Legalizace dětské pornografie – ano či ne?

Tak dnes se pustím do tématu, které je zatím asi nejkontroverznější v historii tohoto blogu a jsem připravena na nenávistné komentáře. Původně jsem toto téma chtěla zpracovat sama, ale už to jeden člověk udělal za mě lépe, než bych to dokázala já – jeden z členů Pirátské strany Krtek, jehož originální článek najdete zde.
Já si jej dovolím kompletně odcitovat a doplnit pár vlastními poznatky. Prosím čtenáře o podrobné pročtení textu a hluboké zamyšlení. Je nutné si uvědomit fakta a to, že pedofilie je sexuální orientace stejně jako homosexualita či heterosexualita a stejně jako každý heterosexuální muž není automaticky násilník, tak ani naprostá většina pedofilů nikdy nikomu neublíží. Ale teď již nechám mluvit Krtka…

V tomto článku se formou fiktivního rozhovoru snažím vysvětlit svůj pohled na problematiku kriminalizace dětské pornografie a snažím se ukázat, že současný stav je absolutně zvrácený a škodlivý.

Pojem dětská pornografie je ve společnosti zakořeněn v silně negativní konotaci. Tato negativita jde mnohem hlouběji než je obvyklé u jiných kontroverzních témat. Například trestný čin vraždy je stejně jako dětská pornografie nelegální, jeho nezákonnost vychází ze společenského pohledu, který vraždu správně chápe jako nepřijatelný čin. U dětské pornografie vychází naopak chápání společenské nepřijatelnosti z její nezákonnosti. Kvůli tabuizování a neznalosti tohoto tématu je pohled většiny společnosti řízen prakticky výhradně zákonem. Podobně jako u dětské pornografie je společenský pohled „ze zákona“ vytvářen například u problematiky drog nebo kopírování, nemohu si však vybavit případ, kdy byl tento přetlak zákonné autority tak velký jako u dětské pornografie.

Tak ty chceš legalizovat zneužívání dětí? Zbláznil ses?
To nechci, chci děti chránit před zneužitím, chci legalizovat dětskou pornografii.

To je přece jedno a to samé! Dětská pornografie = zneužití dítěte.
Určitě se shodneme na tom, co je to zneužití dítěte. Zákony bránící zneužití dětí jsou v tomto kontextu správné a každé zneužití dítěte musí být potrestáno. U dětské pornografie však zákon netrestá zneužití dítěte, vlastně v celém zákonu o zneužití není ani slovo. Trestá tři věci: výrobu, držení a šíření dětské pornografie.

Ale pořád tam dochází ke zneužití dítěte!

Při jednom konkrétním způsobu výroby ano, ale existují i spousty dalších způsobů výroby, kdy dítě zneužito není, protože prostě není při výrobě přítomno.

Jak si to jako představuješ?

Četl jsi Lolitu od Nabokova? To je dle zákona dětská pornografie. Myslíš si, že při psaní tohoto románu došlo ke zneužití dítěte? Kvůli tomu, že zákon zakazující dětskou pornografii nemluví vůbec o zneužití dítěte, jsou všechna díla zobrazující sexuální motivy dětských postav automaticky považována za dětské porno a tudíž za trestné. V naší zemi nesmíš vlastnit ani hentai (japonská kreslená pornografie) s touto tematikou, není možné legálně takový film vytvořit počítačovou animací (a počítačové rendery dokáží být k nerozlišení od reality), nemůžeš ani upravit speciálními efekty film s dospělými herci tak, aby vypadali jako děti. Přitom to jsou všechno příklady, kde dítě při výrobě nefiguruje.
Smyslem je ale ochrana dětí. Výroba je zakázána pro jistotu všechna, protože nejde dost dobře poznat, jestli ke zneužití dítěte došlo.
Proč je tedy dovoleno ve filmech zobrazovat násilí? Proč je dovoleno zobrazit ve filmu vraždu? Tam přece taky nemůžeš poznat, jestli někdo nepřišel k újmě.

To je něco jiného, vraždy a násilí točí renomovaná filmová studia, producenti dětské pornografie nejsou pod žádnou kontrolou.

Ale to je přeci kvůli tomu, že je natáčení dětské pornografie ilegální. Když by nelegální nebylo, dostalo by se producentům stejné, ne-li větší kontroly než je tomu u pornografie zachycující dospělé osoby.

Pedofilové ale budou chtít zobrazení reality, budou tlačit na výrobce, aby pro výrobu zneužili skutečné děti. A někteří producenti to udělají.

Tohle bude přece pořád trestné. Když producent klasického filmu místo triku natočí skutečnou vraždu, tak toho, kdo vraždil čeká vězení a pokud se na tom podílel i producent, půjde sedět taky.

Ale když bude dětské porno legální, bude o něj přece větší zájem a najde se víc takových producentů. Je mi jedno, že půjde sedět, nechci aby byly zneužity děti!

Mýlíš se, je to naopak. Na trhu, kde je dětská pornografie nelegální existuje převis poptávky nad nabídkou, na legálním trhu dojde brzy k nasycení a tlak na výrobu poklesne. Dojde k tlaku na cenu a v takové situaci by bylo zneužití dítěte do filmu dokonce (krom legální a společenské i) ekonomická sebevražda.

Dostatek produktu na trhu podpoří i poptávku.
Pedofilie není nakažlivá ani záviděníhodná. Pedofilové potřebují uspokojit svůj chtíč. Tenhle trh má prakticky konstatní velikost a (ne)legalita dětské pornografie na jeho velikost nemá vliv.

Dobře, ty ale navrhuješ zrušit celý zákon, tedy i legalizovat způsoby výroby, při kterých ke zneužití dochází.

I kdybychom takovou výrobu legalizovali, samotné zneužití dítěte zůstane trestné, ať už u toho někdo drží kameru nebo ne. Můžeme se bavit o tom, že zneužití, při kterém dochází k výrobě pornografie, bude trestáno přísněji. Současný stav je ale převrácený a nesmyslný.

Krom výroby je ilegální i distribuce. Nechci, aby bylo legální šířit dětské porno, při kterém ke zneužití již došlo. Taková díla už existují a legalizací distribuce by se dostala na legální trh. Je to jako by ty děti byly zneužity znovu a znovu.

Tato představa je opět mylná. Například v Německu existuje organizace sdružující osoby, které byly jako děti zneužity pro dětskou pornografii. Když byly diskutovány možnosti zavedení cenzury, zabraňující šíření dětské pornografie na Internetu, tito lidé byli první, kdo byl proti jakémukoliv omezení distribuce dětské pornografie. Taková cenzura pro ně prostě znamená snahu dívat se jinam a zametat problém pod koberec. Doslova se nechali slyšet: „Je to, jako byste nás znásilnili podruhé.“

To, že jim takové šíření nevadí, je možná jenom další důsledek zneužití.

Neřekl jsem, že to obětem nevadí. Chápou ale, že cenzura těchto děl bude mít jediný důsledek: Pedofilové se neuspokojí nad již existujícím dílem a budou hledat uspokojení jinde. Třeba u současných dětí. A to jim vadí mnohem, mnohem víc.

Já ale vůbec nechci, aby se dětské porno k pedofilům dostalo, držení je nelegální proto, že s jídlem roste chuť a pedofily, kteří budou mít přístup k dětské pornografii, to vyprovokuje k tomu, aby zneužili skutečné dítě! To je přece přesně smyslem toho zákona, zabránit zneužití dítěte, a ty bys toto legalizací držení znemožnil.

Představa, že pedofil po shlédnutí dětského porna půjde a znásilní dítě, je zcela ekvivaletní tomu, že bych si v trafice koupil Hustler a pak kvůli tomu znásilnil trafikantku. Mícháš dohromady dvě různé věci. Ppedofilie není sexuální násilnictví. To je úplně jiná porucha a i když se někdy vyskytují současně, takových případů je minimum. Každý sexuolog ti potvrdí, že s jídlem u pedofie prostě chuť neroste. Naopak, pokud bude mít pedofil možnost se uspokojit nad pornem, bude mít o děti minimální zájem. Pravidelný přistup k dětské pornografii vede dle sexuologů ke stabilizaci jedince a snížuje jeho nebezpečnost.

Takoví jedinci mají být stejně izolováni od společnosti v ústavech. Zdravá společnost nepotřebuje legální dětskou pornografii stejně tak jako nepotřebuje takové vadné jedince.

Nemůžeme izolovat jedince od společnosti jenom kvůli tomu, že se narodil se sexuální poruchou. To bychom mohli takto začít zavírat do ústavu homosexuály, pak příjdou na řadu vyznavači BDSM a fetišisti a nakonec tam skončí každý, kdo provozuje jinou než misionářskou polohu potmě a potichu. Od společnosti je třeba izolovat takové jedince, kteří se dopustí vůči společnosti nebo jinému jednotlivci činu, který lze považovat za poškozující. Pedofilové, kteří dokáží ovládat svou poruchu a tudíž se žádného takového činu nedopustí, mají plné právo být členy společnosti. Dětská pornografie pedofilům pomáhá svoji poruchu kontrolovat, její kriminalizace způsobuje pravý opak. Právě proto tvrdím, že legalizace dětské pornografie děti chrání.

Já tomu prostě nevěřím. Když by to bylo jak říkáš, proč máme takový zákon? Proč žádný jiný politik neobhajuje tuto verzi?

Těch důvodů je několik. Historicky byla (nejen dětská) pornografie chápána jako něco nemravného a nemravné věci bylo třeba vymýtit. Mnoho zákonů bylo ovlivněno podobným morálním pohledem. Zároveň je toto téma dodnes značně tabuizováno. Pak už stačí malé nepochopení problematiky, trocha populismu či lobby a máme tu zákon, který je naproto v rozporu s původním záměrem. Ostatně, takových zákonů není málo. Všichni víme, jakou kvalitu má legislativní činnost našeho Parlamentu. Existují také zájmové skupiny, kterým kriminalizace dětské pornografie vyhovuje z jiných důvodů než je ochrana dětí. Kopírovací průmysl miluje zákony proti dětské pornografii. Pokud totiž zákon stanoví, že je šíření nelegální, nutí například poskytovatele internetového připojení k zajištění nedostupnosti takových děl a tedy prakticky k cenzuře. A jakmile máme jednou zavedeny nástroje pro cenzuru, je pak velice jednoduché (a především levné) je použít pro další účely. V případě kopírovacího průmyslu je to použití cenzury k prosazování kopírovacího monopolu. Nelze se divit, že politici takovým skupinám jdou na ruku. Takové cenzurní nástroje lze samozřejmě využít i k potlačení nepohodlných politických názorů.

To zavání spiknutím…

Jenom říkám, že kriminalizace dětské pornografie některým skupinám usnadňuje cestu k prosazení svých zájmů a to i za cenu kriminalizace občanů, kteří společnosti nijak neškodí, a za cenu zvýšení ohrožení dětí. Dětská pornografie nemá pro společnost ani jeden škodlivý důsledek, její kriminalizace ano. Zákony, které společnosti škodí, musíme zrušit. Navíc, vždyť přeci jde o bezpečnost našich dětí.

Autor článku nepodporuje zneužívání dětí a jako každému se mu taková představa hnusí. S kriminalizací dětské pornografie jsme však vylili vaničku i s dítětem a současná právní úprava jde absolutně proti původnímu záměru. Zákaz distribuce a držení dětské pornografie lze zrušit okamžitě a toto bude mít pozitivní efekt na bezpečnost dětí. Zákaz výroby lze redukovat na odstavec v zákonu o ochraně dětí před zneužitím a to zvýšením trestu za takové zneužití dítěte, při kterém došlo k výrobě dětské pornografie.

Nedávno jsem vedla diskuzi o tom, že policisté používali jako vábničku na pedofily dívenku zcela vytvořenou počítačem. Tito muži nikomu neublížili, ale přesto šli do vězení za sledování dětské pornografie. Byla jsem bita argumenty, že si to zaslouží.
Opak je pravdou. Mezi pedofily je stejné procento násilníků jako mezi běžnou populací. A stejně jako mnoho lidí vzrušuje sado maso porno, ale v reálu by nikoho nezranili, tak i většině pedofilů pomůže sledování dětského porna se zvládáním jejich orientace a vybíjení si libida.
Nikdy bych nedovolila, aby kdokoli ublížil mým známým a nebo dokonce mým vlastní dětem. Ale je nutné skutečně stigmatizovat člověka, který své touhy nevybral a který nikomu nechce ublížit? K hlubšímu pochopení problematiky doporučuji webové stránky pedofilie-info.cz, které vám mohou pomoci se zbavit předsudků. Užitečné jsou i stránky o zneužívání dětí, kde můžete zjistit, že jen asi 10% případů sexuálního zneužívání dětí mají na svědomí skuteční pedofilové.
Je společnost připravena sejmout z těchto lidí stigma a pomoci jim žít plnohodnotný život? Těším se na vaše argumenty.

59 komentáře “Legalizace dětské pornografie – ano či ne?

 1. Mně se už dlouho nelíbí, že by mělo být trestné, když si někdo udělá dobře u obrázků dítěte, které vznikly bez jeho zneužití (které třeba nesoudná matka sama vyvěsila na web), natož které jsou celé vytvořené počítačem. Vlastně jsem nikdy neuvažovala nad tím, že počítačem vytvořené nahé dítě je také trestná dětská pornografie a nelíbí se mi to. Nemyslím, že tohle nějak ubližuje nějakému státem chráněnému zájmu (zvlášť když jako všechno s nahotou je to přístupné od 18 – nechme stranou absenci kontroly nad dětmi na internetu), normální člověk to stejně vyhledávat nebude a pedofil tím neubližuje nikomu. Pokud tam není zobrazeno dítě, které bylo opravdu zneužito. No, nebudu se o tom dál rozepisovat, protože nemám čas, ale hlavně jsem ráda, že se někdo další "bije" za snahu pochopit, že sexuální orientace se nerovná sexuální násilí a pedofilie je v podstatě jen o tom, že takový člověk to na rozdíl od jiných nesmí nechat dojít k "fyzické lásce". Ostatně nepochybuji o tom, že mnoho pedofilů už se roky stará o nejrůznější dětské programy a zájmové oblasti a snaží se, aby se ty děti měly dobře. A normálně uvažující pedofil i normálně chápe, kam zajít nesmí.

 2. Tak jsem to přečetla ještě jednou a důkladněji a mám teda jednu poznámku. Nevím, o jakém zákonu se tady celou dobu mluví, ale předpokládám, že jde o trestní. A tam rozhodně neplatí, že v celém zákoně není o zneužívání ani slovo, ale zneužívání dětí v souvislosti s pornografií se věnuje celý jeden paragraf. A pokud jde o nějaký jiný zákon, je zvláštní k trestnímu a tedy pokud něco nezmiňuje on, platí ustanovení trestního, čili – zneužívání tam výslovně upraveno je.

 3. Velmi rozumné argumenty. Chválím a tleskám… je určitě těžké obhajovat něco, za co by vám ostatní lidé nejradši utrhali ruce… líbí se mi, že Piráti mluví o něčem, co si ostatní nedovolí… a přitom je opravdu na místě o tom mluvit.

 4. Já nevím. Myšlenka je to dobrá, pedofilům by to určitě prospělo, ale pořád si nějak neumím představit výrobu dětské pornografie bez zneužití určitého procenta dětí. Pochybuju že se to všechno bude dělat jen počítačovou grafikou, protože vzít dítě a strčit mu něco někam je stále ten nejlevnější způsob výroby, byť je to hnusný a trestný. A když třeba někdo ukáže dětskou pronografii zneužívanému dítěti, aby mu na tom vysvětlil, že je to vlastně úplně normální?

 5. Taky si myslim, že by bylo lepší, kdyby se pedofil uspokojil u počítačem animovanýho filmu, než když číhá u školy na malý holčičky. S pedofilem jsem se setkala a možná by se to bylo nestalo, kdyby si na netu našel nějaký podobný materiály.

 6. Tak tohle mi přijde úplně šílený. Nedá se přece srovnávat sexuální orientace s úchylkou. Nevěřím tomu, že pedofilům bude stačit jen koukat na obrázky. Tohle by se nemělo podporovat žádným způsobem. Neodsuzuju pedofily, jen si myslím, že by se měli léčit místo toho, aby to ještě podporovali.

 7. [7]: A jak to chceš léčit? Líbí se ti vypracovaný zadky – jak tohle chceš vyléčit a změnit?
  Člověk, co ví, že i když se mu to líbí, tak se tomu může oddávat maximálně ve své vlastní fantazii, a není násilník a nikomu neublíží, není ani zločinec a není možné mu nařizovat nějaké léčení, ač je pedofil. A byl by to i nesmysl. Když je někdo pedofil, neznamená to automaticky, že má taky zatmění mozku. A ten, co násilník je, tak ten bude násilník i bez obrázků. Jak už je zmíněno, když se chlapi dívaj na porno a násilničtí nejsou, taky je to nepodporuje v tom, aby šli a někoho násilím přetáhli. Ti, co jsou, tak jsou, ale ne kvůli pornu. Pokud někdo ubližuje druhému, tak to dělá proto, že to je v jeho povaze. Ne proto, že ho místo holek vzrušuje vdolek.

 8. Normálne som pri čítaní mala chuť prefackať toho, čo vkuse podrypuje (tým tučným písmom), pretože tten s kurzícou (ja viem, že je to fiktívny rozhovor :D)  má logické a podľa mňa úplne normálne a pádne argumenty.
  Hoci je to také…no, zvláštne povedzme, taká tá predstava pedofila, predsa si mylím, že mnohé veci im pripisujú na základe pár udalostí a hádžu všetkých do jedného vreca…to je také ľudské 😀
  Myslím, že pokiaľ nedochádza k zneužívaniu, násiliu či obmedzovaniu inej osoby, tak by to nemal byť problém. No pedofil proste za to nemôže a tiež si myslím, že ako tu už bolo vyššie niekde spomínané, to že bude pozerať na porno nemusí znamenať, že teraz pôjde na preliezky hľadať nejaké dieťa. Najmä dnešnou technikou je určite možné vytvoriť porno aj bez živých hercov, a vážne si nemyslím, že to by malo byť trestné.
  To fakt je inak hentai nelegálne (teda to detské…ale tak zase napolovičná väčšina osôb tam sú zvyčajne rozhodne deti :D) ?

  Inak som si spomenula na diskusiu pod článkom po niektorom dúhovom pochode, kde boli aj pedofili. Asi dvaja sa snažili reagovať na komentáre, no z celej diskusie to boli asi len tí pedofili, čo reagovali a argumentovali slušne a logicky. Mali tiež pádne argumenty, rázne povedali, že by dieťaťu nikdy neublížili, pretože o to im rozhodne nejde, aj keď samozrejme nájdu sa aj takí. No ostatní proste hneď, že fuj, že zavrieť, postrieľať, že sa majú liečiť. Úprimne si neviem predstaviť ako sa dá nejaká či už úchylka alebo orientácia liečiť, pretože z človeka zvyčajne to, čo sa mu páči a čo ho priťahuje nevymlátime…akurát môžeme dosiahnuť to, že sa bude tváriť "vyliečený", bude to v sebe všetko dusiť, až kým mu raz možno neprepne… No väčšina "bežnej spoločnosti" sa jednoducho hneď vyfarbila – uzavrieť myseľ pred všetkým, čo by mohlo zbúrať vzdušné zámky…

 9. Před časem jsem si četl článek o pedofilech. Dočetl jsem se tam názor, který mě zaujal. Většinu zneužití dětí nemusí mít na svědomí zrovna pedofilové, ale obyčejní násilníci, kterým zneužití dítěte příjde jako menší riziko, než třeba přepadení dospělé ženy. Řekl bych, že od té doby jsem ochotný souhlasit i s názorem v tomto článku.

  [4]: Upřímně, vyrobeného materiálu už je dost. Já osobně se třeba dívám na hentai a i když vyhledávám videa se staršími postavami, nedá se vyhnout dílům, kde postavy vzhledem připomínají děti. Pedofilové mají k takovým materiálům volný přístup, ale pokud by si to nahráli do počítače, porušili by zákon.

 10. Uff, to je hodně těžké téma a obdivuji tě, že ses do toho pustila… Já osobně nevím.  Neměla bych problém s kreslenými filmy a animacemi, ale už jen fotky, i bez zneužití dítěte, se mi jako takový materiál příčí. Přece jen, většina lidí nechce, aby si to někdo dělal nad jeho fotkami, a dítě nemá dost rozumové vyspělosti, aby o tom rozhodlo. Těžko někdo bude dělat nahé fotky dětí za tímto účelem. Filmy se nedovedu představit vůbec, i kdyby jen s lehkou erotikou.
  Osobně bych klidně povolila literaturu, animace, hentai, maskované dospělé, ale ne účelné focení či točení dětí.
  Jinak jsou argumenty dost logické. 🙂

 11. [12]: Nejsem si teď úplně jistý (a jsem moc líný si to číst znovu), ale mám dojem, že návrh je, aby vytvoření dětské pornografie za použití skutečných dětí by mělo být stále nelegální a tvrdě trestáno. A pokud po povolení šíření by někdo něco takového udělal, stejně není záruka, že by to neudělal i za dnešních podmínek.

 12. [15]: Ale myslím si, že by to tak nějak určitě ošetřené bylo. 🙂 Vždy se využití dítěte pro fotografování nebo točení pornografie dá zahrnout jako minimálně ohrožení mravní výchovy mládeže (či jak se tomu správně nadává 😀 ).

 13. Ale jako jo. Ne každý pedofil je násilník, ne každý se v parku hned vrhá na nezletilé holčičky. To uznávám. Dokonce mám pocit, že reálné zneužívání dětí se opravdu děje trochu jinou sortou lidí s jinými sklony. A asi se pedofilům taky s touhle formou úchylky nežije zrovna snadno. I to uznávám. Taky mi připadá tak nějak v pohodě vyrobit animáč nebo klidně angažovat do porna holku, který už bylo osmnáct, je papírově dospělá, ví, co dělá, rozhodla se dobrovolně, ale vypadá na méně, případně ji do lolitkovské podoby stylizovat. Jsem ovšem naprosto proti tomu, aby se někdo ukájel nad reálnou fotkou dítěte, byť "nevinnou", kdy ho třeba matka vyfotí na pláži a pak to vyvěsí někam na sociální sítě. V tomto případě hlavní aktér nevěděl, k čemu bude takový materiál použit a i kdyby to věděl, tak prostě ještě nemá dost rozumových schopností na to, aby o tom rozhodoval. Když je nemá ani rodič, je to smutný, ale tak holt proto máme zákony, který chrání i další práva dítěte, ne každý rodič je zrovna jak z čítanky, protože v pořízení dítěte tak nějak nemůžete nikomu zabránit s odůvodněním, že na výchovu dítěte mentálně nemá.

 14. [17]: Tak nějak podobně to cítím.
  Reálné focení/točení dětí nechť zůstane trestné, stejně jako zneužívání cizích fotografií (jak píšeš). Dětské porno vytvořené bez dětí ať trestné není.

  Lúmenn, zajímavý článek, nenapadlo mě přemýšlet nad tím takhle.

 15. – Rozhodně jsem proti jakémukoliv ukazování násilí ve filmech, hrách, v knihách …

  – princip uvažování v článku není vůbec špatný

  – toto všechno plyne z toho "problému", že jsou opravdu primárně chráněny morální hodnoty a až jako sekundární objekt děti; kdyby byly primárně chráněny děti, nepostihují se kreslené postavičky

  – mimochodem, u nás se postihuje jen realistické zobrazení dítěte (v některých úmluvách je požadavek i na nerealistické) – každopádně když někoho vzrušují děti, asi chápu, že mu nerealistické zobrazení nepomůže

  Asi jsem také pro počítačové postavičky, není na tom snad nic špatného. Ono nejspíše více dětí zneužijí lidé, co tuto pornografii vyrobí jen pro peníze, aby ji dostali k lidem, právě proto, že je to zakázané. Kdyby se to legalizovalo počítačově, nejspíš by přišli o tržby a docházelo by k menšímu zneužívání dětí …

  [1]: To je trestné? Já nevěděla, že toto je pornografické dílo zobrazující dítě … myslela sem, že se to týká převážně různých vyzývavých zobrazení, zobrazení sexuálního styku nebo sexuálně dráždivé snímky. Sama si nemyslím, že obyčejné snímky dítěte v bazénku tam patří. Každopádně stejně nejsem pro to, aby se někdo mohl uspokojovat nad skutečnými snímky dětí. Tady nic proti pedofilům, ale proti lidem, co takové snímky zpřístupňují.

 16. Copak můžou moji třináctiletou kámošku zavřít nebo jinak perzekuovat za to, že přechovává kresbu sebe samotné (spolu s nějakým hrdinou)? Nebo třeba mě jakožto autora? To je blbost!
  A kdybych tu kresbu pak dal na fb s jejím výslovným souhlasem či dokonce přáním, tak se dopouštím zločinu? Nikomu by nebylo ublíženo, tak jakejpak zločin?

 17. Podle mě se každý potřebuje nějakým způsobem "vybít", aby mohl normálně fungovat. Já se třeba ventiluju přes sport a tvrdou hudbu, když nemám ani k jednomu přístup, jsem velice nevrlá 😀
  A někdo se holt potřebuje koukat na nahé děti. Podle mě je v současné době počítačová grafika na takové úrovni, aby vše vypadalo velice realisticky, takže by podle mě neměl být problém – jen by se měly tyto filmy více hlídat, zdali nedošlo k opravdovému znásilnění.

  Některé super zákony prostě nepochopím…

 18. V podstatě souhlasím s tvým názorem smíseným s vyjádřeními v komentářích přede mnou.
  Jediné, co by v dětské pornografii mohlo vadit, je, že ty děti z toho nemají rozum a v dospělosti by z fotek na internetu mohly mít problém. Na druhou stranu, v dětství v podstatě žádnou nahotu jako takovou nepociťují a nedá se z nich moc nic vyčíst, většina dětských těl je svými tvary stejná…

 19. [20]: Tohle ovšem narazí na základní zásady trestního práva. Musí být dána společenská škodlivost (jako nás nikdo nezatkne za počmárání sešitu, i když to naplňuje skutkovou podstatu tč) a pak neúčelnost (státní zástupce má možnost nestíhat a toto by určitě nestíhal). Krom toho to narazí i na ten věk …

 20. [23]:To je taky pravda.
  Stejně tak mi přijde absurdní, že by mohli zavřít mojí mámu za to, že přechovává moje a bráchovo nahý fotky z ranýho dětství. Fotky svejch nahrjch dětí, příp.mimin, maj matky doma běžně. Klasifikovat to jako dětskou pornografii, to je nesmysl. A přitom zákon umožňuje, aby když to ňáká návštěva náhodou najde, a nemá nás zrovna v lásce, tak prostě ty fotky může využít a mojí mámu udat; a ona půjde sedět. To je naprostej nesmysl.

 21. Milá Lúmenko, děkuji za tvůj článek o polemice ohledně dětské pornografie. Chci se zeptat – bylo by možné tvůj článek publikovat v sekci "Názory" u nás na webu? Samozřejmě bys byla uvedena jako autor a článek by odkazoval na původní zdroj.

  Na případnou zprávu se těší
  Petr Kasz
  administrátor http://www.pedofilie-info.cz

 22. Pokud mohu, vložil bych krátký komentář jako doplnění jinak velmi dobrého článku.

  Jsem heterosexuální pedofil, nejvíc se mi líbí holčičky od 4 do 12 let. Když se mi bude v noci zdát erotický sen a já tento sen po probuzení zapíšu na papír případně třeba nakreslím hlavní děj, hrozí mi 3 roky vězení za výrobu dětské pornografie. Pokud tento papír uložím do šuplíku, hrozí mi 2 roky vězení. Pokud sen přepošlu kamarádovi, dopouštím se šíření dětské pornografie – sazba 3 roky odnětí svobody, a kdybych svůj sen zveřejnil třeba na svůj blog nebo na naši stránku http://www.pedofilie-info.cz, hrozilo by mi až 6 let vězení za šíření dětské pornografie zvlášt účinným způsobem – prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě. Ptám se: Komu jsem ublížil, že mi hrozí takové tresty?

  Dále je třeba přemýšlet, že za dětskou pornografii jsou považovány sexuální explicitních osob do 18 let věku. Takže když spolu chodí dva šesnáctiletí, mohou spolu legálně souložit, ale nemohou si svou soulož nahrát na svůj mobilní telefon – dopustili by se výroby dětské pornografie a v zápětí ihned i přechovávání. V praxi již jsou případy, kdy je mladistvý hnán před soud za to, že mu jeho "přítelkyně" mladší 18ti let poslala erotickou fotografii…

  Tolik k zamyšlení. Zákony mají chránit před něčím, co skutečně ubližuje – tedy např. výroba dětské pornografie se skutečnými dětmi a její šíření by mělo být trestné bez diskuze. Nemyslím si ale, že někomu škodí, když si na papír zapíšu sen, který se mi zdál, a nebo když mi moje nezletilá přítelkyně starší 15 let pošle svou intimní fotografii.

  Toliko můj názor na věc. Přeji všem hezký den. 🙂

  Petr Kasz
  administrátor http://www.pedofilie-info.cz

 23. Proč že je špatná pornografie, i když při něm není zneužito? Představ si, že ty jsi byla to dítě. Nebo že je to tvá dcera. Cítila by ses OK, že nad její fotkou nebo videem někdo masturboval? Dítěti nic při natáčení neubližuje, ale dá se říct, že souhlasí? Mohou mít ve svém věku se svými zkušenostmi vůbec nějakou soudnost? Vždyť ani nerozumí, k čemu se to pak použije. Žádné děti se nestydí za nahotu. Ale jak vyrostou… Je to za každých okolností zneužití nevinnosti, důvěry dětí. Děti zkrátka NEJSOU sexuální bytosti. Nejsem proti animacím ani hentai. Nerozumím pedofilii a nedovoluji si ji soudit. Ale dobře si dokážu představit bolest dětí, které vyrostou a později pochopí, k čemu se ta videa použila. Nestírejte rozdíly mezi dětskou a dospělou pronografií.

 24. Ewetha:
  Pokud v tom  videu není zneužito dítě, tak jak se může nějaké dítě později cítit zneužito? Kde nic není ani smrt nebere…
  A na základě čeho tvrdíš takový nesmysl, že děti nejsou sexuální bytosti. Já sám jsem si třeba "užíval" tak +- od 10 let. A spousta dalších to zvládala už od mateřské školky.
  A pokud jsem si všiml tak autorka nikde nepíše nic o tom, že by nemělo být trestné zneužití détěte k DP, četl/a jsi ten blog vůbec?

 25. [29]: Jde o to, že dítě se nedokáže v tomto bodě rozhodnout, protože na to ještě nemá mentální schopnosti. Nicméně slečna výše pravdu nemá, protože když vyfotím svoje polonahé dítě na dovolené na pláži a pověsím to na internet, tak nešířím dětskou pornografii. Přesto se nad takovou fotkou někdo ukájet může, takže je to v podstatě na soudnosti rodiče, na jeho zodpovědnosti a na jeho respektu vůči intimitě a soukromí vlastní ratolesti. Poněkud paradoxní situace nastává u dospívajících, kteří jsou od patnácti uznáni mentálně dostatečně vyzrálými na to, aby spolu mohli reálně souložit, leč to nesmějí dokumentovat. 🙂

 26. Já jsem tou fotkou na internetu reagovala hlavně na jeden z prvních komentářů. Chci tím říct, není trochu hanebný, obhajovat spíš dospělé, kteří mají svoje potřeby, než děti, které s tím nic nechtějí mít společného? Říkám, že každé dítě je zneužito pokaždé, když se s ním natočí cokoliv pro potřebu pedofilů. A to byla hlavní pointa toho komentáře. Jak se mohou cítit zneužity? A co kdyby s tebou v pěti letech natočili něco podobného a ty jsi až v 10ti postupně zjistil, o co šlo? A že tvou nahou fotku viděly možná stovky úchyláků (protože tohle je úchylka) a vzrušovalo se nad ní? Trochu trauma, ne?

  [29]:

 27. [29]: A k té sexualitě: ano, už od dětství se rozvíjí. Ale přesto děti vklidu běhají na pláži nahaté, nevědí, co je to sex ani jak je vnímán ve společnosti. Děti jsou prostě děti.

 28. Zajímavé téma, dobře napsané… konečně to někdo vytáhl. Nevím, co si myslet o dětské pornografii, zní ale samozřejmě mnohem logičtěji ji do určité míry legalizovat a mít ji tím nějak pod kontrolou. Asi o tom budu muset ještě popřemýšlet, přiznám se, že v tomhle tématu jsem se nikdy moc nešťárala…
  Ještě taková poznámka, heh – jak je možné, že jsem četla povídku, ve které 30 letý muž měl v podstatě milostný vztah se sedmiletým dítětem? Chápu to správně, že jakékoliv "pisálkovství" se tady může stát trestným?

 29. Už dřív jsem debatovala s kamarádkou o něčem podobném. Opravdu bych se bála ale takový článek napsat, protože tohle je vážně docela tabu. Docela i souhlasím. Když se někdo narodí s touhle sexuální úchylkou a prostě si nemůže pomoct, je lepší aby se nějak odreagoval než aby slintal po každém dítěti, které projde kolem. Stejně většinou platí, že člověk nejvíc touží po zakázaném ovoci. Když už zakázané není, nadšení trochu opadne.

  A váš problém s fotografií dítěte, nad kterou se někdo ukájí? Co je vám do toho? Když už někdo tu fotku na net dal. Myslím že co člověk dělá v soukromí je jenom jeho věc. Každý si může masturbovat nad čím chce. To chcete dát lidem do bytů kamery?
  Ať žije svoboda…

 30. Nemám nic proti takovýhlemu článku, ale výhradu bych měl – pedofilie nemůže bejt braná jako sexualita, jako alternativa k hetero/homo. Nechci říct, že jde o něco amorálního, že honění nad dětskym pornem je nutně hřích, na druhou stranu se pedofilie vůbec nedá pokládat za sexualitu, to je hroznej nesmysl a i kdyby to Krtek myslel jen pro názornost, pak zvolil špatnej příměr srovnávat homoušství s pedofilií.

 31. Myslím, že povolení animovaného porna a textů by bylo jenom ku prospěchu věci. Nikomu se při jeho výrobě neublíží a alespoň částečně uspokojí potřeby pedofilů. Ale chápu, že dokud se nebude o pedofilii otevřeně mluvit, je možný, že dost lidí bude proti…

 32. [35]: Problém je, když tu fotku zveřejní NĚKDO. Když dám svoji fotku z dětství na net já a bude mi fuk, kde začne kolovat a kdo nad ní bude slintat (ostatně, když zveřejním svoji aktuální fotku v plavkách někde na Facebooku, klidně se může stát, že nad ní bude slintat někdo taky), tak je to v pořádku. Rozdíl je v tom, že já to dělám s tím, že vím, co se může stát. Jsem si vědoma důsledků a jsem schopna je nést. Ale nepřipadá mi v pořádku takhle rozhodovat za někoho, kdo se schopný rozhodnout není, protože na to ještě nemá dost zkušeností a není dost rozumově vyspělý, aby takovou situaci mohl zhodnotit. Jakkoli právně postižitelný to sice samozřejmě logicky není, ale matky, co na internet jak na běžícím pásu vystavují fotky polonahých dětí rozhodně nepodporuju. Minimálně by tyhle věci měly stát na principech morálky, úcty, respektu. Někdo si prostě nepřeje o sobě zveřejňovat soukromé informace na internetu, ať je to blbá "nevinná" fotka z dovolené. Někdo se s třemi sty přáteli na FB/tisícovkou čtenářů blogu podělí i o to, co měl k snídani, kdy byl na záchodě a datem poslední soulože, aniž by mu to vadilo, no.

 33. Zajímavý článek. Bod navíc za to, že si se nebála něco takového vůbec publikovat. Předsudek, že pedofilie je něco nechutného a zvrhlého je ve mně zakořeněný opravdu hluboko a prostě se ho nejde jenom tak zbavit ale tohle téma je rozhodně vhodné z zamyšlení. Není to tak dlouho, co homosexualita byla též považováná za něco absolutně nepřijatelného jako je dnes pedofilie a koukněmě se jak to dneska vypadá. Po ulicích chodí kluci/ holky ruku v ruce, pusinkujou se a rozčílit to může už jenom opravdové odpůrce a netolerantní lidi. Ale když se nad tím tak zamyslím, tak se docela obávám toho, že legalizování dětského porna je jenom první krok k tomu, aby se pedofilie stala součástí lidského života jako tomu tak je u homosexuality.

 34. Wow, čumím, svůj názor sis obhájila parádně (aspoň před Krtkem 😉 )
  Lolitu jsem četla a bylo to z čisté zvědavosti, možná jsem to nepochopila správně, ale jestli je tato kniha rozporu se zákonem, tak proč jsem ji našla ve třech veřejných knihovnách krajského města a to i v několika jazycích?… no to je fuk, ale jinak souhlasím, když si to oni nemají na ničem "vybít" tak vznikají jenom trable. Bohužel by se mnou z mého okolí málokdo souhlasil, starší generace vůbec a i mezi vrstevníky nalézám názor zcela negativní na homosexualitu natož na tohle téma.
  Jediné, co bych dodala je, že by se to nemělo dostat do ruky všem, než těm, pro které by to bylo určené, takže v okamžiku, kdy se to vyvěsí na internet, bude mít k tomu přístup praktický každý a to i děti… ale to je negativ, který se k těmto věcem váže. Dobrý článek.

 35. Je to odporné a nechutné. Ale to ještě před padesáti lety byli gayové taky. Překvapila jsem sama sebe, když jsem při některých pasáží Krtkova článků pokyvovala, opravdu to má něco do sebe. Ale i kdyby měl tisíckrát pravdu, historie nás učí, že v blízkých desetiletích se žádné změny zákony o pedofilech a dětském pornu nedočkají.

 36. Vôbec ne súhlasím. Niekomu by to možno pomohlo, ale niekoho by to možno nabudilo do takej miery, že hoci predtým by nikomu neublížil, po niekoľkoročnom pozeraní porna by si to možno chcel vyskúšať "naživo".
  Pedofília je podľa mňa zvrátená a aj keď sa na to teraz možno pozeráte liberálne, povedzte si úprimne, nechali by ste s takým človekom svoje dieťa? Každý pozná odpoveď.
  Možno je to radikálne riešenie, ale podobne ako všetkých sexuálnych násilníkov by ich mali kastrovať.

 37. [44]: Víš o tom, kolik učitelů nebo různých lidí co pracují s dětmi je pedofilních? Velké množství, třeba Jaroslav Foglar byl údajně taky pedofil, proto neměl nikdy rodinu. Tihle lidé nikdy nikomu neublížili ani nechtějí ubližovat, práce s dětmi je prostě naplňuje, dělají to s radostí a mezi dětmi bývají oblíbení. Mimochodem, sérii skvělých článků o pedofilech napsal taky Jiří X Doležal z Reflexu, třeba http://www.reflex.cz/clanek/komentare/52015/jiri-x-dolezal-pedagog-ma-byt-pedofil.html a když pohledáš, najdeš tam ještě pár dalších článků.

 38. To, že tu piráti mluví o tomto tématu příjde někomu sice úžasné nebo chválihodné, ale lidi to nikdy nepříjmou…. já chápu a beru homosexualitu, beru to, že se někomu líbí v sexu to a jinému tamto … to všechno beru, ale děti? I když jen vytvořené počítačem … Já dokonce beru tak nějak i romy, ale tohle ne. Tohle nejde

 39. já nic proti dětské pornografii nemám, ale když uvážíme že ve chvíli kdy se zlegalizuje něco takového, tak se do nás pustí hromada lidí s mravními zákony. okolní země nás prohlásí za prasácký stát a EU by se to taky asi nelíbilo. Krom toho by se ke slovu jistě také rvali různí lidé s úchylkami. A představa že by se zlegalizovala třeba taková nekrofilie to je opravdu nechutné. Já osobně si myslím že o takovémto tématu je vhodné prozatím pouze diskutovat, protože dnešní společnost ještě není připravená.

 40. Považuju se za velmi tolerantního člověka, nemám nejmenší problém s homosexualitou, opovrhuju rasismem a prostě to obecně beru tak, že každý se nějak narodil a i kdyby chtěl, nijak to nezmění. Ale pokud jde o pedofily, nemůžu si pomoct, nedaří se mi averzi vůči nim překousnout. Chápu, že si to nevybrali, je mi jich vlastně i líto, jenže… to je tak nějak všechno, co k tomu můžu říct. A jakékoliv přiživování pedofilie se mi – omlouvám se – hnusí. A kdybychom zlegalizovali dětské porno (které by nemuselo, ale MOHLO vznikat za účasti skutečných dětí), měla bych pocit, že už opravdu nejsou žádné hranice.
  Kdo ví, třeba se jednou dostaneme do stadia, kdy bude pedofilie brána se stejným klidem jako homosexualita. Ale já otevřeně říkám, že bych se nestýkala s pedofilem.

 41. [49]: Pokud se mohu vložit, což nevím jistě, ale udělám to- kam ten svět spěje? Já nevím, ale děti jsou zneužívány a nikdo je nechrání, tento postup se kterým přichází autorka článku je asi jediný možný proveditelný způsob, pedofily nemůžeš vystřílet, nemůžou za to. Ale tímto způsobem by jsi zachránil/a nejen pedofily před absolutním vyčleněním ze společnosti, ale zároveň i děti, které jsou teď na pospas nesmyslným předsudkům. Lidi jsou lidi, a ty je nezměníš, ale můžeš změnit tohle a bude to tu na světě o něco bezpečnější 🙂

 42. Kdo má rád děti, je ok, kdo rád píchá děti, je vadnej. Trochu vulgární, ale takhle to mám. Pokud pedofil žádnému dítěti neublíží, je taky ok. Bohužel mi mozek bude pořád cpát spojení pedofil=násilník, vrah, úchyl, z*rd, zabít, spálit, atomovku, hned, teď. Je mi líto. V lidech je tohle zakořeněné příliš hluboko a trvalo by velmi, velmi dlouho přesvědčit je, že každý pedofil není to všechno za tím rovná-se. Je to stejné jako přesvědčování o tom, že ne každá kočka chytá myši.
  Každý z nás je potencionální vrah, každý z nás může být úchyl, stačí počkat na spouštěč. Co já vím, třeba jednoho dne zjistím, že mě uspokojí jedině kreslení voskovkama namočenýma v octě (to je ještě neškodné), nebo, v horším případě, k tomu potřebuju pár mrtvol, případně mě začne bavit sklepní chovatelství alá Fritzl nebo vzdušnější varianta v kleci podle receptu čarodějnice z Perníkový chaloupky. Finále s lopatou by se možná konat nemuselo.
  Když člověk zjistí, že má rád děti, že má hodně rád děti, ale nikdy jim nic neudělá, neublíží jim, tak ať si kouká na fotky nahatých prťat jak chce. Pochybuju ale, že jednoho dne to tady bude natolik volný, aby se v hospodě mohl bavit s kámoši o tom, jak rozkošně vypadají malé holčičky, když jsou od písku a dělají bábovičky, no úplně k zulíbání. K tomu asi nedojde.
  A buď mi to šlo ušama dovnitř a ven, ale nevzpomínám si, že by byly případy pedofilů-žen? Nepočítám spoluvinu na výrobě atd. Jdu hrabat v Googlu, tohle by mě zajímalo.

 43. všetko čo píšeš je síce pekné ale myslíš že by to tak naozaj fungovalo? Myslíš že keby sa stanovily hranice tak ľudia by ich rešpektovali? Pozri na to, že ľuďom  dovolia jazdiť na aute a ony jazdia nad povolenú rýchlosť. A takto isto by to ungovalo aj s deckou pornografiou.

 44. Je to blbost! Jakýkoliv sexuální podtext lásky dospělého k dětem je zvrácenost, která potří do péče psychiatrů a sexuologů. Chtěla bych tě slyšet, kdyby jednou o tvé dítě projevil zájem pedofil. Vlastně nechtěla, nepřála bych to tvému ani jinému dítěti.

 45. Snad dvě připomínky:
  1. Uvedené téma není tabu "odjakživa". Např. Mánesův cyklus "Život na zámku" v podstatě odpovídá definici child porn + řada dalších výtvarných počinů jeho doby i dob starších. Child porn je i řada kostelních obrazů.
  2. V prudérní vikroriánské Anglii child porn v podstatě substituovala pornografii dospělou – proto je řada fotografických sbírek z té doby veřejně nepřístupná (nebo dokonce byla zničena).

 46. Jak to tady tak čtu, tak mě fascinuje jedna věc. Pedofilové a lidé s liberálním názorem na pedofilii se snaží vytvářet chiméru jisté normality, tedy že pedofilie je vlastně "normální". Je to parafilie, není to většinová záležitost, tudíž to nepatří ROZHODNĚ do definice normality.

  Velice šikovně se schovávají za celospolečenské přijímání homosexuality  a přichází s dalším levelem, přijímání pedofilie.

  Uznávám, že homosexualita a její plné uznání (včetně sňatků a adopcí) má své  nezpochybnitelné místo v moderní společnosti. I když, buďme upřimní, také statisticky nepatří mezi majoritní a "normální" záležitosti.

  Ovšem příčí se mi představa podobného společenského přijetí, neřku li omluv a adorace pedofilie. Nechci žít ve společnosti, která podobné věci uznává a považuje je za normální. Pedofilie je úchylka a jako každá úchylka s sebou nese jistá rizika. A v tomto případě docela závažná rizika. Zkuste se nad tím zamyslet, než slepě obhajovat a liberalizovat podobné názory a myšlenková směřování..

 47. Ahoj miluju maly holky 6-8 let a určitě si nedokážu představit jim ubližovat ano na již natočené porno ok to se podívám a
  Ale jít po ulici a ublížit malé stejně staredivence ne obrázky ano ovšem to taky mala děvčátka v kalhotkách nebo plavkách nebo v satickach je to krásné takže ano schválit ale držet uzdu pevné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.