Chce se mi brečet…

Pošahaní poslanci, pošahaná republika, pošahaná Evropská unie. Všude samá diskriminace, nerovné příležitosti, rasismus, nerovné postavení žen, mužů, heterosexuálů, homosexuálů, zvířat, pannen, kurev, modrých, zelených, červených, cikánů, romů, asiatů, maďarů, marťanů, idiotů, inteligentů, ošklivých, tlustých, krásných, hubených… Všechno je nefér, takže napíšeme zákon, aby všechno fér bylo.
Kdy si už sakra všichni uvědomíme, že KAŽDÝ JE JINÝ A NIKDY NIKDY NIKDY Si NEBUDEME VŠICHNI ROVNI! Nejde to, příroda nás každého udělal jako originál, žádní dva lidé na světě nejsou a nebudou stejní, tak proč uměle vyrábět zákony, které mají všem zaručit stejné šance? Proč?
A proč nám ta zasraná evropská unie (promiňte mi ten výraz, ale ti byrokratičtí zmrdi už mi vážně pijou krev) pořád cpe nějaké dementní zákony? Jsme poslední země EU, která neschválila antidiskriminační zákon, který popírá základní přírodní pravidlo přirozeného výběru, ničí svobodnou volbu a svou úpravou zaměstná soudy na 150% protože každý se bude cítit diskriminován. Proč na to ale kurva nejsme hrdí? Prezident Václav Klaus tento debilní zákon minulý měsíc vetoval a naši uprdění zakomplexovaní poslanci i přes to, že s se zákonem NESOUHLASÍ plánují veto přehlasovat! Co je to doprdele za logiku?
Dole pod perexem najdete vyjádření Václava Klause k vetování zákona a věřte mi, že když jsem to četla, chtělo se mi brečet. Za chvíli skončíme jak ve filmu Equilibrium, všichni stejně šedí, bez emocí a vlastně beze všeho, jako stroje, vyráběné na montážní lince. Uááá už dost nebo vážne začnu bulet vzteky!
Btw.: o diskriminaci a o tom, jaká je to kokotina ji vidět všude jsem psala už zde
Btw2.: omlouvám se všem za sprostá slova, ale já prostě nemohla jinak
Jo a ještě něco, jestli ti poblbaní kokoti v parlamentu tuhle sviňárnu schválí, pak po nich nebudu metat vajíčka, ale bomby! Zbabělí idioti!!! Zachovejte se jako chlapi – aspoň jednou!!!

Václav Klaus, prezident ČR k vetování antidiskriminačního zákona (zdroj idnes.cz):
Vážený pane předsedo,
využívám své pravomoci dané mi článkem 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 24. dubna 2008 o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).
Zákon jste mi postoupil dne 2. května 2008.
Odůvodnění:
Zákon považuji za zbytečný, kontraproduktivní a nekvalitní a jeho dopady za velmi problematické.
Zákon neobsahuje nic, co by bylo pro české právo zásadně nové. Většinu věcí, které jsou v zákoně uvedeny, již obsahují stávající právní normy (od Ústavy České republiky či Listiny základních práv a svobod až po konkrétní zákony a speciální předpisy). Antidiskriminační legislativní opatření není třeba završovat nějakým novým „střechovým“ zákonem, který bude – podobně jako Listina základních práv a svobod – ostatním zákonům svou povahou fakticky nadřazenou právní normou. Pokud některé naše zákony nejsou dostatečné, nebo jsou v praxi neúčinné, nebo v nich něco dílčího chybí, lze věc napravit novelizací konkrétního zákona nebo eventuálně přijetím konkrétního zákona nového.
Zákaz diskriminace je obsažen v Listině základních práv a svobod, konkrétnější ustanovení pak v celé řadě mezinárodních smluv, které mají přednost před zákonem, a v zákonech. Tento zákon je – ve své podstatě – spíše jakousi naučnou antidiskriminační příručkou, shrnující obsah dalších zákonů a mající cíl především ideologický a nikoli právní. K tomu však zákony určeny nejsou. Ty jsou určeny k tomu, aby přesně stanovily práva a povinnosti, nikoli k šíření osvěty.
Není žádným tajemstvím ani ospravedlněním, že tento zákon byl navržen a schválen jako povinná implementace směrnice Komise ES. Jako argument podle mého názoru tato skutečnost není na místě. Směrnice schválené Radou (společně s Evropským parlamentem nebo samotnou Evropskou komisí) jsou politicko-právními nástroji, které vyjadřují zájem na dosažení určitých cílů Unie v jednotlivých členských státech. Jsou závazné jen co do výsledku, zatímco formy a metody realizace těchto cílů zůstávají na rozhodnutí jednotlivých členských států. Státy jsou vázány povinností opatření zavést, ale nejsou vázány stanovením formy, jak to udělat. Je na nich, jakou formou tyto směrnice transformují do svého právního řádu. Formu „střechového“ antidiskriminačního zákona zvolila naše vláda, nikoli Evropská unie.
Česká republika nikoho nediskriminuje, a proto není nijak překvapující, že o tom tento zákon není. Zákon nicméně dává občanům nárok na rovné zacházení v soukromoprávních vztazích, což je z definice nemožné. Podstatným způsobem zasahuje do oblasti, které byly po staletí v Evropě formovány zvykovými principy a etickými zásadami. Touto právní normou se náš stát snaží „uzákonit dobré chování“ a říká nám, že k dobrému chování nás primárně musí vést zákon, a nikoli výchova v rodině, obecně přijímané a nepsané vzorce chování obvyklé v naší společnosti, přirozené vzory, zvyklosti, apod. Je to další z pokusů regulovat lidský život právem.
Svou filozofií zákon popírá fakt, že je každý člověk naprosto unikátním souborem vrozených i naučených schopností, vlastností a předpokladů. Popírá, že od každého lze očekávat jinou úspěšnost, jinou pracovitost, jinou efektivitu, ale i jiný způsob chování. Zákon se snaží odstranit nerovnost, která však je přirozeným jevem. Kdykoli se rozhodujeme, rozhodujeme se na základně našich subjektivních preferencí nebo našich stejně subjektivních zkušeností. Tento zákon chce naše rozhodování učinit objektivním, což není nic jiného, než politicky korektní utopie. Znamená narušení základního práva jednotlivců na vytváření vlastních preferencí a na svobodu volby, která je zákonem svým způsobem postavena do role výjimky. Lze proto očekávat, že tento zákon bude mít negativní dopad na právní jistoty a na mezilidské vztahy vůbec. Není jen špatný, je nebezpečný. Představa, že jakýkoli zákon přinese sociálními inženýry vytoužený stav rovnosti, je – naštěstí – falešná.
Zcela nový a naší právní tradici dosud neznámý je princip přenesení důkazního břemene ze strany žalujícího na stranu žalovaného. Nové znění §133a, odst. 3 občanského soudního řádu: „Pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci, …, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení“, je naprosto absurdní. Je v rozporu s našimi, ale i evropskými právními principy a tradicemi a může přinášet nové křivdy a nespravedlnosti.
Sporné je i posunutí odpovědnosti za provádění tohoto zákona do působnosti veřejného ochránce práv. Ten měl původně chránit občana před úřady a nyní se mu dává kompetence vstupovat i do soukromoprávních vztahů. To je radikální změna působnosti tohoto institutu.
Mimořádnost a zvláštnost tohoto zákona dokazuje i to, že Senát, ač zákon schválil, přijal k němu bezprecedentní doprovodné usnesení tohoto znění: „Senát považuje antidiskriminační zákon za nástroj implementace požadavků vyplývajících z evropského práva, za jejichž neprovedení hrozí České republice sankce. Neztotožňuje se však s charakterem normy, která umělým způsobem zasahuje do přirozeného vývoje společnosti, nerespektuje kulturní odlišnosti členských států a požadavek rovnosti ve výsledku povyšuje nad princip svobody volby. Senát žádá vládu, aby nedávala souhlas s přijetím dalších antidiskriminačních předpisů na úrovni EU.“ Tyto argumenty Senátu jen posilují mé přesvědčení, že tento zákon nemohu podepsat a musím ho Poslanecké sněmovně vrátit. Věřím, že se Poslanecká sněmovna bude těmito argumenty vážně zaobírat a že zabrání tomu, aby se náš právní řád rozrostl o tak osudově špatný zákon.

13 komentáře “Chce se mi brečet…

 1. Reakce na Klausovo vyjádření:Blablabla.Proč politici nejsu schopní mluvit ve zkratce?
  Já ho nikdy neměla ráda,už od té doby,co vetoval zákon o registrovaných partnerstvích.
  Mimochodem,přesně jako ty jsem se včera na to samé téma rozčilovala,když jsem zjistila,že snad Dělnická strana či někdo podobný plánuje pochod proti homosexuálům zrovna když ti mají Queer Pride.Paka pitomý,agresivní,grr

 2. Demetra: protože tohle vyžaduje opravdu dlouhý komentář, v tomhle s Klausem 100% souhlasím;) A to s DS a gayi – na to nemám slov, proč se prostě lidi nemůžou brát ať jsou teplí, studení, černí nebo bílí nikdy nepochopím…
  veruce: za pár let? i ty optimisto…obávám se že už ji tu pomalu ale jistě máme:/

 3. No právě, že teď to začíná, za pár let už tu bude. Je mi špatně z celé EU a jejich nesmyslů a ještě hůř z toho, že si to naše zkorumpovaná a po penězích prahnoucí politika nechává líbit :/

 4. Máš pravdu a taky když někdo chce být diskriminován ( a takových je hodně ) důvod si vždycky najde.

 5. Já bych řekla, že naši milovaní poslanci chtěj jen světu ukázat, že něco dělají bez ohledu na to, že něco udělají špatně… Jim to nevadí. Jich se to netýká. Mají rádi svá korýtka, snažej si je udržet a tím to pro ně končí.
  Mimochodem dalo by se dělat hodně, ale muselo by se najít dost lidí, kteří by na to měli odvahu…
  Já sama za sebe bych navrhovala defenestraci, i když uznávám, že by to byl asi příliš agresivní výpad a nejspíš by důsledkem toho na nás zaútočil zbytek světa, aby to tu "srovnal", ale je to stále to jediný, co jsem schopná vymyslet, když se ve mně vaří krev…

 6.    Klaus mi není sympatický, ale jeho přístup k Evropské unii mi připadá rozumný. Je dobře, že aspoň jeden politik se řídí vlastním úsudkem a ne davovou psychózou. Když EU vymyslí nějakou novou supersmlouvu, všichni ji radostně pdoepíšou a kdo ne, je kritizován za "kazení hry".
     Pochod proti homsoexualitě je úplná blbost. Sice nedokážu pochopit orientaci na stejné pohlaví, ale chápu "lásku". Každý má právo na vztah s kým chce. To je jako protestovat proti vztahu s věkovým rozdílem vyšším než 10 let.To je pitomost, "láska" si nevybírá.

 7. "Za chvíli skončíme jak ve filmu Equilibrium, všichni stejně šedí, bez emocí a vlastně beze všeho, jako stroje, vyráběné na montážní lince."
  Za chvíli? Mně se zdá, že to je krutá realita (samozřejmě ne všichni, ale velká většina :()

 8. taky se mi z toho chce brecet:(…nevim co dodat, jde to tu vsechno do haje…Klaus to napsal moc hezky a srozumitelne, takze nechapu, ze to nekdo nedokaze pochopit!! kreteni!! vahodila bych je z toho okna vsechny!!

 9. Poslance snad už nic nezmění…ach jo… ani se už nedivím tátovi, který před dvěma měsícema prohlásil, že až já a bratr budeme mít vlastní rodinu, on a máma se odstěhujou do Austrálie, protože se tam nic neděje. Asi zbalím kufry a pojedu s nima a ráda ještě dřív než budeme mít tu rodinu… naši páni poslanci všem akorát kazej psychiku…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.