Mystické tajemství smaragdové desky

Momentálně čtu knihu Záhady české minulosti od spisovatele Pavla Toufara. V kapitole zabývající se alchymií mluví také o tzv. Smaragdové desce. Už jsem o ní slyšela dříve jakožto o jakési studnici moudrosti a všeho vědění, ale Toufar o ní mluví jako o úplném nesmyslu, jako o přání které je otcem myšlenky renesančních snílků. Snad právě proto mi to nedalo a rozhodla jsem se o téhle „smaragdové desce“ najít něco víc.

Smaragdová deska je taková záhada v záhadě. Nikdo ji nikdy neviděl a pokud ano, už je to pořádně dávno. Její text je pro jedny nesrozumitelný bláznivý blábol, jiní v něm na první pohled vidí tajemství všehomíra.
Podle legendy ji napsal Hermes Trismegistos, tajemný mudrc z šerého dávnověku, o němž se tvrdí všelijaké věci. Bývá často ztotožňován s egyptským bohem Thovtem, zakladatelem vědění, vynálezcem písma a „světlem zářícím v tmách“. Ten zase podle záhadologů pochází z Atlantidy a tak se nám tu vrší jedna záhada za druhou.
Kdo je tajemný Hermes tedy nevíme a vlastně ani nevíme, jestli vůbec nějakou takovou desku stvořil.
Co však víme jistě jsou různé historické záznamy textu smaragdové desky. Nejstarší zmínka pochází od Arabů a je z 8.stol.n.l.. Z 12.století pak pochází latinský překlad, jehož rozšíření po Evropě mělo za následek alchymistický boom a taky jakési povýšení textu smaragdové desky na základní poučku hermetické magie a alchymie.
Jedno z uměleckých ztvárnění smaragdové desky
Kde se smaragdová deska (či alespoň přepis jejího textu vzal) nevíme. Známe jenom legendy a útržky legend, mystické poučky a další báje, které dávno zavál čas. Smaragdová deska prý byla nalezena v hrobce Herma – seschlá mrtvola starce ji držela v náručí. Tato verze příběhu se neustále obměňuje, ale v podstatě z ní vyplývá tatáž alegorie – někdo se namáhavě dostane do temné místnosti, kde se nachází mrtvý stařec a za svou námahu je odměněn poznáním všech věcí. Ukazuje to tedy na jakousi cestu za poznáním, získanou z rukou starce – což nám však o tajemství desky mnoho neprozradí. Zase jen útržky a dohady.
Egyptský bůh moudrosti Thovt (uprostřed z hlavou ibisa)
Výhodou je, že o smaragdovou desku byl vždycky zájem a tak se její text dochoval ve mnoha spisech. Můžeme si jej tedy bez problému přečíst a pochopíme tak tajemství všech věcí! No, obávám se, že až tak jednoduché to nebude…čtěte se mnou:
Je pravdivé, bez výmyslu, jisté a velmi skutečné: To, co je dole je jako to, co je nahoře, a to co je nahoře je jako to, co je dole; těmito věcmi se uskutečňují zázraky jedné věci. A jako všechny věci jsou JEDNO a pocházejí z JEDNOHO prostřednictvím JEDNOHO, stejně tak všechny věci jsou zrozeny z této jediné věci její úpravou.Slunce je tomu otcem a měsíc matkou.Vítr to nosil ve svém břiše. Země je tomu živitelkou a receptakulem. Otec všeho, Thelesma universálního světa, je zde. Jeho síla čili moc zůstane celá, jestliže je přeměněna v zemi. Oddělíš zemi od ohně, jemné od hrubého, opatrně a s největší dovedností. Vystupuje ze země a sestupuje z nebe, a nabývá síly nejvyšších i nejnižších věcí. Tímto prostředkem dosáhneš slávy světa a veškerá temnota od tebe uprchne. Je to síla, síla všech sil, neboť přemůže všechny jemné věci a pronikne všemi věcmi pevnými. Takto byl stvořen svět. Z tohoto pochází všechna obdivuhodná přizpůsobení, jejichž prostředek je zde podán. Proto jsem byl nazván Hermem Trismegistem, vlastnícím tři části universální filosofie.To, co jsem řekl o Slunečním díle, je úplné.
O moc moudřejší než před chvílí si tedy nepřipadám. Alegorie jsou tam jen naznačeny, ne přímo popsány a od druhé části textu už mi souvislosti zcela unikají. Je jisté, že je tam obsažena myšlenka o tom, že vše je ve své podstatě tvořeno z téhož – jakási základní substance je stejná, jen různě nahuštěná (upravená). Oddělení země od ohně ve mně zase evokuje představu rozbíjení atomu – husté jádro (země) a řídký pohyblivý obal (oheň). Manipulace s vnitřkem atomu znamená obrovskou moc a nakonec snad i sílu atomy přetvořit na jinou hmotu, než byla původně. Že by právě takto byl stvořen svět?
Nejvíc mě zaráží i to, že Hermes říká, že vlastní tři části univerzální filozofie. Kdyby to znamenalo všechny, jistě by se tím neopoměl pochlubit. Ale takhle z toho vyplývá, že nezná celou univerzální filosofii, jen její tři kousky – ovšem už neprozrazuje kolik jich je celkem a kdo se vyzná v těch zbývajících částech.
Můžeme tak jen pokrčit rameny a nechat tajemství z dávných časů být a nebo můžeme text číst stále znova a znova a hledat skryté významy. A možná se alegorie skrývá už v samotném nalezení desky, které nám chce říci: „Celý život se pilně už a na stará kolena dojdeš veliké moudrosti.“ Ať je to tak či tak, v textu Smaragdové desky je velká síla i moudrost a jen jediné přečtení mě utvrzuje v tom, že její autor ji záměrně napsal takovýmto způsobem, aby výklady byly nejednoznačné a pochopení se dostalo jen těm, kteří už znají základy Vesmírné Pravdy.
Jako závěr tohoto článku (či spíše zamyšlení) dávám komentář k textu Smaragdové desky od mystika Thorwalda Dethlefsena a také zde zanechávám nevyřčenou otázku o původu, významu a poselství Smaragdvé desky, tajemství několika minulých staletí a s nejvyšší pravděpodobností i těch následujících.
„Vím, jak nicneříkajícně tento text zpočátku působí na moderního člověka. Důvod nespočívá však v textu, nýbrž v našem chápání. V těchto patnácti tezích je shrnuto veškeré vědění, které kdy bylo člověku přístupné. Text popisuje stvoření tohoto vesmíru a současně výrobu alchymistického Kamene mudrců. Pro toho, kdo tomuto textu zcela rozumí jsou zbytečné veškeré knihovny, neboť má celou moudrost, „nechybí jí nic, je dokonalá“.
Taková tvrzení mohou znít jako fantastické blouznění a pro mnohé jsou dostatečným důvodem k tomu, aby se v tomto bodě vzdali definitivně svého zájmu o esoteriku. Kdo si přesto dá tu práci a studiem proniká stále hlouběji do hermetické řeči a symboliky, bude moci jednou význam tohoto textu sám zažít.“

6 komentáře “Mystické tajemství smaragdové desky

 1. Ahoj. Smaragdová deska. Ano, to je moudře zvolené téma. A hlavně tedy důležitá část pro studenty magie. Velice důležitá je ta smaragdová deska. Pěkné.

 2. vzdyt je to jasny 🙂
  je to jedna energie jen ruzne zahustena.
  je jedna ale deli se na ctyri.
  vitr – je tak ritka ze ji nevidime
  ohen – uz ji vidime ale nejde uchopit
  voda – vidime ji a pusobi na nas i tlakem
  zeme – jde ji uchopit

 3. [4]: a jeste neco.
  slunce je tomu otcem -rohaty buh, davny lovec lesu
  mesic je tomu otcem -velka bohyne, matka zemne
  a co tim myslim ?
  to co je dole je jako to co je nahore
  a to co je nahore je jako to co je dole
  aby byly dokonany divy jedine veci

 4. …každému, pro koho je tato kniha psaná, doporučuji : ,,OHNIVÝ KEŘ,,
  Pak zříš světlo tajemství s takovou silou a tělesného cítění ti bude jistota správným směrem nepopiratelným.
  Mystica etiam qui legatam a Atlantis
  ..přeji mnoho štěstí*

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.