Gender, sex a příručky – jděte s tím do háje!

o je to sex všichni jistě víme. Se slověm gender se ovšem potkáváme dneska na každém rohu a často moc nevíme, o co se jedná. Anglickým slovíčkem „gender“, který zní tak hezky neutrálně, jsme nahradili české slůvko „pohlaví“, které v určitém kontextu může znít sexuálně zabarveně.
A to je dnes zakázané, špatně, zle, prostě tabu. Vzhledem k určitému podílu hovadství v české povaze se zatím nepotýkáme s problémy, jaké mají západní země – jako že muž ženě pochválí sukni a už je nařčen ze sexuálního obtěžování a ženská ho předvolává k soudu. Ovšem nad některými výmysly lidí, studujících nový (a absolutně k ničemu) obor „gender studies“, zůstává rozum stát.
Naposledy si vymysleli příručku (celá je k přečtení zde) , která vyšla náš stát na více než jeden milion korun (má zhruba tolik stránek a podobnou strukturu jako státní závěrečná práce na VŠ. Máte pocit, že nám studentům za bakalářky aspol. někdo platí?). V této příručce se dozvíte úžasné věci – třeba že na našich vysokých školách se to jen hemží prasáky a hovady a taky že sexuální obtěžování je všechno, co je tzv. genderově nevyrovnané. Což je v podstatě i obyčejné nošení kalhot muži a sukní ženami. Ale podívejme se na to blíže…

Podle této slavné příručky se 78% českých studentů setkalo s „nevhodným druhem chování“. V novinách jsme pak mohli číst strašlivé titulky typu „Dvě třetiny studentů se potýkají se sexuálním obtěžováním!“. To zní děsivě, co?
Jenomže novináři zjevně příručku nečetli pozorně a tak jim unikl zásadní fakt, že čísla jsou trošku jiná. 3% českých studentů prý skutečně byla sexuálně obtěžována – nevhodné doteky, pozvání na rande od učitele, možná i pokusy o sexuální kontakt, který se jim nezamlouval. Tohle číslo mě osobně nijak nepřekvapuje, v místě, kde je obrovské množství mladých lidí se holt musí projevit přirozené biologické pudy.
Ale nějak se nám vytratilo to olbřímí číslo 78%. Kam zmizelo? Inu podle autorů příručky není sexuální obtěžování je to „klasické“ jak si ho všichni normální lidé představují (viz výše). Ale mezi sexuální obtěžování patří i následující:
– nevhodné poznámky
– odlišné zacházení (se ženami a muži)
– sexuální vtipy a příběhy
– sexistické vizuální materiály
– znevažující chování
– sexuální pohyby a gesta
– narušování osobního prostoru
– diskuze o sexu
– komentáře na tělo a vzhled
– nevhodné materiály
– komentáře na sexuální chování
Pokud chodíte na vysokou ale i na střední školu, určitě máte nějakého kantora-vtipálka, co se rád koukne na odhalené dívčí nožky v minisukni nebo občas utrousí nějaký košilatý vtípek. Na střední jsme měli takového zeměpisáře, jehož oblíbenou hláškou bylo vyrábění pohlavních krytů v jednom českém městě. Když studenti vykulili oči dodal, že se samozřejmě jedná o klobouky! A takových poznámek měl kvanta. Podle této příručky to byl zlý ošklivý šovinista a měl by být potrestán.
Vzhledem k tomu, že studuju psychologii, se o rozdílech mezi muži a ženami bavíme docela často. Protože ty rozdíly prokazatelně existují, jak ostatně potvrzují tisíce výzkumů. Ovšem naše kantorka, která prohlásila „genderově motivovanou větu“ by asi taky letěla na chodník. Řekla, že „Mužský a ženský mozek je jiný. Muži a ženy prostě myslí jinak, uvědomujte si to a smiřte se s tím.“
Podle příručky ale řekla něco úplně zakázaného. Patří to pod nevhodné poznámky – učitelé například tvrdí, že ženy a muži mají odlišné dispozice, schopnosti či zájmy, a proto jsou a budou odlišně úspěšní v různých oborech či aktivitách.
Jenomže muži a ženy JSOU ODLIŠNÍ A EXISTUJÍ OBORY VHODNĚJŠÍ PRO ŽENY A ZASE OBORY VHODNĚJŠÍ PRO MUŽE.
Je to tak, bylo to tak a pořád to tak bude. Muži a ženy mají obrovsky rozdílnou tělesnou stavbu a už to je předurčuje k odlišným pracem. Podle téhle pitomé příručky za chvíli nebudu moct říct, že muž nemůže rodit děti. Nemůže, ale chudáčka tím diskriminuju.
Kdy si tahle pošahaná společnost konečně uvědomí, že máme tak velké rozdíly v hormonální skladbě, že nás prostě musí vzrušovat jiné věci, štvát jiné věci a v životě se prostě budeme snažit dosáhnout trochu jiných met? To, že jsme my ženské jiné než chlapi přece není nic špatného, nic za co bychom se měly stydět. Je nesmysl chlapy a ženské hierarchizovat, ani jedno pohlaví není výš nebo níž, ovšem v určitých oblastech budou mít vždycky navrch chlapi (sport, politika, ekonomie…) a v určitých zase ženské (práce s dětmi, citlivost, starostlivost, empatie…).
Jak řekla naše učitelka – smiřte se s tím. A přestaňte hysterčit. Všichni bychom si měli uvědomit, kde je hranice mezi zdravým rozumem a ochrannou studentů před nebezpečným sexuálním chováním a pošahanou inkvizitorskou módou zakazovat jakýkoli sexuální či genderový podtext v komunikaci dvou lidí. Protože ten tam prostě vždycky bude. Jsme jen lidi.
A abych jen nenadávala, našla jsem ještě jednu zajímavou příručku, z níž si patrně autoři té výše zmiňované vzali příklad. Paní Smythersová ale na ni asi nepotřebovala milion, stačila jí její upřímná víra. Tu mají koneckonců i vyznavači „genderu“, takže se možná něčeho podobného taky dočkáme:)
Vydáno léta páně 1894
Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování,jest svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň.
Kladným okamžikem jest svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, Bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem, kterého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny její tužby po zbytek života pozemského. Zápornou chvílí jest pak svatební noc, kdy se nevěsta musí vykoupiti takříkajíc tím, že bude poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Některé ženy očekávají zkoušku ohněm o svatební noci s radostí, takových pocitů se vyvarujte! Sobecký a tělesně založený manžel může lehce takového nevěstina smýšlení zneužíti. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí. Jinak by se mohlo přihoditi, že manželství stane se místem pro ukájení živočišných tužeb.
Na druhou stranu, utlačování nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoli je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti, a ženy tak činí od počátků věků. Odměnou budiž jim svátost monogamního domova a dětí jež touto cestou vznikají.
Pro nevěstu je ve většině případů zbytečné brániti se ženichovým započínáním sexuálního aktu. Ideálním manželem byl by ten, kdo by ke své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost a pouze z důvodu zploditi potomstva. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávati nelze. Většina mužů, pokud nežije v sebezapření, bude sex vymáhati téměř denně. Moudrá nevěsta statečně protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. V tomto ohledu se použíti dá předstíraná nemoc, ospalost či bolesti hlavy. S úspěchem se setkávají také večerní hádky, škorpení, popichování, sekýrování a hašteření zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Chytré ženy mají v zásobě novou a lepší metodu, jak odmítnouti a odraditi manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka může čekat,že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních sblížení na jedno týdně a do konce pátého roku svazku manželského na jedno měsíčně. Mnoha ženám se podařilo do desátého výročí sňatku poroditi děti všechny a docíliti úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. V tomto období se mohou spolehnouti, že láska k dětem a společenský nátlak jejich muže doma udrží. Tak jako si moudrá nevěsta vždy ví rady, jak udržet četnost pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornost musí věnovati také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Většina mužů jest od přírody spíše perverzní, a když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Třeba mimo jiné provozovati normální sex v nenormálních polohách, dotýkati se ženina těla ústy a své odporné vzrušené tělo nastavovati k ústům ženy. Když jest muž odmítán začnou se projevovati nechutné mužské zvyky, ke kterým jest v takové situaci každý manžel náchylný. Mluví o sexu, čte příběhy o sexu je často nahý, prohlíží si fotografie či kresby znázorňující nebo připomínající sex. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby její muž viděl její tělo neoblečené, a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysvlečené tělo jí.
Pokud se sexu nejde vyhnouti, jest nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Noční úbory si manželé obléknou každý v jiném pokoji a při pohlavním aktu si je nemusí svlékati, tudíž dojde k nejnutnějšímu a nejmenšímu odhalení těla. Ve chvíli, kdy má nevěsta oblečenou košili a zhasla už všechna světla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Ten když tápavě vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávati žádného zvuku, neboť by tomu mohl porozuměti jako povzbuzení. Měla by ho nechat tápati ve tmě.Vždy jest naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využíti jako výmluvy a odepříti mu pohlavní styk. Když ji najde, měla by manželka ležeti co nejtoporněji.Jakýkoli tělesný pohyb z její strany by si mohl optimistický manžel vyložiti jako vzrušení sexuální. Pokud se ji chystá políbiti na rty stačí, když trochu stočí hlavu, a jeho polibek skončí někde na tváři. Pokud se ji chystá políbiti ruku, měla by ji sevřít v pěst. Pokud jí nadzvedne noční košili a pokusí se ji políbiti kdekoli jinde, měla by si ji okamžitě stáhnouti, kam patří, a vyskočiti z postele se slovy, že ji příroda volá tam, kam musí i král. Tohle určitě potlačí jeho touhu líbati zakázaná území. Když se manžel snaží ženu svésti necudnými řečmi, vymyslí si nějakou nesexuální a triviální otázku, kterou mu z ničeho nic položí. Jakmile muž na ni odpoví, měla by udržovati konversaci na ono téma, i kdyby bylo sebenicotnější. Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovati jen bez milostné přípravy. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá, úplně tiše nebo si bručí něco o domácích pracích. A hlavně musí ležeti úplně nehybně a nikdy za žádných okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned jak muž dokončí pohlavní akt, začne ho moudrá žena sekýrovati stran drobných úloh, které si přeje, aby ráno vykonal. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu, a tak je pro ženu nutno zajistiti, aby v takové chvíli nenastal okamžik klidu, který by si manžel vychutnal. Jinak by mu to mohlo dodati odvahy, aby se znovu pokusil o pohlavní sblížení. Manželka může být ráda za jednu povzbudivou skutečnost. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a společnost okolo něj k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. Přichází tedy ve svazek manželský kajícně a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl: nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování.
Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství: dávati se musí po málu, zřídkakdy, a hlavně s nechutí.
Kašlete na stereotypy, smějte se tomu, že jste jiní než příslušníci opačeného pohlaví, smiřte se s tím, že mezi chlapy je víc úchylů a pedofilů a mezi ženami zase víc hysterek a anorektiček. Svět je úžasný právě díky tomu, jak jsme všichni rozdílní a jak i přesto umíme nalézt společnou řeč. Tak ji hledejte – s ženami, muži i emzáky:) Krásný jarní den přeje Lúmennka

22 komentáře “Gender, sex a příručky – jděte s tím do háje!

 1. Tvl… dávat se musí pomálu… s nechutí 😀 ten text znám, ale ten letopočet mluví za vše. A snad ani v té době to nemohlo být myšleno vážně 😀

  Co se týče toho obtěžování… no… blbé poznámky na vzhled, komentáře na sexuální chování… popřípadě jakákoli blbá poznámka… to se nevyhne asi nikomu, takže se můžu hrdě hlásit k tomu většímu čísílku? I když na škole jsem měla profesora angličtiny, a jeho prasácký hlášky mi opravdu vadily. On trpěl utkvělou představou že je vtipný.

  Co dodat. Každý mozek je zčásti ženský a zčásti mužský. Musí být, jinak by chlapi byli tupí roboti a ženské by nedokázaly snad ani spočítat 3×3. Těžko bude žena těžit v dolech a těžko bude chlap jako hora vychovávat mrňata v mateřské školce. Nicméně pokud si to chtějí na jeden den prohodit, proč ne 😀 docela bych se koukla.

  Co se týče rozdělení toho oblečení – kalhoty, sukně, popř. make up… to už ani dnes není tak horké. Vem si, kolikrát ani u nějaké skupiny nepoznáš, kdo jsou kluci a kdo holky. No a koho to žere? Mimochodem mě šíleně pobavil článek na tn.cz kde tvrdí že orální sex napomáhá šíření rakoviny a sadomasochistické praktiky zavání žloutenkou či co. To za pár let budeme zase nosit pásy cudnosti nebo co?

 2. Bože! Ty lidi jsou dneska pěkný hovada!
  Brácha má na škole učitele, který všechno přirovnává k pohlavnímu údu – student si hraje s propiskou a hned má k tomu pan učitel nějakou pěknou poznámku. Studentům nevadí – považují ho za takového trošku vyšinutého, ale ne nebezpečného člověka. Lidmi, co vymysleli genederová studia, by byl evidentně odsouzen 😀
  Podle mě tyhle studie podporují akorát to, aby tu panoval jakýsi zápas mezi pohlavími – aby tu byl boj (nikoli naopak. Je to jako snaha vylepšovat život líné Rómské menšiny. Kdyby se s nimi zacházelo jako s každým jiným, lidé by k nim neměli žádné poznámky a oni by se určitě rychleji naučili držet krok s naší společností, aby tu hlady nepomřeli.
  Vážně nechápu. Všechno, co naše společnost dělá s tzv. dobrým úmyslem, vede k naprostému opaku, akorát si toho evidentně ještě nikdo nevšiml.

 3. Bejt chlapem tehdy a dostat se mi do rukou kniha téhle Frigidní bábrle, tak ji asi nechám upálit za kacířství, neřekl snad bůh "Milujte se a množte se"?
  Smilstvo je, podle bible, špatné, ale sex ve svátosti manželské byl podoporován. Myslím, že ta žena musela mít hodně zlýho a násilnickýho manžela, popřípadě její matka taky, protože takhle zatrpknout….

 4. taky nechapu co s tim dneska vsichni maji, kdyz to doted nikdo neresil, proc najednou ted? pro lepsi spolecnost? hovno! samozrejme ze to prave(!) sexualni obtezovani je neprijemne a urcite by pak obtezovana osoba nemela mlcet a nechat si to libit…ale nevinne vtipky a forky? co z nas bude, kdyz nam tohle zakazou? panaci bez smyslu pro humor, zatrpkli puritani bez kouska schopnosti projevit se…dyt sme taky jen zvirata a pudy by se nemely potlacovat (samozrejme v ramci zachovani prav a svobody ostatnich)…zrovna me napada, jak si vcera jeden spoluzak vzal v nemocnici letacek informujici o samovysetreni prsou a na nasi otazku, ze to snad nepotrebuje odpovedel: to ne, ale sou tam hezky obrazky:D nikdo pohorsenej nebyl, vsichni se smali…neumim si predstavit, ze by za neco takovyho mel byt nekdo prisne souzen…
  tu ukazku uz sem taky cetla a vzdycky se u ni nasmeju, ale paneboze kdyz si predstavim, ze se porad najdou jedinci, kteri sexualitu vnimaji prave takhle jako neco neprirozeneho, odporneho, nechutneho tak to fakt nechapu…zadny zvire se za svy potreby nestydi, proc bychom meli my? je to cely blbost a dela se kolem toho stejnej humbuk jako kolem multikulturalismu, kterej je taky strasne in…desim se toho, kam to jednou asi tak dopracujem…

 5. tak me napada, jak se ted tak strasne rado genderove prechyluje vsechno (napr: bloger-blogerka), jak byste rekli zenske, ktera dela chirurgii? 😀 a takovych slov bude urcite vic…to aby pani cestinologove vymysleli nove spisovne tvary pro zenska povolani, aby se nekdo necitil odstrcene a znevyhodnene:D

 6. [5]: Hmm.. Chiruržka zní dost zajímavě.xD Nebo chirurgyně? Chirurgička? Zajímavé, vážně.xDD
  No jo, ta paní musela mít solidní traumata.
  Občas mi připadá, že když Bůh pronášel ta slavná slova, tedy "Milujte se a množte se", musela kolem asi letět helikoptéra nebo co a lidi slyšeli už jen to "množte se!". No řekněte, občas je ta lidská posedlost "rozmnožováním" tak vážná, že lásku už nevyhledávají.

 7. Ahoj,
  Tu příručku znám, mám ji dokonce u sebe na stránkách, už je to hodně dlouho. – Vážně úchylný text, dělá z ženské ubožáka a z chlapa dělá oslizlé monstrum.
  Gender studie jsou očividně další věc, u které lidi šlápli vedle.

 8. Chlap mimimo neporodí a nenakojí a ženská nestačí fyzickou silou na zvedání břemen i kdyby se všechny feministky a ti genderoví osvícenci na hlavu postavili. :-)) Bavím se ale, fakt že ano… :-))

  [5]: Nevidělas někde po netu příručku nové, genderově "vyvážené" češtiny ? Jestli se mi to poštěstí najít, někam to sem do komentářů ještě postnu. Taky dobrej výmysl… :-)) Mně osobně přijde třeba i lepší o sobě samé mluvit v nepřechýlených mužských tvarech, přestože ženské tvary jsou a jsou relativně běžné, v některých případech mi to zkrátka přes pusu (klávesnici) nejde. 🙂

 9. Pohlavní kryty jako název pro kloubouky, to mě pobavilo! 😀

  [8]: Já taky nemyslím, že by bylo potřeba, aby jazyk byl tak hrozně moc genderově rozlišený, jako je čeština. Mít zvláštní tvary pro podstatná jména, slovesa, přídavná jména… Srovnej to třeba s angličtinou, která je v tomhle asi jedním z nejvíc neutrálních jazyků a pohlaví se tam projevuje minimálně. A neslyšela jsem, že by to kdy někomu vadilo.

 10. [3]: Finne a opravdu to řekl? :o) třeba to řekl někdo jiný :o)))

  a teď k článku :o) je to super :o) my jsme kloboukům a podobným věcem říkali pohlavní pokrývky :o) jojo TOvárna NA Klobouky (také mám doma jeden kousek).

  Nejvíc se mi líbila ta příručka z roku 1894 :o) tak už vím proč si mě můj přítel "nechce" vzít :o) asi mě chce ušetřit toho "že budu poprvé čeliti hrůze sexuální zkušenosti" o svatební noci :o))) no…poprvé to sice nebude, protože máme spolu mimčo, ale třeba by to byla hrůza :o) hehe

 11. Už jsem si trochu pročetla to příručku, jen tak zběžně, protože je to šíleně dlouhý a vážně se mi to nechce číst všechno. Řekla bych, že obecně s jejich hlavní myšlenkou souhlasím. Věřím, že takové situace, co tam jsou popsané, se stávají, a na zúčastněné to může působit dost špatně, i když to jsou třeba ,,jen" blbé poznámky. A když se to zaobalí tak, že to vypadá jako vtípek, i když je to vlastně urážlivé, tak ani lidi, kterým to vadí, třeba nemají odvahu se ozvat, protože by vypadali, jako že neumí pochopit srandu. Trochu víc by se to možná dalo tolerovat mezi kamarády (to už záleží na obsahu a kontextu řečeného. Třeba nad tím případem, jak napsala Elysia, bych se taky nepohoršovala.) Ale do školního a obecně profesionálního prostředí takové věci (jako třeba zesměšňující poznámky o ženách/mužích) nepatří. No ale určitě nebylo zapotřebí psát o tom takový román jako autoři příručky, věřím, že by se to dalo napsat i stručněji.

 12. Ach bože. Asi jsem sexuálně zneužívána, protože náš bývalý chemikář rád trousil vtípky o tom, jak na jaře na chodbách stojíme ve třech (on, ona a jemu)… Další důkaz toho, že lidská blbost je nekončená a to, co už by leckdo bral jako samozřejmost, tedy že muži a ženy se liší jak fyzicky tak psychicky, neustále někoho překvapuje.
  Vrtět nad tím hlavou leda…

 13. Jo! Nás sexuálně obtěžuje asi polovina učitelskýho sboru! 🙂 Hlavně češtinář- dokonce jsme byli nuceni učit se o de Sadovi a obtěžoval nás úryvkem z Justýny! :)) (údajně v rámci běžné výuky literatury!) 😀 Za mříže s ním!!!! xD

 14. Zrovna jsem narazila na perfektní článek, který taky souvisí s tématem, naprosto s ním souhlasím – kdo má zájem si to přečíst (v angličtině), klikněte na Web tady u toho mého příspěvku.

 15. [5]: nejdebilnější ale je, že "chiruržka" vskutku existuje a je to dokonce výraz spisovné čestiny 😀 když jsem se na tohle téma bavila s češtinářem a on mi to řekl, málem jsem upadla….

  a s článkem naprostý souhlas

 16. [16]: to si delas srandu!:D me sice napadlo ze s takovyma tendencema k absolutni rovnopravnosti to do takovychhle patvaru dopracujem, ale ze uz to fakt existuje, by me nenapadlo…boze! nekteri jedinci by vazne potrebovali transplantaci mozku!:D

 17. Jak se říká odsud podsuď. Já osopbně uvažuji spíše feministicky, vždyť proč ne, do jistých mezí na tom není nic špstného. Do jistých mezí. Tato příručka meze překračujea to nemalým způsobem. Trochu mi to připomíná jeden slavný wb….
  Jinak je důležité respektovat odlišnosti mezi muži a ženami, ovšem zároveň i fakt, žýe jsou si (respektive měli by být) rovnoceni. A neměli by být odrazováni od nějaké čistě mužské nebo čistě ženské činnosti. A hlavně by měli mít stejné příležitosti, což stále není tak samozřejmé.
  Osobně mi hodně vadí, když je žena považována pouze za služku a nástroj pro vybití sexuální energie…. chlap přijde domu, sedne k televizi a čeká, že ho žesnká, která celý den obdtarává děti a domácnost, začne obskakovat. To je jevem velmi častým

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.