Soutěž číslo 3 – Jak znáte přísloví?

I ten, kdo není zrovna teta Kateřina zná alespoň nějaká přísloví, rčení a přirovnání, která se běžně používají v litaratuře či v rozhovorech. Ovšem zkoušeli jste někdy běžné přísloví převést do vědecké hantýrky nebo hůř, přeložit horu odborných výrazů např. jednoduchým mluviti stříbro, mlčeti zlato?
Že ne? Tak si to můžete vyzkoušet teď.
Že ano? Tak se předveďte co ve vás je!
Úkolem této soutěže je co nejrychlejí na můj e-mail (Lumennka(at)centrum.cz) zaslat původní znění níže uvedených přísloví, která jsou převedená do vědecké terminologie. Čas máte do úterka do 18:00 hodin, ale vítězí ten, jehož odpovědi budou nejrychlejší a samozřejmě také nejsprávnější. A aby to bylo ještě zajímavější, přísloví jsou podle obtížnosti ohodnocena jedním, dvěma či dokonce třemi body.
Než se do toho pustíte, chci vás jen poprosit, abyste význam přísloví zkoušeli odhalit jen vlastní představivostí či za pomoci přátel a rodiny. Hledání na internetu je samozřejmě taky možné, ale to by nebyla ani legrace, ani fair play;)
Takže moudra našich předků trochu jinak….

Za 1 bod
Ztráta prostorového vnímání není na závadu
suverenitě nad osobami touto ztrátou ještě více postiženými.


Podmínkou koexistence jedince druhu Homo sapiens
a společenství druhu Canis lupus je sjednocení
akustické signální soustavy.


Subjekt A, jenž vyvíjí úsilí o vytvoření svislého či úklonného díla
ústícího na povrch země a determinujícího subjekt B,
sám opíše dráhu ve zmíněném díle končící.
Za 2 body
Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem
k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.


Pátrání po dlouhé části stromu adaptované na předmět denní potřeby
se u reflektanta ataku šelmy z čeledi Canidae
setkává s úspěchem za všech podmínek.


Kvalita počáteční fáze totální regenerace organismu subjektu
a intenzita požitku z téhož jsou přímo úměrné úsilí
vynaloženému subjektem k předchozí optimalizaci prostoru
pro regeneraci organismu určeného.
Za 3 body
Soustavnou výchovu mladého občana k obraně vlasti
nelze srovnávat s občankou zakládající výdělečný vztah
na své laktační schopnosti.

3 komentáře “Soutěž číslo 3 – Jak znáte přísloví?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.