vim ze na tom FB bude. Jako treba byvali spoluzaci nebo tak.. jak jsem rekla, dokud jsme nedelala tu chybu, ze jsem vlezla do jedne skupiny, jeste takove pitome, a nezacala tam diskutovat, tam jsem s FB problem nemela 😉

 22. No, ještě se vrátím k článku. Opět jsem narazil na Teorii chaosu. Ve zkratce: Teorie chaosu říká, že určité dynamické systémy (třeba společnost) se při nepatrných odchylkách od normálu začnou chovat nestabilně, nepředpovídatelně. Např. 1000 lidí, 900 jich nekrade, 100 jich krade. V poměru to vypadá, jako, že se žije normálně tj. většinou se nekrade. Teď k tomu připojím teorii: Celá skupina lidí se začne rozpadat. Může to být milión způsobů, to se nedá určit, ale začne fungovat pochybně.
  Příkladem je politika. Ta nikdy nebude fungovat normálně, protože se tam najde alspoň jeden člověk, který dělá špatné věci. Výsledkem jsou hádky, napadání, obviňování všech ostatních i sebe samých navzájem. Politické strany se tříští,…
  Výplývá z toho to, že obklopovat se hodnými lidmi tvoří ve světě pouze pomyslné skupiny. Ale podle této teorie svět nebude nikdy pořádně fungovat, protože se dnešní systém bude pořád viklat a možná někdy i spadne, to teorie říká, ale samozřejmě zaručit to neumí.

  [20]: Karma je opět věc, která se nedá doložit, musí v ní člověk věřit.(alspoň myslím). Pokud dobře chápu, tak postižení, slabí, lidé mají umírat, protože to tak v přírodě tak chodí? Pokud to má soudit člověk, tam mi to připomíná eugenismus, to se nezlob.
  Ano lev sežere gazelu, ale nesežere lva, člověk sežere prase i jiného člověka, to je ten rozdíl;)
  A na planetu se vejít můžem, stačí jen nehledat bezpečí v počtu, ale v síle. Tady neplatí, že v počtu je síla, to je snad vidět.

 23. [27]: ale jo, neco na tom bude.. mozna ne primo to, co pises, ale.. ja mam treba na FB v pratelich lidi z byvale tridy/skoly.. treba nektere osoby, ktere me za casu gymplu dost stvaly a jsem rada ze jsem se jich zbavila. A diky FB o nich mam vlastne porad prehled, nejak nedobrovolne.. dneska sme treba zase s par lidma resili na FB naseho tridniho. Za casu gypmlu sme na nej porad nadavali. Ale dnes slysim, jak na nej vsichni (nebo vetsina) vzpomina v dobrem. Jiste, clovek si muze rict, ze na to spatne zapomene a chce z doby stredni skoly vzpominat jen to dobre. Ale tady je to uplna zmena nazoru.. a ja si zase zacinam pripominat to, proc me ti lidi tak stvali – byli to pokrytci a omezenci. Taky proto jsem se nima (az na vyjimky samozrejme) nebavila a hledala si tehdy pratele jinde.. A FB mi to zase vsechno pripomnel.. zas ale na druhou stranu, mam tam v pratelich lidi, co fakt zeru a nejsem s nimi jinak moc v kontaktu, bo treba bydli daleko a na icq tolik nechodi.. nj, jako vsude, i na FB je treba hledat ty svetle stranky 😀

 24. [1]: Hele nedělej ze mě naprostého trotla! xD jistě že vím, že celý vesmír stojí na lásce, že fyzické utrpení je naprostá ptákovina oproti vývoji naší duše, která žije navěky. A blabla bla… a takové ty věci okolo. Jinak nevím kde jsi vzala že nadávám na otce? Snažím se pojímat svoji famílii poněkud s nadhledem a tak aby se náhodný čtenář pobavil. Táta řekl že hudební sluch nemají ti, co poslouchají punk, rock, metal a podobně. Jestli se tobě líbí tedy eva a vašek, mohla bych říct, že podle mého názoru nemáš hudební sluch ty x) nevím co jsi na mém blogu slyšela za hudbu, ale podle jedné skladby soudit je trochu neopodstatněné. Nehledě na to, že si poslechnu i klasiku, pop, nebo staré oldies fláky o kterých dnešní generace nemá ani ponětí… a k článku? Jo, souhlas, je důležité lásku dávat. Já jenom říkám že dětem umírajícím hlady je nějaký spisovatel nebo malíř u… ehm… Ale v podstatě si mě tu neškatulkujte jako zarputilého oponenta. Já si z té diskuze hodně odnesla 🙂

 25. Jo a Lúmennko líbí se mi jak jsi mě zařadila k Huntmasterovi i když jsem řekla že pravdu máte oba 😀 ale to neva. Muhahahahaaa… mě baví bejt zlořád xDDD tak jedem… nadhoďte něco s čím můžu nesouhlasit… miluju poučné debaty xD

 26. [31]: no já jen že jste měli oba dost podobné argumenty:) A já zbožňuju takový zlořády, bo díky nim to tady neumírá, ale pořádně žije:D Jen tak dál:)
  a "nadhoďte něco s čím můžu nesouhlasit" je asi hláška dne:D

 27. "Debata zjevně nemá konce, protože žádná ze stran svůj pohled nemá zájem měnit, protože jej považuje za jediný správný."
  To zase dostalo mě "nemá zájem změnit", nejlepší je si uvědomit, kdy se toto říká.
  A nejlepší podklady pro divokou debatu jsou úplné kraviny, všeobecně známé pravidlo.

 28. [32]: No tak teda dík xD ale co jsem mohla čekat než že Venom zase bude na straně nejtemnějšího zla. Muhehehe xD Někde jsem četla, že heslem (nevím jestli Vodnářů nebo Draků) by mohlo být – radostně souhlasit s nesouhlasem x) hm, ale bodlo by pár vášnivejch debat jen co je pravda…

 29. Huntmaster řekl:"Podle mne není potřeba peněžní systém, pomoc druhým má být samozřejmost, každý si má brát jen tolik kolik potřebuje…"
  Jenže, milý Huntmastere, pomoc druhým není samozřejmostí a všimni si, že nejvíc pomáhají ti, kteří mají nejmíň.Když se vybíralo na povodně, padl v poslanecké sněmovně návrh, aby přispěli páni poslanci také. Vybralo se asi 5 tisíc korun, a z toho dva tisíce dala sama navrhovatelka. Tolik k samozřejmosti pomoci.
  A mimochodem, o nějaký čas později se jistý pan Ivan Pilip, bývalý ministr školství, vyjádřil, že on povodně nezavinil, a tudíž nebude nikomu nic dávat.
  Týž pan Pilip byl někdy kolem roku 2001 zavřen na Kubě a kvůli jeho osvobození se podnikalo několik státních (vý)letů, které ovšem nehradil pan Pilip, ale daňoví poplatníci. Takže tolik ke svědomí, k ochotě pomoci a k obrazu charakteru člověka.
  Jinak, s tvým článkem, Lúmenn, souhlasím jen zčásti – ano, existuje zlo, aby bylo vidět dobro. Ano, život a smrt jde ruku v ruce. Jsou to dvě strany jedné mince. Ano, lidé jsou dobří, slušní, vnímaví, kreativní, sobečtí, ustrašení, bojácní, odvážní, a nelogičtí. Jsou zbabělci, jsou tyrani, jsou bezpáteřníci.
  Chápu, že ten, kdo byl týraný v dětství, si odnáší tuto bolestnou zkušenost do dospělého života a jako veverka v kruhu se dopouští téhož násilí – paradoxně není schopen se pomstít vlastním rodičům nebo těm, kteří ho týrali, ale mstí se na neznámých obětech, lidech, kteří mu náhodně vstoupili do cesty a měli prostě smůlu.
  Nemůžu říct, jestli Bůh existuje či neexistuje a pokud existuje, proč to dopouští. Možná že jsme jen ve vleku jedné dávné pitomé události, oné lapálie s jablkem, Adamem, Evou a hadem. Jestli to je prokletí, které si lidi od té doby nesou, tak by to souhlasilo.
  Každý může zkusit začít v nejbližším okolí. Doma ve své vlastní rodině, a to je někdy těžší než se chovat slušně k cizímu člověku. Doma vás naštvou rodiče, nebo sourozenci, nebo manžel, manželka (podle toho z které strany), taky děti, dědečkové, babičky, tchyně, strýčkové i tety. Každého nemůžete poslat někam a taková tchyně nebo i vlastní matka vám dokáže občas pěkně pozvednout mandle a dokáže přivodit téměř infarktové stavy…
  A přesto dokážete takového člověka sice chvílemi až nenávidět, ale přitom milovat. To jsou halt paradoxy.
  S lidmi v okolí to je zčásti horší, zčásti snažší. Snažší v tom, že když vás naštvou, můžete se sbalit a odejít.
  K dobročinným skutkům můžu jenom říct, že nebudu podporovat zloděje. A kdybych věděla, že moje peníze půjdou skutečně na správný účel, ráda je pošlu. Ale být při jednom průchodu jednou ulicí bombardovaná žádostmi o příspěvek asi pětkrát, to člověka otráví. A ruku na srdce, když dáte jako příspěvek třeba dvě stovky, kolik si myslíte, že z těch dvou stovek půjde skutečně ve prospěch postiženým? Jsem cynická? Možná. Ale pokud bych i po těch letech podvodů ještě věřila, že všechny nadační sbírky (proč jen jich je tolik, stačila by jedna) fungují skutečně jen ve prospěch potřebných, tak bych byla neuvěřitelná naivka…
  Jo a nejsem zas taková škrtka, jak to vypadá, když se u nás vybíralo na místní hospic, přispěla jsem. Dokonce se občas přemůžu a dám i na tříkrálovou sbírku, i když věřím, že dvě třetiny z mého příspěvku skončí v kapsách někoho.  

 30. [35]: OK, já vím. Nevztahoval jsem to na dnešní svět, protože to v něm není bohužel možné. Většina lidí chce lepší svět, ale nemůže (nebo nechce) pro to něco udělat. Většina převažuje, většina se klasifikuje jako normální, takže se s tím budu muset smířit. Zrovna v tomto případě zastávám názor, že normální není správné.

 31. Free Porn Search, Porn Search Engine, Adult Search, Free Galleries, Free Porn Videos, Adult Directory, Erotica Search
  free porn search, porn search engine, adult search, free galleries, free porn videos, adult directory, erotica search, adult, find porn, milf, engine, cams, webcams, adult search, adult toys, webcam directory, camera, adult pictures, adult galleries, porn stuff, free pornography
  http://xfdeoglss.justfree.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.