Test sebehodnocení

Nedávno jsem dostala doporučenu kniho od Wunibalda Müllera – Sám, ale ne osamělý. Je to útlá kniha, ale je od začátku do konce nabita informacemi o sebevědomí, sebehodnocení a užívání si samoty, která nemusí být nutně zlá a špatná, ale je prostředkem k tomu lépe se seznámit se svým vlastním já.
V knize mě velice zaujal hlavně test sebehodnocení, kde si člověk může za chvíli zjistit, jak je na tom s vnímáním sebe sama a svým sebevědomím. Mě osobně překvapilo, jak mám sebehodnocení nízké a že bych na něm měla pracovat. Pokud vám vyjde podobný výsledek, nezoufejte, u mé spřátelenkyně Alue najdete velice zajímavý a přínosný seriál „Kurz sebelásky„, který vás dopodrobna provede světem pozitivního vnímání sebe sama a nejdenomu mému známému a i mě hodně pomohl. Tak jen směle do testování a práce na sobě, protože mít se rád je v tomto světě velice důležité.

Test sebehodnocení
Bodová hodnota se pohybuje mezi +72 a -72 body. Ocitneme-li se v oblasti pod nulou, znamená to, že je naše sebehodnocení negativní, narozíl od oblasti plusové.
Bodové ohodnocení jednotlivých výpovědí:
0 – zcela nesouhlasí
1 – souhlasí z menší části
2 – souhlasí z velké části
3 – zcela souhlasí

Zadání testu
 1. Zpravidla se cítím méně důležitý, než ostatní
 2. Obyčejně mám vůči sobě vřelý a radostný vztah.
 3. často mívám pocit, že si se svou situací nevím rady.
 4. Vůči lidem, s nimiž se setkávám, chovám zpravidla pozitivní a přátelské city.
 5. Vím, že mívám sklony sám sebe degradovat kvůli chybám a nedostatku zkušeností.
 6. Neuvědomuji si u sebe žádné přehnané pocity provinění.
 7. Mám silnou potřebu dokazovat svůj význam a svou neobvyklost
 8. Cítím v sobě velkou spokojenost a silnou touhu po životě.
 9. Velmi mě zajímá, co si ostatní myslí a co o mě říkají
 10. Nepovažuji to za problém, když ostatní dělají něco „špatně“, a nesnažím se je opravovat.
 11. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní obdivovali a respektovali.
 12. Zpravidla u sebe nepozoruji žádné velké zmatky, konflikty nebo zklamání.
 13. Prohra ve mně zpravidla vzbudí pocit nevole a méněcennosti.
 14. Obyčejně se do nových věcí pouštím s důvěrou.
 15. Mívám sklony odsuzovat ostatní a často si přeji, aby byli potrestáni.
 16. Obyčejně myslí také sám na sebe a činím vlastní rozhodnutí.
 17. často se řídím podle ostatních na základě toho, co vlastní a jaké se těší vážnosti.
 18. Jsem ochotný nést následky svého jednání a zodpovědnost za ně.
 19. Mám tendenci přehánět a lhát, abych o sobě zachoval určitý obraz.
 20. Jsem schopný přiměřeně vyhovět vlastním potřebám a přáním.
 21. Mám tendenci snižovat vlastní vlohy a schopnosti.
 22. Jsem ochotný stát si za svými úsudky a přesvědčeními.
 23. Mám ve zvyku své chyby a porážky popírat, ospravedlňovat nebo racionalizovat.
 24. Mezi cizími se zpravidla cítím příjemně.
 25. Vůči ostatním jsem často kritický a znevažuji je.
 26. Je pro mě snadné vyjádřit lásku, hněv, nevraživost, odmítnutí, radost apod.
 27. Názory, komentáře a postoje ostatních vůči mé osobě mě zraňují.
 28. Zřídkakdy pociťuji vůči jiným žárlivost, závist, podezíravost.
 29. Velmi mi záleží na tom, abych uspokojil ostatní.
 30. Nemám žádné předsudky proti jakýmkoli rasám, etnickým nebo náboženským skupinám.
 31. Mám strach odhalit své skutečné bytostné Já před jinými.
 32. Obyčejně jsem vůči ostatním přátelský a velkorysý.
 33. často činím ostatní odpovědnými za svá omezení, své problémy a chyby.
 34. Když jsem sám, zřídkakdy se cítím mizerně nebo odloučeně.
 35. Jsem nenapravitelný perfekcionista.
 36. Umím přijímat komplimenty a dárky bez rozpaků nebo pocitu závazku.
 37. Odhalil jsem u sebe nekontrolovatelné sklony k nadměrnému jedení/kouření/ pití alkoholu.
 38. Hodně uznávám úspěchy a nápady těch ostatních.
 39. Často se zdráhám začít něco nového, protože mám strach, že udělám chybu či selžu.
 40. Bez velké námahy se mi daří najít přátele a přátelství udržovat.
 41. Často mě uvádí do rozpaků jednání mé rodiny nebo mých přátel.
 42. Jsem ochotný přiznat své chyby, slabosti a porážky.
 43. Prožívám silnou potřebu obhajovat svá jednání, své představy a smýšlení.
 44. Jsem schopný přijmout případné odmítnutí či skutečnost, která se odchyluje od mých představ, aniž bych se cítil ponížený nebo odstrčený.
 45. Mám silnou potřebu, aby mě ostatní akceptovali a aby se mnou souhlasili.
 46. Jsem otevřený novým myšlenkám a názorům.
 47. Obyčejně posuzuji sám sebe tím, že se srovnávám s ostatními.
 48. Jsem ochotný domyslet do konce každou myšlenku, jež mi přijde na mysl.
 49. Mám sklony přehánět své schopnosti a úspěchy.
 50. Akceptuji vlastní autoritu.
Vyhodnocení testu
Nejprve sečtěte všechny body u odpovědí se sudým číslem (2, 4, 6 atd.). Pak sečtěte součet odpovědí u čísel lichých (1, 3, 5 atd.). Od počtu „sudých“ bodů odečtěte počet „lichých“ bodů. Rozdíl je indexem vašeho sebevědomí. čím vyšší číslo na nulou, tím vyšší je vaše sebehodnocení, čím nižší záporné číslo, tím je vaše sebevědomí nižší a je třeba ně něm pracovat.
Tak jak jste na tom? Překvapil test příjemně nebo nepříjemně nebo jste výsledek tak nějak tušili?:)

32 komentáře “Test sebehodnocení

 1. Wow, 35! Někde jsem musela udělat chybu… Ale kontrolovat se mi to nechce 😀

  Ale musím se přiznat, že v poslední době se už nepodceňuji, jak tomu bylo dříve. Bála jsem se dokonce reagovat na některé články(!), že něco zase napíšu blbě a budou se mi vysmívat za mou pitomost…

 2. Mě vyšlo mínus tři. A přitom si připadám namyšlená a zároveň mám mám strach mluvit s cizími lidmi a mám neskutečně nízké sebevědomí.
  Ale myslím, že už se to o něco zlepšilo v posledních dvou až třech letech. Teď už se ani nebojím jíst na veřejnosti, aby mě náhodou někdo neobviňoval z toho, že jsem žrout. Ale pořád se bojím hlásit se při hodině, i když vím, že znám správnou odpověď. Ale to už taky trochu ustupuje. Tak o 1%.
  Ale ten kurz sebelásky už jsem četla už před rokem a půl a musím říct, že mi to i trochu pomohlo. Jsem přesvědčená, že před tím by mi vyšlo tak mínus patnáct.

  No, každopádně si to někdy přečtu ještě jednou a test si udělám přesně za půl roku. Je to třeba průběžně kontrolovat. Do konce března chci mít nulu. 😀

 3. Přeji příjemný den.

  Zkusil jsem si výše uvedený test i přestože internetovým testům příliš nevěřím…a vyšlo mi číslo 46 (sudá čísla součet 51 a lichá čísla součet 5 – rozdíl 46)

 4. mě vyšlo -10 ,to budu muset hodně pracovat na svém seběvědomí… (přiznávám že tenhle výsledek tomu celkem odpovídá) …

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.