Co mi vadí na křesťanství

Vzhledem k nedávné debatě s Onneou, kdy jsem se (ano už zase) dostaly k otázce křesťanství a taky díky článku a následné diskuzi na blogu Blackwish, jsem se rozhodla ve zkratce a stručně a jasně vysvětlit, proč s křesťanstvím nesympatizuji a nikdy tuto víru nepochopím.
Předesílám, že netvrdím, že ta víra je špatná, pouze chci poukázat na to, proč se mě osobně nelíbí. A také chci dodat, že sama nejsem v žádné církvi a nikdy v žádné nebudu, protože svoji víru mám v sobě a nepotřebuji nikoho, kdo mi ji bude vysvětlovat a kázat mi o ní.
A teď už tedy k věci:

Na křesťanství mi vadí bůh. Už to, že nemá jméno a je to jen Bůh s velkým B mě utvrzuje v domnění, že křesťané se cítí nadřazeni ostatním náboženstvím. Tento bůh o sobě nadále prohlašuje, že je milující, ale podle Bible a přikázání v ní se spíše zdá, že je to bůh zlý, panovačný, namyšlený, žárlivý a trestající. Bůh by měl být ale nejvyšší bytostí Lásky, což se ale z Bible vůbec nezdá. A poslední věc ohledně boha – je neustále nazýván v mužském rodě. Otec, Syn a Duch svatý nebo jenom Hospodin, ale vždy je to TEN bůh, jako by se na ženský element mělo zcela zapomenout, což je nesmysl – Bůh nemá pohlaví a je nepersonifikovatelný, jak se ostatně píše i v Bibli. To, že Boha někdo nazývá Otcem je už dost velké zosobnění, takže si jeho vyznavači vlastně odporují.
Vadí mi, že nositelkou prvotního hříchu je žena a tím pádem je žena degradována na něco špatného. A prvotní hřích je vlastně taky podivný – Bůh sice stvořil člověka k obrazu svému, ale zakázal mu Poznání. Takový Bůh asi nemá svoje děti tak rád, jak to o sobě tvrdí.
Vadí mi, že kněží jsou vázáni celibátem (naštěstí ne ve všech církvích). Bůh jakožto síla lásky řekla lidem, aby se milovali a množili se. Nejbližší služebníci Boha to ale porušují. Proč? Myslela jsem si, že to nějak souvisí se zaslíbením Bohu, ale díky zkoumání historie jsem přišla na to, že je to mnohem prozaičtější. Dříve kněží (stejně jako v judaismu) měli normálně rodiny, manželky a děti, ale církev si nepřála, aby majetek kněží pak připadl do rukou jejich rodinám a tak vymyslela dodatek o celibátu. Tím pádem všechno, co patří knězi, patří i církvi, jak „světské“ vysvětlení.
Vadí mi, že křesťané nemají rádi Židy (Žid je příslušník národa, ne náboženství a proto se píše s velkým písmenem, aby si někdo nestěžoval). Vždyť přece jejich Bůh je ten samý! Jediným rozdílem mezi křesťany a Židy je to, že jedni věří, že Ježíš byl mesiáš, druzí nikoli. Ale všichni věří v téhož Boha, proč se tedy nemají v lásce? Prý proto, že Židé zabili Ježíše, nechali ho ukřižovat. Ale Ježíš se CHTĚL nechat ukřižovat, jinak by přece nevykoupil hříchy lidstva. Potřeboval mučednickou smrt a díky křesťany nenáviděným Židům a „podlému“ Jidášovi, který jediný ho pochopil a proto se obětoval a „zradil jej“, se mu jeho záměr zdařil. Proč tedy ta nenávist???
Vadí mi Bible. Kniha je to krásná, plná alegorií a přestože jsem ji nikdy nedokázala přečíst celou, je v ni mnoho zajímavých myšlenek. Ale zejména Nový zákon, tedy ten, kterým se řídí křesťané, je jedna velká mystifikace. Evangelia nebyla napsána v dobách Ježíše, ale dlouho po jeho smrti. A navíc v té době (1.-2.stol.n.l.) bylo evangelistů bezpočet. Do Bible ale byla vybrána pouze ta čtyři, která dnes známe jako Nový zákon a která nejvíce zapadala do představ rodící se církevní diktatury. Podstatný je například fakt, že Ježíš musel být ženatý, jinak by nemohl vykonávat funkci židovského učitele, jímž byl. A mimoto – na přelomu letopočtu by byl svobodný třicetiletý muž, co se poflakuje s dvanácti kamarády po Galileji přinejmenším podezřelý a rozhodně by za ním nešly davy následovníků. Tento „nepodstatný“ fakt ale Bible nebere na vědomí a okolo Ježíšovy osoby se jen mlží.
Vadí mi církev jako taková. Inkvizice, odpustky a podobné nesmysly jsou jen špičkou ledovce. S vymýcením pohanských kultů (pohané křesťany uznávaly jako bratry a bylo jim fuk, že věří v jiného boha, ovšem křesťané tak přátelští nebyli…) a násilným obracením na víru domorodců v nově objevených částech světa už je to horší. Ovšem nejvíce mi na církvi vadí její hierarchie – jistě každá organizace potřebuje hierarchii, ale ne takovou, kdy papež je nejblíže bohu, kardinál kousek dál, biskupové a kněží ještě dál a prostí lidé veeeeelmi daleko. Bůh má ke všem stejně blízko, je všude – v srdci papeže i v srdci žebráka. Popření tohoto základního faktu opět degraduje církve na zločineckou organizaci, které nejde o nic víc, než z důvěřivců tahat peníze.
Církev také káže vodu a pije víno – aféry se znásilňováním a zneužíváním ministrantů jsou opět jen špička hory, jejíž zbytek se ztrácí v neprůhledných mracích. Jistěže i v církvi jsou dobří a špatní lidé, jako všude na světě, ale když vidím tvář Benedikta XVI. roztřesu se hrůzou. Nejvyšší zástupce Boha na zemi vypadá spíš jako vyslanec té druhé strany, někde od Satanáše, a z toho člověka mimoto sálá negativní energie i přes fotku.
Vadí mi organizované uctívání Boha. Jistě, i pohanská a další náboženství po celém světě mají své svátky, ale mě vadí spíše to, že Ježíš se s nejvyšší pravděpodobností nenarodil na Vánoce a jak všichni víte (a kdo ne, ten se to právě dozví) na 24.prosince připadá svátek Vánoc kvůli původní pohanské slavnosti slunovratu – to aby se pohani míň cukali, až budou obraceni na „pravou“ víru. Podobně je to z většinou křesťanských svátků – dušičky, svátky všemožných svatých, letnice apod. To vše jsou rituály převzaté od pohanů. Od někoho, kdo zakazuje modlářství je to přinejlepším pokrytectví.
Stejně tak za hloupé organizované uctívání považuji návštěvy kostela, ta povinná kázání každou neděli. A vůbec – proč by se Bůh měl uctívat v kostele, když je úplně všude? Proč by bohu mělo vadit, že jsem tuhle neděli chyběl, když jsem s ním rozmlouval o samotě třeba ve středu? Pokud Bůh je opravdu milující a všeobjímající, nepotřebuje pravidelné rituály a slepou poslušnost, ale věřící, kteří ho milují stejně vroucně jako on je. A pokud milující není pak by stálo zvážit, zda je to opravdu bůh hodný důvěry…
Další věci, které mi vadí už mě v tuto chvíli nenapadají, i když si na ně určitě záhy vzpomenu. S Finnýskem nebo s Liz často vedeme na toto téma dlouhé debaty a padají argumenty, že je nám občas až do pláče z toho, co všechno tohle prý mírumilovné náboženství napáchalo.
Přesto nechci být osočena z toho, že vidím jen to špatné. Pouze nemám zapotřebí to dobré obhajovat, i když pozitivních věcí vnímám taky dost. Ta hlavní a největší je osobnost Ježíše, kterého obdivuji jakožto velmi chytrého a odvážného člověka a ačkoli nevěřím, že byl božím synem apod., jsem si jistá, že by osobností, která dalece předčila svoji dobu a bohužel pro nás všechny, jeho učení bylo odporně zneužito, překrouceno a znásilněno.
Doufám tedy, že všichni, co mě považují za zaslepence, omezence a člověka, co cítí nenávist ke křesťanům, už pochopili, že ani jedno tvrzení není pravda. Ano, měla jsem fanatické názory, co se tohoto náboženství týče, ale díky mnoha věcem (zejména knihám Doreen Virtue a Dalajlámy) jsem pochopila, že pravda se neskrývá na povrchu, ale uvnitř každého z nás. Jak si ji každý najde je jen jeho volba, ale organizované hledání a příkazy od někoho shůry (a to nemám na mysli boha, ale člověka v černém na kazatelně) za dobrou cestu nepovažuji.
(sorry za překlepy a chyby jsou-li tam nějaké, ale už jsem unavená a nechce se mi to opravovat, takže se raději omlouvám dříve, než to někdo použije jako argument)

79 komentáře “Co mi vadí na křesťanství

 1. Myslím Lúmennko, že jsi vystihla pravou podstatu věci. Přesně tyto věci by mi nedovolili být křestaňkou…
  Křesťanství je mi samo o sobě docela fuk, ale vždy když spolužáci (ovšemže skoro všichni věřící) rozvedou debatu na toto téma: "Proč nevěříš…" tak nějak takhle bych to sformulovala…Všechna náboženství by mohla žít v míru…jak jsi psala pohanům by Bůh nevadil…podle mě mají totiž pohané představu, že jak je křestaňský bůh jeden…tak u pohanů se ta vyšší bytost rozdělila na více bohů a tak to prostě je nejen v pohanství, ale také třeba u buddhistů, hiunduistů…a oni se snesou…ale takové náboženství jako je křesťanství a Islám – neboli ti, kteří mají jen jednoho Boha; Alláha..a on je ten pravý- se prostě nesnesou. Těm se nelíbí to a těm to…
  Ale křesťané jen nade mnou kroutí hlavou…prý, že když já vidím boha, který nám posílá vítr…jsem blázen, protože to nebyl nějaký Perun nebo Svantovít..to byl ten jejich úžasný Bůh…ach, jistě..ten nejlepší z nejlepších…
  Toto téma si myslím pěkně spracoval a ukryl do děje Dan Landa v muzikálu Tajemství…pohanství a mnohonásobné božstvo proti křesťanstvím s pouhým jedním a dokonalým Bohem…

  Ale co mě, jako částečného pohana uráží nejvíce je to, že potom co přišli křesťané – opomenu-li to, že pohanům začali kácet posvátné háje, pálit bohy a zaplavovat zemi tou povídačkou o Kristu – slovem pohan označili všechny, kteří nevěřili v jejich boha, takže v dnešní době je slovem pohan označen nevěříci, místo, aby měli pohanští bohové a jejich "služebníci" aspoň svůj název…takže když teď na veřejnosti řeknu, že jsem pohan, znamená to, že jsem nevěřící…a to mě dosti uráží…

  Zase jsem napsala totálně nesmyslný komentář k tvému smyslnému článku…prostě se musím nějak uklidnit a aspoň jednou zkomolit nějaký normální komentář… toď vše

 2. Kiqi: vůbec není nesmyslý, naopak, přesně tě chápu. Já jsem ve své podstatě také asi pohan, ale já to vnímám tak, že Blh je úplně všude, jen se prostě někde projevuje víc, někde míň a podle toho vnikají mýty o bozích. A taky pohanské bohy vnímám jako sice velmi mocné přírodní bytosti, ale není v nich víc "Boha" než v nás všech, pouze jsou o něco moudřejší…no teď jsem napsala zmatený komentář zase já:D

 3. Tak jako ty chápeš mě, já chápu tebe…vím jak to myslíš a tak nějak také smýšlím…akorát, že jak se mi poslední dobou zdají ty sny (myslím ty o těch bozích)..tak vnímám pokyny přírody jako znamení…možná mi šplouchá na maják 😀 (už bych se ani nedivila) ale…prostě to tak je 🙂
  Já jsem v podstatě odvětví pohanství → kult Wicca pokud jsi o něm slyšela (určitě ano) 🙂
  Wicca se mi líbí protože je to spojením nějakolika náboženství, kde s emůžeš svobodne rozhodovat a máš jen jeden zákon: "Těchto pět slov ať na vždy ctíš; čiň, co chceš, pokud neškodíš."

 4. Asi jsi mě už zatratila… Ale i tak budu reágovat na tvá slova. Velice moc zajmavý úvahy a ve všem s tebou souhlasím… Dlouho jsem se touto tématikou zabýval (abych věděl co kritizuji). Jsem zastáncem starých náboženstvý… Mělo to něco do sebe nic se neničilo mnoho různých kultur bylo vedle sebe a nic se nedělo. Žena měla stejné ba-li výšší postavení než-li muž byli bohové a bohyně a ty měli své jména. Byla zde úcta klidem a hlavně k přírodě… A tak bych mohl pokračovat… Křesťanství=hamižnictví od prvopočátku šli jen a jen po moci a po majetku utlačovali ostaní a vše níčili… A ještě měli tu drzost si po starých náboženstvých přebrat svátky.

  A k té bibli? Nevím Zkoušel jsem to čísty ale byla to spíše pohádka než-li skutečnost. Četl jsem Satanovu bibli a tam má La vey velice zajmávý myšlení a úváhy ikdyž některý věci jsou perverzní, ale tak to bylo prostě v dávných dobách… Sex byl uplně normální věc a nikdo se za to netrestal… Vem si řecko ještě pohanský řím… Až přišli křestané a zakázali to. Proč?
  Je toho moc a moc a taky jsem toho hodně četl a zabýval se tím.. Ale to by bylo nadlouho!
  Je to téma, které kde koho naštve… a mě jako Satanistu a pohana tuplem… Né kvuli tomu že kážou dogmata, že prodavaj odpustky, ale kvůli tomu nátlaku a že zníčily tolik kultur… Když chce at si v to člověk věří ale když nechce tak at mu to nevnucují a neníčí ostatní… To je další věc co mě štve tak jsou jehovisti… Nebylo by špatné něco napsat i o nich jaký máš na ně názor?
  No nic, měj se slečno Lumenn a doufám, že možná někdy změníš svůj názor na mě?

 5. Lúmenn … BRAVO!!!!!!!!
  nemám co dodat!!! přesně pro tyhle všechny věci, které jsi vyjmenovala, nejsem křesťan. Taky jsem Bibli nečetla celou. Nějak mi to nejde a nechávám si to tzv. "na důchod". Možná pak budu mít víc času. Připadá mi, že v Bibli jsou samé tresty, vraždy a hrůzy.

  Kiqi … a přesně pro to všechno co jsi vyjmenovala zase ty, jsem Wiccan :o) nebo řekněme, že je Wicca mému srdci hodně blízká :o)))

 6. Vlastně sepsané moje názory… Kdyby byl Bůh milující a spravedlivý, proč by nechal lidi páchat špatnosti, nechal by lidi umírat ve válkách, na hladomory apod… Ale fakt, máš stejné názory jako já… Víc takových. A to s tou mužskou nadřazeností bylo dřív to hlavní, proč se mi křesťanství nelíbilo… Teď ho nemusím hlavně kvůli inkvizici atd. A to s tím Ratzingerem je taky fakt, nesympatičtějšího CHLAPA tam dát nemohli… Dřív jsem chtěla být papežkou, aniž bych byla věřící… Líbil se mi "papa-mobil" :o) No a už se zase zbytečně rozepisuju a nečtu to po sobě, asi píšu bláboly…

 7. Enochian … a neničili kultury jen v Evropě, ale utlačovali i obyvatele Ameriky. Nepokřtěný Indián, ať už ze Severní nebo Jižní Ameriky, byl pro ně někdy míň než zvíře.

 8. Sima … proč se dějí špatnosti na světě? Křesťané by ti to vysvětlili… "Koho Bůh miluje, toho navštěvuje". V tom případě jsem nepochopila, proč když se některému z křesťanů "nedaří" že si stěžuje. Měl by být rád, že ho jeho Otec zkouší kolik toho vydrží. A v tom případě nechápu, proč jsou křesťané smutní, když někdo umře. Měli by být přece rádi, že se setkal se svým Bohem….Otcem a je mu teď dobře…..
  ale už toho raději nechám, abych taky neplácala blbosti… to je další téma, o kterém nesmím moc diskutovat, protože se hned rozčílím :o)

 9. Lady Rovena … Tak nějak, v neděli jsem se byla podívat v kostele (líbí se mi ta hudba), a jak tam začaly ty proslovy, tak jsem zdrhla, bláboly to jsou… Já taky plácám blbosti… Ale Bůh, pokud nějaký ten křesťanský je, rozhodně není milosrdný a spravedlivý… Ať si každý věří v koho chce. Ale já jsem a budu nevěřící. Myslím si, že ve středověku by mě za některé mé názory upálili… :o)

 10. Nj, opet z toho vyplyva, s jakym "typem" krestanu se stykas…
  takze hezky poporade..(prosim, precti to az do konce 😉

  1) buh psane s velkym B neni veci, ktera se tyka nadrazenosti, ale ciste jazykovedeckou. Stejne jak se tvoje jmeno pise velkym pismenem, stejne jak je rozdil mezi slovem Slunce a slunce, takovy je rozdil mezi buh a Buh..
  Buh je jako trestajici ukazany ve Starem Zakone, tom, ktery je zakladem  pro Zidy, a take jednim z duvodu, proc vubec vznikla Katolicka cirkev (ci puvodni uceni Jezise) – ukazat Boha jako milujiciho, Boha pro vsechny (protoze pode Zidu byli pohane – neverici v jejich Boha, uz predem odsouzeni k zahube, coz se Jezisovi nezdalo, ze).. ale nejaka pravidla existovat musi, a jsou ve vsech svetovych nabozenstvich, vcetne budhismu 😉
  zensky element je v krestanstvi taky hodne vyrazny.. ale pouze u Katoliku – Panna Marie a nespocet svatych, v podstate je to alegorie zenskych borstev, ktere se kazde venuji necemu jinemu 😉

  2)zena je degradovana na neco spatneho jen omezenyma fanatikama.. a Buh cloveku nezakazal Poznani, tohle Poznani je zase jenom symbol.. Buh dal cloveku svobodnou vuli (kdyby ji nemel, asi ani nema smysl ho tvorit), dal mu moznost vybrat si mezi dobrem a zlem a moznost ho poslechnout nebo ne.. clovek ho neposlech a nesl nasledky.. a taky nest nasledky za sve ciny.. (v podstate se jedna o klasicky vyklad akce a reakce;)) nevim, ze by zrovna v tomhle bylo neco zleho, ale budiz..
  navic, nevim zda to vis, ale zrovna katolicka cirkev (narozdil od jinych) postupne docela otevrene prijima Darwinovu teorii 😉

  3) celibat spojeny s majetkem je take hodne vazan na asketismus, ktery je dulezitym prvkem mnoha svetovych nabozenstvi ze.. navic, tento celibat je preci naprosto dobrovolny, nikdo toho daneho cloveka nenuti stat se knezem ci jeptiskou 😉

  4) tak tohleto taky zrovna moc nechapu.. Krestane nemaji radi Zidy? No, nevim.. spis bych rekla, ze Zidi nemaji radi jina nabozenstvi.. stejne tak, jako muslimove nemaji radi krestany, katolici pritestatny, pritom boha maji stejneho ze 😉 ale ten duvod, ktery jsi napsala je v podstate pravdivy, to uznavam, a je to blbost

  5) znam opravdu obrovsky pocet krestanu, kteri teorii, ze byl Jezis zenaty (stejne tak existenci jinych evangelii atd), povazuji prinejmensim za moznou, ne-li pravdepodobnou 😉

  6) tataz cirkev, ktera v minulosti napachala hrozne moc zla, a ktera tuto chybu otevrene priznava (viz. knihy a proslovy JPII), dnes organizuje misie do zemii tretiho sveta, ma nespocet nadaci, jak na pomoc nemocnym, hladovicim, tak podporujici zachovani umeni, ktere by v dnesni dobe bylo nejspis uz tatam (typicky priklad – rimske coloseum ;). O tom, ze papez je jediny "panovnik", ktery z vetsiny casti sveho sidla udelal muzeum 😉 (btw, jak jsou casto ohlasy, ze si papez zije na vysoke noze a co vsechno nema, ze si zije v palaci atd.. tak vezte, ze on sam ma jen par pokoju, zbytek jsou prostory pro uredniky, svycarskou gardu atd, a hlavne to muzeum)
  a na to, ze papez je zebrickove neblize (jako doslova) Bohu, jsi prisla jak??

  7) neznam zadneho krestana, ktery by nevedel, ze krestanske svatky jsou prevzate z pohanskych ci zidovskych 😉 jde o symboliku.. muj deda se napriklad narodil v jiny den, nez se slavily jeho narozeniny (protoze kdysi se rodilo doma ze), a nikdo nemel nikdy zadne namitky 😉
  kdyz je buh vsude, proc vubec existujou jakekoli chramy, jak v minulosti, tak v pritomnosti? Zkus si na to odpovedet, nez to zacnes videt jako negativitu cirkve..

  to jsou asi takove zakladni poznamky, ktere bych k tomu mela, treba me jeste neco napadne..
  Ja samozrejme chapu co ti vadi a proc ti to vadi, ale v podstate vsechny veci, ktere nemas rada na krestanstvi (ci Katolicke cirkvi), se tykaji prakticky vsech nabozenstvi (krom tech ciste osobnich), ktera jsou jakymsi zpusobem srizovana a organizovana 😉
  i pohanska nabozenstvi mela sve chramy, kde se lide chodili modlit, poradali ritualy atd, i pohanska nabozenstvi mela svou hierarchii (co takovy pontius maximus v rimskych dobach, chm??), mela knezky, mela nutny celibat (vis jak koncily knezky, ktere ten celibat porusily? Zazdene zaziva, na priklad..), stejne tak knezi vyuzivali bozstva jako prostredky, jak manipulovat lidem (cetlas treba knihu Faraon od B. Pruse?), vsechna pohanska nabozenstvi, se kterymi ty takto symapatizujes, pachaly v podstate uplne stejne "hrichy" jako novodobe cirkve.. egypske nabozenstvi bylo snad jen a pouze dobre? Ale prosimte.. tamni bohove byli taky pekni parchanti (nebo spise lide, kteri v ne verili a jakymsi zpusobem ta bozstva ridili)).. a vis co treba musela udelat podle starych slovanskych zvyku manzelka po tom, co ji zemrel manzel? Vylezla na dreveny stozar, ktery byl hranici pro neboztika, a nechala se upalit i s mrtvolou.. protoze to tak bohove chteli..

  Vycitas cirkvi, ze si mnoho vzala z pohanskych nabozenstvi a pritom je samotne zadupada.. ale uvedom si, ze z tech pohanu si nevzala jen jakesi data svatku 😉 podle me je vubec nesmysl stavet novodobou cirkev vedle pohanskych a ukazovat JI jak tu spatnou 😉
  mej si svou vlastni osobni viru, to je to nejlepsi co muzes udelat (ostatne, ja to delam vlastne taky), ale tim padem se vykasli na jakekoli organizovane nabozenstvi (i to pohanske, ktere kdysi organizovane BYLO), protoze tohle osobni vire spise jen skodi 😉
  kazde vetsi nabozenstvi, at uz pohanske, monoteisticke, a nevim jake jeste, je organizovane a hierarchizovane, a tim padem je uz predem odsouzeno k negativni casti sveho pusobeni, protoze ho vytvari kdo? CLOVEK 😉 a jak mnohokrat poukazuju, kdybych mela porad jen nadavat na lidskou rasu, misto toho, abych se v ni snazila najit to dobre (jsem o tom  psala i clanek), asi bych to mohla rovnou zabalit 😉

  (PS: beztak jsi cekala, ze napisu tento obrovsky koment, vid?:D)

 11. jo, jeste me neco napadlo… kdyz ctu treba komentar Enochiana.. je naprosta pitomost, ze zena mela kdysi ve vsech pohanskych nabozenstvich stejne ci vyssi postaveni jako muz! Mnohozenstvi je na priklad jendou z nejstarsich soucasti lidske kultury, stejne tak jako jakesi na jednu stranu uctivane, na durhou stranu nucene, panenstvi zeny.. Pohanska nabozenstvi existujou dodnes v mistech, kam jeste nedosla civilizace a zena tam rozhodne rovnocenna neni! Podivejte se treba na Afriku 😉

 12. no a vidim, ze se tady objevila zase ta sama (obcas az monotonni) otazka.. proc, kdyz Buh cloveka miluje, jsou valky, vrazdy atd…
  protoze Buh dal cloveku svobodnou vuli, to jsem uz zminila v cisle 2) – jaky by mela existence nebe a pekla smysl, kdyby clovek delal jen to, co Buh chce? Jaky by tato existence mela smysl, kdyby byli lide jenom dobri a delali jen dobra rozhodnuti? A jak bychom si my lide vubec vazili dobra, kdyby zlo neexistovalo?
  Nekteri se ptaji, vzhledem k valkam atd, kde je v te dobe Buh? Ale je treba se ptat – a kde je clovek?

 13. rada bych take podotkla, ze moje vira v krestansky typ boha neni absolutni a nepoddatelna.. ja sama hledam, pochybuji, polemizuji..
  je dulezite uvedomit si, ze existuje jakysi rozdil mezi cirkvi a virou.. proto je pitomost odsuzovat krestany za jejich viru.. nebo ji ukazovat jako nesmylnou..
  moje vira neni definovatelna, proto bych byla rada, aby se do me nepustili navstevnici blogu jako do nejake fanaticky katolicky, protoze to, co tady pisu, je jakymsi vysvetlenim, polemizovanim a predstavovam jineho uhlu pohledu, ne obhajovanim me vlastni viry 😉

  tak, to by melo byt (zatim :D) z me strany vse 🙂

 14. onni: no čekala, to víš že jo:) jenom bych dodala, že zdaleka ne všechna pohanská náboženství byla taková, jako ty píšeš a pohané, kterých nejvíc vážím a nejvíc je uznávám jsou keltové a vikignové a to má Enochian pravdu, že ženy měly často vysoké postavení, i vyšší než muži. A u Keltů a i Vikingů to všechno bylo trochu jinak, tak nějak správně:) A svatyně uprostřed lesa se nedá srovnat s chrámem z kamení. Celkově ty tvé poznámky uznávám, ale já nepopisuji jednotlivosti, ale celkový princip;)

 15. onni: no k tomu Bohu – tenhle názor nesdílím. Bůh či jakkoli to nazveme nám dal jak říkáš svobodnou vůli. A protože zároveň uznávám reinkarnaci, vše špatné se děje kvůli nám samotným, když se nechceme poučit ze svých chyb, trpíme a trpět budeme. Bůh nikoho netrestá, to my sami, bůh dělá to co my sami chceme;)

 16. lumen, ja vim ze se v tomhle nazoru neshodneme, ale presto jsem to vsechno chtela napsat, protoze fakt nemam rada, kdyz je neco ukazovano cerno-bile, tak aby tady bylo aspon z me strany ukazane i neco jineho..

  k tvemu druhemu komenatri.. v podstate jsi napsala to co ja – ze za to spatne co je na svete, si muze lidstvo samo.. obe verime ve trest, ty ale veris ve trest od vesmiru, karmy, ci neceho takoveho, krestan veri ve trest od Boha (ja osobne v nejakou vyssi silu, ale to vis, ze ja mam ve sve vire bordel, to tady rozebirat nechci:D).. ale stejne tak, jak je jasne, ze ta vira krestana muze byt nepravdiva a hodne lidi se te vire muze ledatak povysene vysmat, muze existovat i moznost, ze ta tvoje (ci kohokoli jineho) verze rizeni sveta je spatna.. protoze – my vsichni verime, NE vime 😉

  ano, muzeme o tom vest spory, muzeme s tim i nesouhlasit, ale to je tak vse co se s tim da delat :D:D

 17. jo a jeste k tem chramum.. sama mas rada goticke katedraly, tak moc dobre vis, jakou atmosferu muze kostel mit.. a kazdy, kdo ma aspon trochu rad umeni (a aspon torchu o nem neco vi), bude na priklad milovat veskere kostely v Rime, Parizi, Florencii.. bude schopny sedet hodinama v sixtinske kapli, v milanskem domu, ci westminsterskem opactvi.. at uz bude s cirkvi sympatizovat nebo ne 😉

 18. lady rovena, sima: dneska by upalili asi vetsinu lidstva, i me, a to jsem katolicka.. btw, taky me uz kdysi chteli upalit, na tom nic tak vyjimecneho neni 😀

 19. *sohlasně tleská* Skvěle vystiženo. V jiném článku (tuším porovnávání křesťanství a satanismu) jsi psala své nesouhlasné názory na křesťanství. Když jsem předtím kývala hlavou jako o život, teď mi upadl nějakej ten obratel 😀 Na Bibli bych si netroufla, ale právě jsem dočetla zkrácenou Bibli… ty kecy tam …

 20. Jakožto agnostik existenci Boha nepopírám, nicméně ani o ní nejsem skálopevně přesvědčená. Proč? Z důvodů, které Lúmennka uvedla. Vadí mi, že takzvaná svobodná víra je pouze a jen o slovech nesmíš a musíš. Kdyby alespoň boží přikázání obsahovala slova měl bys a neměl bys, můžeš a nemusíš… Ale takhle?

 21. Violetti … pak by to nebylo přikázání (nesmíš – musíš) … pak by to byl jen návod jak žít (měl bys, mmůžeš aspod.) a nevím jestli by to byl ten pravý strašák pro lidi, kdyby se mohli svobodně rozhodnout :o)

 22. chjo… kolikrat jeste budu opakovat, ze budhismus ma ta prikazani uplne stejna (jen jich ma mene)..
  prosim, nemejte si radi krestanstvi, ale alespon z nejakych adekvatnich duvodu.. tohe je uz vazne nuda..

 23. onni: Buddhismus nemá žádná přikázání, mamka ho studuje, takže bych to měla vědět;) v buddhismu je to podáno právě jako ten návod – chceš být šťastný, pak bys měl dělat tohle, nechceš, tak to nedělej.

 24. onni … co by pro tebe byl ten adekvátní důvod? Lúmenn vyjmenovala hodně důvodů proč nemá ráda křesťanství. Myslíš, že ani jeden není adekvátní? … přikazování, zakazování, potlačování víry druhých, vraždy, přetvářka atd…. je mi jasné, že i v islámu se vraždí pro víru. Proto taky nemám ráda islám… jak by měl (přibližně) vypadat ten adekvátní důvod? Já křesťanům jejich víru neberu. Ať si každý věří v co chce pokud mě nebo mé blízké nebo i ostatní lidi neohrožuje a neutlačuje. Nejvíc mi na této organizaci vadí, že se plete do čeho nemá…politika, zdravotnictví, školství a určitě by se našlo pár dalších věcí. Ať si sedí ve svých kostelech a klášterech a pokud někdo bude chtít, tak ať se k nim přidá, ale ať nelezou tam kam nemají.

 25. onni: nechci se hádat ale napadlo mě dobré srovnání pro tvé argumenty – oháníš se tím, že jiná náboženství to mají taky. To je jak kdybych vyčítala mafii, že zabíjí lidi a ty argumentovala, že lidi zabíjí taky armáda;)

 26. lumen, vsak se nikdo nehada 😉
  ohanim se tim proto, ze mate tendence krestanstvi stavet na prvni misto zebricku nejhorsi organizaci na svete, a pritom zbytek (krom snad islamu, ale ten resit nebudeme) videt jen pozitivne.. proto tvuj argument neni spravne formulovan, nebot podle toho by platil fakt, ze i mafie i armada zabiji lidi, ale u te armady ti to nevadi 😉
  dale, Buhismus pokud vim ma zakladnich 5 pravidel, mezi nimiz jsou i ta, ktera se nachazi v dekalogu (napriklad to, ze nebudes zabijet, lhat, krast atd..). To, ze ty to vidis jako smer ke stesti, a dekalog jako narizovani je pouze tvuj subjektivni pohled, nebot v dekalogu zadne slovo 'nesmis' a 'musis' neni 😉
  Stejne tak, jak to vidis v budhismu jako navod, je to uplne stejne podano i v dekalogu – pokud chces byt stastny, chces jit do nebe, byt spasen atd atd – delej to co je v dekalogu, pokud to delat nechces, poneses nasledky (pujdes do pekla atd). Je jedno jestli na peklo a nebe veris ci ne, ono je to alegorie ci metafora, ktera zobrazuje jiny vyznam karmy ci spravedlivost vissi sily, coz vis sama dobre taky 😉

  lady rovena: to nebyla reakce na clanek lumen, k tomu sem se vyjadrila uz dost, me slo o posledncih par reakci, takze klidek 😉

 27. Ahoj , moc zajímavý článek 🙂 Velmi mě překvapil , že konečně někdo vypsal opravdové problémy a né věčný argument dnešních mladistvých ´´satanášů´´ , kdy vyzvihnout pohé  2 fakty kterých jsou si i Ti křesťané vědomi…Inkvizice a deviace příslušníků církví… Moc mě to nadchlo , sama bych pár věcí doplnila… 🙂 Jedna z nich je , nepatří to ale do rubriky ´´co mi vadí na křesťanství´´ ale ´´co mi vadí  na křesťanech´´
  Ta věc je jejich tvrdohlavost a ůžasná schopnost mlýt si to samé do kola  , druhého nepustit ke slovu a zahrnovat ho  řečmi , jak mám děkovat bohu , díky němu žiji … A blabla…

 28. bol som vychovavany ako krestan, bol som pokrsteny, atd. Ale ja som to nechcel, ale moji rodicia podlahli tomu blabolu tak pa dali pokrstit, hoci ja to mozem oplut, biblia je len vymyslena knizka, 'boha' mozem oplut tiez, chodil som na nabozenstvo hoci by sa to malo nazyvat 'blbe somariny aneb krestanstvo a debilna cirkev' toto je moj nazor, verim v keltske nabozenstvo, ak mam byt 'zatrateny cirkvov a krestanstvom' mozem to oplut,
  Toto jest moj nazor na organizaciu menom 'cirkev' a spolocnost menom 'krestanstvo' oplut ich!
  Mas moju plnu podporu keby ze ides verejne protestovat proti cirkvi a krestanstvu :-> Ha!

 29. dobrý článek, Lúmenn. Souhlasím s tím, co tu píšeš, z těch samých důvodů nemám křesťanství v lásce já, zejména proto, kolik špatnotí se dělo v zájmu boha. Copak by milující a všeodpouštějící bůh nemohl strpět kacíře? Zabíjení ve jménu boha se mi příčí ve všech náboženstvích. S Benediktem souhlasím, ale až teď mě napadlo o něm napsat článek… lidé přijíždění na veliké kázání do Vatikánu jen proto, že ho vede papež, který je údajně nejblíže bohu… jeden člověk na zemi nemůže být nejblíž bohu, vždyť se říká "bůh je v každém z nás"… ostatně tohle jsi ve článku také zmínila…

 30. Excelentní článek. Já jako satanista bych to lépe nevystihl. Nejsem fanatik bojující proti křesťanství, ale nelíbí se mi jejich komerčnost a výdělěk z víry. Papež si přijede do Česka, a naši republiku to hned stojí dalších několik miliónů…já si ymslel že jde o víru a né o to ukázat, že dokážou z lidí vytahat co nejvíc prachů…ono to je státu jedno, ale jde to všechno z našich peněz, z daní…jinak ale krásnej článek…kdyby tě zajímal satanismus a nějaký moje kecy, jukni na můj blog

 31. Já na křestaňství nikdy nebyla z jednoho prostého důvodu – protože tu svou víru všem nutili, hlavně v minulosti násílím. Jsem velký milovník star. Egypta a už jen to, že ničily chrámy tehdejších bohů mě dokáže rozčílit. Upalování čarodějnic je ta druhá věc. A nejlepší je, že když Nero házel křesťany lvům byl to velký zločinec, ale jakmile křesťané upalují pohany a to jen kvůli majetku,to už je v pořádku. Hold takovým všechno projde. Ale můřu se alespoň těšit vědomím, jak slepí v té své víře jsou, že ani nevidí co všechno dokážeme sami. A žít v obavách z pekla by mě tedy nebavilo 😀 Ikdyž oni se nebojí ničeho, přece se zajdou vyzpovídat a projde jim i vražda že? 😀

 32. [44]: To znamená že nevieš nič o jeho histórii, alebo ti vyhovuje namyslený boh, ktorý iným zakazuje pýchu.
  A k článku: Ja mám vlastnú vieru, len ešte je dosť chaotická lebo som dosť mladý, musí sa ešte dosť formovať. Na kresťanstve mi vadí hlavne to čo robili s normálnymi náboženstvami, keďže sa mi páčia spolu s prekresťanskou kultúrou, porušovanie prikázaní církvou, inkvizícia, zakazovanie kondómov (a že vraj doba temna skončila) a preberanie sviatkov, ktoré nazývajú "pohanské bludy". No islam považujem za ešte väčšie zlo, lebo má väčšiu moc, lebo je teraz v období temna. Samozrejme že radšej by som mal v Európe o 100 rokov cirkev ako 15-členné samozvané "malopočetné" rodiny modliace sa 6 krát denne.

 33. Zajímavý a v mnohém pravdivý článek. Jen bych si dovolila podotknout, že výraz "křesťanství" zaměňuješ s "katolickou církví", což může být zavádějící. Ač katolička, s většinou toho, co jsi popsala, se plně ztotožňuji. Podle mě nejde ani tak o podstatu křesťanství jako takového, ale spíš o aktuální výklad a jeho převádění do praxe. Že je církev tak zkostnatěle hierarchizovaná, je krajně nešťastné a vrhá to na křesťanství nepříjemné světlo – vypadá to pak, že si Bůh od prostých smrtelníků udržuje odstup, což je pochopitelně nesmysl. Jak jsi spráávně řekla, už jen pojem "Bůh" v mužském rodě je zavádějící, i když bych nám tolik nevytýkala to psaní s velkým písmenem. Vyjadřuje to naši úctu k němu, nikoliv nadřazenost nad ostatními náboženstvími. Vezmi v potaz to, že "Bůh" je vlastně jeho jméno – jiné nemá. Ódin nebo Isis se taky píše s velkým.
  Co se hysterie kolem Šifry mistra Leonarda týče (toho, jak Dan Brown tvrdil, že Ježíš byl ženatý) – mně je v podstatě jedno, jestli byl ženatý, nebo ne. Jeho význam pro mě tkví v něčem úplně jiném  než v tom, jestli ženskou měl, nebo neměl. Upřímně doufám, že i do katolictví se jednou prodere ženský aspekt (i když on tam už tak trochu je díky Marii – cíleně nepíšu "Panně", a to z toho důvodu, že na "nepannenství" nevidím nic špatného), protože církev coby "kult muže" je přežitek středověku, ne-li už starověku, a v křesťanství jako takovém nemá co dělat.
  K těm trestům – Bůh lidi miluje, a proto je trestá. Stačí se rozhlédnout kolem, po lidech, o které se rodiče nestarali, netrestali je (nebyli jim autoritou), a mělo by Ti být jasné, proč to Bůh dělá. Jen je třeba zohledňovat to, že ne všechno špatné, co se Ti přihodí, je trest od Boha (stejně jako ne každý pohlavek, který v životě můžeš dostat, je dílem rodičů). Bůh si nepřeje, aby lidé trpěli. A pokud ano, tak jsem ateista a skončím v pekle, protože Bůh, ve kterého věřím já, lidi skutečně miluje – a je úplně jedno, jestli ho vyznávají jako Hospodina, Jehovu, Jupitera nebo Kršnu.
  Na křesťanství (katolicismu) se zdá nejhloupější nejspíš to, že Ti jako by někdo vnucuje nějaký výklad věcí. To je lež. Bible je jen jeden z projevů Boha na Zemi (a mnohdy značně a cíleně zkreslený, což by si každý její čtenář měl uvědomit – pokud na něm někdo bazíruje, je to osel). Jak jsi správně řekla, Boha má každý v sobě. Nikdo by Tě neměl nutit, abys chodila každou neděli do kostela. Správně by to mělo být právo, možnost, nikoliv povinnost. Právo strávit chvilku duchovna s lidmi stejného smýšlení.
  Já osobně nevidím v podstatě žádný zásadní rozdíl mezi světovými náboženstvími. Jsou jako jazyky – všemi můžeš vyjádřit totéž, ale jinak. všechna náboženství, křesťanství nevyjímaje, člověka mají vést k tomu, aby se choval ohleduplně vůči ostatním a měl úctu před světem. A když se někdo chová jinak, nemělo by se to přičítat na vrub tomu náboženství, ale tomu jednotlivci, který si z toho kterého náboženství vzal k srdci jen to, co se mu hodilo.
  Já osobně se kupříkladu v poslední době věnuju magii, studuju keltské náboženství a chystám se oslavit svátek Imbolc 🙂 – a nemám pocit, že by mě za to Bůh (po)trestal. Magie je jedním z mechanismů, které na tomto světě jsou a fungují. Že nejsou v Bibli uvedeny, jde spíš na vrub těm, kteří ji upravovali (podle aktuálních potřeb, ať už svých, nebo církve). Gravitace a elektrika tam taky popsaná není, a přesto ji všichni používáme a nemáme pocit, že by protiřečila nějakému vyznání.
  A proti Židům nic nemám(e). Nebo správný křesťan by aspoň mít neměl. A to, že se mezi křesťany najdou pitomci, kteří mají pocit, že spolkli Šalamouna, a kdokoliv s tím nesouhlasí, je vyvrhel, je statisticky odůvodnitelné. Blbci jsou všude.
  Omlouvám se za vleklou reakci, ale cítila jsem potřebu (v zájmu obhajoby Boha/Bohyně i sebe) se k některým věcem vyjádřit.

 34. svym zpusobem si mela dost zajimavy clanek, ketry vede cloveka k zamysleni.. na druhou stranu jde ale videt ze krestanstvi moc nerozumis.(ne ze bych se te chtela dotknout) ale bibli si nepochopila tak nejak uplne ale vylozila si to po svem… nejdrive je vsak nejlepsi si neco ozkouset nez to zacit kritizovat.  Víra je o něčem uplne jinem nez jak si psala. je to vztah k Bohu. A ze je nadrazena? kazda cirkev se citi tak nejak nadrazene. Veri ze jejich vira je spravna. A jsme u slova vira. Urcite si uz v Bibli cetla ze vira je podstata veci, v nez doufame, dukaz skutecnosti, jez nevidime. zkusim ti to vzit postupne a rict ti co se mi na tom nezda..:)

 35. ze byla zena pricinou prvotniho hrichu .to se tak rict neda. Samozrejme mela svuj podil viny ale adam ji poslechl takze maji svuj podil na teto uloze oba. a rozhodne to neni napadani zen protoze se to proste tak stalo. Abych se priznala celibat take vubec nechapu. nezapominej ale ze ty si ctes historii a ne pritomnost. v dnesnim svete je vztah s Bohem neco uplne jineho. V minulosti to bylo jen zneuzivani moci(vetsinou) a mas pravdu ze bible rika milujte se a mnozte se. ale nekdo si dava vlastni predsudky co chce a nechce delat. a tady mas to nejdulezitejdi. Co CHCE. Kde si vzala ze krestanum vadi zide to by me taky velice zajimalo. Vetsinou to co se pise na netu neni pravda. a mela by sis to overovat od vericich lidi. Jezis jako zid ucitel. On to nemel jako povolani ale delal to pro radost. tudiz nemusel byt zenaty! kdyz necemu veris, nejdes si snad za tim? tak to bylo i s lidmi. Kdyz videli Jezise videli zachranu. a chteli ho nasledovat. tak proc by se za nim nemohli vydat? Inkvizice a odustky uz davno nerprobihaji jak uz urcite vis. Cirkev ma nepochybne poskvrnenou minulost ale je to jen minulost. ze by byl papez blize k Bohu? asi si spatne pochopila text odkud si cerpala. je to jen tak ze papezem je zvolen ten, o kom si mysli ze nezneuzije svou moc. ze neni intrikan. aby se neopakovala minulost. Neni to o tom ze by byl bohu bliz, ale byva to nekdo kdo dokaze rict verejnosti to co prave proziva nebo co se bude dit. A kazani? moc koukas na filmy. NEJSOU POVINNÁ!!! ale kazdy verici na ne vetsinou chodi rad. nikdo je nenuti aby tam chodili. oni se na tu napr. nedeli tesi. a proto jsou pripravovany bohosluzby. lide se mohou klanet Bohu a potkavat ostatni verici. A Vanoce, nechapu co ti na tom vadi. Slo jen o zvoleni dne, kdy by lide mohli oslavovat narození Páně. At uz je to rijen nebo prosinec, v tom uz takovy rozdil vazn nevidim…

 36. [49]: o tomhle už se tu debatovalo mockrát, takže jen podotknu, že jsem odnikud nečerpala, respektive nebyl to ani internet, ani jediný zdroj.
  Pokud jsi zfanatizovaný biblofil, pak nemá ani cenu něco na toto téma řešit, pokud jsi ale běžně věřící člověk, pak věřím, že některé výhrady chápeš.
  Bůh je všude, je nekonečný, milující a láskyplný. A rozhodně to není žádnej otec nikoho a ničeho a Ježíš byl strašně chytrej pán a měl úžasné myšlenky, ale byl to obyčejný člověk. Takže asi tak:)

 37. články tohoto typu asi vždycky vyvolají poměrně ostrou diskuzi.
  Já sám rozlišují Boha, víru v něj a církev. V Boha nebo nějakou formu vyšší síly věří většina lidí (to vidíš i ve své anketě). K církvi mám podobně jako Ty hodně výhrad, jsou po staletí opití mocí a zneužili vše co mohli, a i když se dnes snaží tvářit jakože ok, tak jen mlží… třeba se dodnes neomluvili za upálení Jana Husa, a to je jen jeden příklad. Svou moc podobně zneužily téměř všechny lidské organizace, to je fakt, ale na rozdíl od církve se nevyhašují za učitele morálky a jejich šéf sám sebe za svatého.  
  Nicméně uzavřel bych to tím, že jestli své církvi její stoupenci věří, tak ať si ji mají. Ale vážnení za svoje a kdyby mi ještě laskavě nekázali morálku a nestrkali nos do mých věcí. Moc vám díky.

 38. Ahoj, tvůj názor je zajímavý, ale mám k němu výhrady. Jsem křesťan…
  Celibát: Ve zkartce řečeno, že kněží využívají celibátu proto, že se celí zasvětili Bohu. Jeden kněz, který byl z jiné církve a měl rodinu a děti povídal, že se to nedá zvládat. Starat se o rodinu a pak se věnovat Bohu? Snad to takhle bude stačit. Bohužel nemám moc času…
  Většina křesťanů k židům odpor nechová. Když si uvědomíme, kolik křesťanských rodin pomohlo židům za druhé světové války. Pak mě svrbí v hlavě, jak někdo může říci, že židy nenávidíme.
  Z mého kraje bych našel minimálně tři rodiny. Nezapomínejme pak také, že každý jednotlivec je jiný a proto má možná tvá kamarádka jiný názor…
  Tak zatím takhle možná se pak zkusím někdy vyjádřit více.

 39. Jinak Ježíš podezřelý byl. Proč  si myslíš, že za ním chodili velekněží? Hledali důvod pro jeho obžalobu.

 40. Ahoj…. rozhodně chápu některé tvé argumenty..  Ale chtěla bych se to pokusit trošku komentovat ze své strany… Je pravdou, že jsem byla vychovávána v křesťanství, od malička mě k tomu vedli a já to upřímě nesnášela…. každou neděli vztávat a jít poslouchat něco čemu nerozumím, co chvíli chodit cizím lidem vykládat, co že jsem udělala a tvářit se, že mě to strašně mrzí a tak podobně…. Mluvím trošku s nadsázkou, ale takhle nějak jsem to co by dítě vnímala a tak jsem asi v 15 řekla dost… Na vše jsem se vykašlala, přestala chodit do kostela, ke zpovědi…. Ale i přes veškerou snahu se od toho odprostit ve mě zůstavalo nějaké prázdné místo, jakoby mi něco chybělo…. Samozdřejmě znám veškerou historii křesťanství spojenou s nejedním krveprolitím a využíváním lidí, ale to není vše… křesťané vždy nebyli ti špatní… Myslím, že to náboženství je ve své podstatě dobré… teď chápu většinu myšlenek a myslím, že inkvizice, odpustky a podobně… to nebyly zvěrstva páchána křesťany těm lidem byl Bůh (ať už ten křesťanský s velkým písmenem, tak každý jiný) úplně volný, hledali jen cestu k moci a křesťanství, jež bylo na vzestupu bylo vhodným nástrojem…. stejně tak k nenávisti k dalším náboženství… samozdřejmě byli fanatikové, ale ti co víru nepřekrucují… tak ví, že slova miluj bližního svého se vztahují na všechny živé tvory i bytosti… A tito lidé jsou pro mě křesťany… a bylo jich i je hodně… a k církevním svátkům…. všichni víme, že ta daty nejsou pravdivá… já osobně to ale chápu spíš tak, že není důležité, jestli si Ježíšovo ukřižování připomínáme ve speávný den… ale to, že si ho připomínáme, že nás to vede k zamyšlení a větší snaze a motivaci stát se "lepšímí" (vím, že ten výraz zní hloupě, ale chci tím, říct lepšími ve smylu těch ideálů křesťanství, na které většina kritiků zapomíná, ale jsou to právě ony, které vedou lidi k víře… K víře a ne k nástroji k dosažení moci či majetku) no… trošku jsem se do toho zamotala a asi jsem na spoustu věcí zapomněla, ale jenom chci říct, že jsem ušla nějakou cestu, než jsem zjistila, co mi vlastně křesťanství nabízí a byla schopná to přijmout

 41. Te´d mě ještě napadá… nechodím každou neděli do kostela… a ještě jsem se nesetkala mezi křes´tany s někým kdo by mi řekl, že se kvůli tomu "usmažím v pekle" a myslím, že i Bůh to vnímá přesně tak jak si to psala ty ve své článku o "rozmlouvání ve středu"

 42. Křesťanství je zlo. Je to zločinecká ideologie srovnatelná s komunismem a fašizmem. Je trestuhodné že v dnešní době sposta lidí sympatizuje s takovou s jakoukoliv z těchto organizací.
  Křesťanství z principu odporuje základům svobodné společnosti. Slouží k hledání rozdílů mezi lidmi, k tvorbě určitých skupin, jejichž rozdíly se postupně zvětšují, že to nemůže dopadnout jinak než krveprolitím.
  Dokud bude křesťanství uznáváno, člověk se nikdy neposune dál. Mělo by se vymítit.

 43. Já teda nejsem věřící , ale věřím v Karmu.
  Možná je to nesmysl , ale člověk má v sobě něco "čemu by připisoval věci co se stali a neumí to přesně vysvětlit" mno a na tom se zakládá úspěch náboženství .
  Ale možná jsem se moc díval na Jmenuju se Earl 😀 , ale něco na tom je . Čiň dobro a odměnou ti bude dobro . Čiň zlo a jistě se ti to vrátí .Přeci jen když budete na lidi hodní a budete jim pomáhat , oni vám budou pomáhat taky a budou na vás milý . Když se k nim budete chovat hnusně a dělat jim naschvály , vrátí vám to .

 44. Ty víš o křestanství totální hovno a tohle je jenom hromada sraček už celá anketa je na hovno, protože mezi židem a křestanem je sakra rozdíl! Možná by bylo dobré nejdřív se o tom něco dozvědět něž psát hromady řádků totálních hovadin. Fakt lidi je mi z vás zle. A Bůh je Bůh s velkým B protože to je v podstatě jméno, ale zvláštní že ostatní náboženství prostě nikomu nevadí, ale křestanský Bůh a Kristus vadí všem a přitom je to jediné náboženství které učí o lásce.  A chození do kostela a takový ty věci nejsou tak důležité. Je to stejné jako když miluju třeba Metallicu, tak jdu na koncert. Stejně tak si můžu jako křestan zajít do kostela. Lidi než otevřete držku otevřete svojí mysl.
  Jdu zvracet! :-@

 45. Cely ten clanok je zlepencom nazorom roznych prudov zameranych proti krestanstvu: feminizmu, ateizmu, atd. Faktom je, ze ked ho citam, mam skor chut verit krestanstvu, hoci krestankou nie som. Takyto zlepenec pritiahne pozornost nanajvys maturantov, vysokoskolsky vzdelani ludia vsak pochopia, ze je tendencny a nejde od srdca. Ak chcete citat skutocne argumenty proti Cirkvi, pozrite si stranku: http://www.sunna.cz , kolonka "Audiokniznica", "Islam a krestanstvi", obzvlast subor o krestanskej Trojici je motivujuci. Ya Allah!

 46. Já jen můžu říct, že skoro nikdo nikdy neplánoval přijmout Krista… který se za nás obětoval, abychom našeho Stvořitele mohli poznat doopravdy. Právě že křesťanství to pravé, není náboženstvím vůbec, ale vztahem mezi Tebou a Stvořitelem. A křesťanství je ještě víc naoko nepochopitelné, protože je to vlastně Bůh, který nás sám přivádí k tomu, abychom Ježíše přijali.

  V tom je ten háček. Sami si můžem před poznáním Ježíše říkat, co chceme.

 47. Ahoj

  Přečetl jsem si ten text a celkem mě zaujal. Dost z těch otázek chápu. Taky jsem si je kdysi položil a dostal jsem na ně odpověď (jsem přesvědčen, že od Boha, ale pokud se ti to nezdá, klidně předpokládej, že jsem k nim rozumově došel). Nechci se hádat. Jen si myslím, že by to mohlo dost věcí objasnit. Nečetl jsem všechny komentáře, takže možná budu někoho opakovat. V tom případě se omlouvám.

  Vezmu to po odstavcích. Jelikož mi to nepovoli víc než 1000 slov, bude to na víc komentářů. Za to se taky omlouvám. Doufám, že to osvětlí některé nejasnosti.

  Křesťanství není „náboženství“ v pravem slova smyslu. Je to nádherný vztah s živým Bohem, který o mne stojí. Nevím, jak to vysvětlit lépe, to už se musí zažít. Je to někdo, kdo mi neustále dokazuje, že mě má radši, než kdokoliv jiný (a to jsem obklopen opravdu skvělými lidmi). A jelikož podle mne je synonymem slova Bůh (s velkym B) slovo, které by označovalo ztělesnění lásky, nemá nikdo jiný na tento titul oprávnění (u jiného náboženství jsem nenašel Boha, který by za svoje stvoření z lásky umíral). Slovo bůh (s malym b) má v překladu spojitost se slovem démon. Je taková blbost, že by se nějaké bytosti chtěli na toho Boha povýšit a začali si bohové říkat, což se poté přeneslo na pojmenování démon, vycházející z toho slova (doamen to je myslím)? Ale to je vlastně jedno.  Není pravda, že by Bůh neměl jméno. Má jich spoustu: Haspodin, Jahave, Elohim, Immanuel… a další méně známá. Označení Bůh se prostě jen víc vžilo, ale stále se často jeho jména používají.
  Občas to tak nevypadá, ale je to opravdu milující Bůh. Když budem vycházet jen z Bible a ne ze středověkých tradic, zjistíme, že vše mělo své opodstatnění. Je nutné si uvědomit, že Bůh nesesílá tresty. Bůh je bezpečí. A nikoho nenutí v tom bezpečí zůstávat. Když se někdo rozhodne z toho bezpečí odejít, je to jeho věc. A to, že v Bibli je o tom mluveno dost vážně a zní to výhružně, znamená jen to, že Hospodina opravdu mrzí, když se někdo rozhodne zkazit si život. Varovné cedule bývají také výrazné a výhružné. Přikázání jsou shrnutím pravidel, která když se dodržují, zaručují to, že se člověk nevymaňuje z té ochrany (sama o sobě člověka do Boží ochrany nedostanou, to udělal ježíš svou obětí. Ta byla nadčasová, takže platila i pro lidi, co o nem v životě neslyšeli a nebo žili před ním. Nevím jestli je to srozumitelné, kdyžtak se pak ozvi, teď by to bylo na dlouhé povídání). Přikázání jsou každopádně souborem „pravidel pro bezpečí“. Dalo by se tu jednotlivě rozebrat každé přikázání a dokázat, že se jedná o velice rozumnou věc, jen to někteří nechtějí pochopit. Pokud bude zájem, můžu pak vypsat, jak to vidím já. A co se týče takových těch trestů atd., jsem přesvědčen, že to nejvíc bolelo Boha. A že to dělal zase z lásky (i když nám se to nezdá). Je třeba si uvědomit, že trestané činy byly opravdu odporné a hlavně nebezpečné. Jak pro nositele (ať už to byl člověk, nebo celý národ), tak pro celé jeho okolí. Z Bible je jasně vidět, že se jednalo o velice nakažlivé nebezpečí. A byl by to milující Bůh, kdyby tomu nebezpečí vystavil i ostatní? Možná by teď kritika nebyla „Proč Bůh dopustil konec Sodomy?“, ale „Proč Bůh dopustil to hrozné rozšíření zla ze Sodomy?“. Nejde o to, že by On nechtěl odpustit. Jde o to, že ti lidé nechtěli , aby jim bylo odpuštěno. Kdyby Bůh věděl, že je pro ně ještě záchrana, zaručeně by je chránil, jak jen by mu to sami dovolili.
  Četl jsem v komentářích, že ti někdo doporučil knížku Chatrč. Rozhodně toto doporučení mohu podpořit. Je to krásný a nový pohled na Boha. A mimo jiné tam je Bůh Otec v podobě staré paní a Duch Svatý v podobě zvláštní veselé dívky. To, že je v Bobli jmenovámn v Mužstém rodě je důsledek tehdejší společnosti. To až křesťanství do té doby přineslo jiný pohled na ženu. V tehdejší době byl hlavou muž. Ten rozhodoval a ten měl zodpovědnost. Proto i Boha oslovovali jako muže, proto že byli zvyklí, že kdo měl vládu a zodpovědnost, byl muž. A to se ujalo. Říká se taky ten rok a stěžuje si někdo? Otcem je nazýván, protože to tehdy na tom lépe pochopili. Syn měl velice vřelý vztah k otci (alespoň měl mít) a tak se na tom dal dobře přiblížit vztah s Hospodinem.

  Není pravda, že za prvotní hřích může žena. To byla jen Adamova výmluva. Stejný čin udělali oba. Zodpovědnost za to měl dokonce v důsledku Adam. Pokud se v Bibli mluví o prvním hříchu, mluví se vždy o Adamově hříchu.
  Nejedná se o strom poznání. Jedná se o strom Poznání dobrého a zlého. Když dítě dělá něco, co není dobré, ale neví, že se to nemá, může mu to někdo vyčítat? Je bez viny a dokonce to ani nemění jeho srdce. Kdo ví, že něco dělá špatně, nemá čisté svědomí a vnitřně ho to zraňuje. Kdyby Adam a Eva nikdy neměli to ovoce, byli by pak pořád prakticky čistí a blízko Bohu, tak jako kojenec je boe viny před svou matkou. Proč tedy Bůh dával strom na oči doprostřed zahrady? Protože nechce mít z lidí loutky. Nesvobodné otroky. Ale volné a myslící bytosti, se kterými by měl krásný vztah. A to je podmíněno i tím, že se pro něj máme rozhodnout sami.

  Celibát není v Bibli nikde zmiňován. Dokonce Pavel mluví o tom, že pastýři církví (kněží, pastoři…) mají jít příkladem a mít rodinu, kterou správně povedou. Zároveň sice doporučuje panenství a panictví, aby se člověk mohl plně věnovat Bohu, ale zdůrazňuje, že se jedná jen o jeho zkušenost a nemá o tom žádné příkazy od Ducha Svatého. Že každý má od Boha svou cestu a celibát nejsou schopni unést všichni. A nikde nezmiňuje panictví v souvislosti s církevními učiteli.

  Není pravda, že by křesťané neměli rádi Židy. V historii to vypadalo jinak, ale to nesouviselo vůbec s křesťanstvím (i když se církev snažila, aby to tak vypadalo). Když budeš chtít, najdu ti v Novém zákoně spoustu textů, mluvících o tom, že se žádný křesťan nemá povyšovat nad Židy. Dnes je spousta církví, které otevřeně Židy podporují a nevím o žádnécírkvi, co je proti nim.

  Nikdo netvrdí, že Evangelia vznikla za Ježíšova života. Ale to neznamená, že byla nepřesná. Jan byl Ježíšův blízký učedník. Byl jeden z lidí, co Ježíše znali nejlépe a by účastník toho, o čem psal. Podobně se předpokládá, že Jeden z dvanácti byl i Matouš. Jsou zde ale dohady, že se jednalo o jinou osobu. Každopádně to byl někdo, kdo o tehdejších událostech věděl a přsně je znal. To samé Marek, který sice nebyl z dvanácti, ale dost možná to byl účastník oněch událostí a určitě věděl, co se tehdy vlastně stalo. Lukáš byl lékař a spolupracovník Pavla, který dostával pokyny a sova od Ducha Svatého. Těžko by se našel pečlivější člověk, než Lukáš. Ten zkoumal, co bylo o Ježíši zapsáno, chodil na místa, kde se věci odehrály, ptal se spousty očitých svědků, znal se s Petrem (který Ježíše znal stejně dobře jako Jan, možná i líp)… Prostě byl přesný, jak to jen šlo. Hlavně byli všichni čtyři vedeni Duchem svatým. Stejně tak jsem presvědčen, že i ti, co vybírali, jaké knihy v Bibli budou (možná nevědomě, to nevím, ale nejspíš byli). V této domněnce mě utvrzuje kompaktnost všech knih Bible (přestože autoři pravděpodobně nespolupracovali), jejich smysluplnost (v Bibli není nesmyslná věta a všechny významnějí tvrzení jsou téměř vždy podpořeny jinými místy od jiných autorů), to že knihy nezařazené do Nového zákona často protiřečí knihám ve Starém zákoně, osobní zkušenost s pravdivostí textů, a další věci. Mimo jiné třeba zajímavý fakt, že jazykům, kterými je Bible psaná jde přidat číselná hodnota u každého písmene. Jeden atheista přišel na to, že když v Bibli kdekoliv dosadíme tato čísla za věty, vyjdou soubory čísel, kde je ohromné množství kombinací, jejichž výsledkem je číslo 7. Nikde jinde než v Bibli se nic podobného nevyskytuje. Je to naprosto ve všech knihách Bible, ale už ne v žádném z jiných evangelií, nebo apokryfních textů. Byla zkoumána literatura té doby a nebyl objeven ani náznak, že by se v jedné větě objevovalo nějaké větší množství kombinací ukazující na jedno číslo. Počítač byl schopen japsat jeden smysluplvý odstavec tímto stylem až za asi hodinu (nebo dokonce den), přičemž zkoušel tisíce kombinací za sekundu. Vzhledem k času napsání knih je domluva autorů všech z nich prakticky vyloučena. S tímto objevem přišel Atheista, tudíž se nejedná o snahu církve „nějak to napasovat do sebe“. Nechci to prezentovat jako důkaz. Ale stojí to za zamyšlení.

  Jeden člověk prohlásil: „Existuje jen jedna správná církev. A to Kristova Církev s velkym C, do které patří všichni, co ho přijali jako svého spasitele a žijí podle něj. Ty církve, co známe my, to jsou jen denominace.“ Církev má být společenství lidí, kteří mají stejnou víru a navzájem se v ní povzbuzují. Samozřejmě musí být spravována, ale lidmi, co tím ostatním chtějí sloužit. Dělat to upřímě pro dobro ostatních a nechat se v tom vést Bohem. Od první církve to začalo postupně mizet a díky Bohu, že dnes se k tomu mnohé církve vracejí. Věci, které v tomto odstavci kritizuješ, byly kritizovány mnoha reformátory a to na základě Bible. Nejedná se o špatné věci v křesťanství, protože křesťanství je neschhvaluje. Je chyba lidí, že tvrdí opak. To se týká i spousty dalších věcí, které zde zmiňuješ (problém s Židy, tvrzení, že za hřích může jen Eva, atd.) To vše je v rozporu s Biblí.

  Vyčerpal jsem maximum povolených znaků, takže zbytek ještě pošlu. Doufám, že to není moc úmorné.

 48. Tak už jen krátké dokončení od dalšího odstavce

  V této problematice je to podobné, jak jsem psal v minulém textu. Nejdřív je nutné uvědomit si, že podstata modlářství není v datech, nebo materiálu model. Modlářství je, když má člověk něco na místě, kde má být vztah s Bohem. Modlářství může být k penězům, kariéře, zábavě (a to neznamená, že je zábava špatná – vždyť je to dar od Boha – neměla by ale Boha nahrazovat). Nerozsoudíme, jestli bylo správné dát připomínky Ježíše na datum pohanských svátků (neznáme tehdejší okolnosti), ale co je teď špatného na tom připomínat si to v ona data. Jedná se už jen o zažitou věc, že jde o tyto dny. Hlavní je ta připomínka toho krásného a ne přesnost data. Kdo chce, ať si to slaví jindy, když bude chtít. A rozhodně to nemá být nic povinného. Stejně jako návštěva církve (sboru, kostela…) a účast na kázání. Je to určitě něco, co prospívá (pokud se nekážou bludy), ale vyjádřilas to správně. Bohu nezáleží na rituálech, ale na osobním vztahu. Já chidím co církve proto, že mám svobodu tam chodit. Protože tam chci chodit a protože je to pro mne přínosné. Je smutné, když někdo církví pohrdne, ale je to jeho volba. A ne všechny církve se schází v kostele. Prvotní církev měla shromáždění v domech těch bohatších, nebo dokonce v katakombách (za pronásledování). A dnes se spousta církví schází v divadlech, školních aulách, obyčejných budovách sboru… s kostelem se zase jedná jen o pocit lidí, kteří Boha pořádně neznají. Je hezké postavit Bohu stavbu (je to svým způsobem druh chvály), ale není to nic nutného a vlastně ani důležitého.

  Věřím, že Ježíš je opravdu Boží syn. Ono jiná varianta moc nedává smysl. Mohl to být moudrý a osvícený člověk. Ale který moudrý člověk by tvrdil, že je Boží syn? Dokonce až tak, že ho to dovedlo na kříž (protože to bylo z velké části to, kvůli čemu ho chtěli ukřižovat). Pokud by byl moudrý, došlo by mu přece, že takovou lží způsobí do budoucna jen problémy. Mohl to být blázen. Ale to, co o něm víme, tu myšlenku moc nepodporuje. Lidi ho nenásledovali kvůli šílenosti myšlenek, ale kvůli jejich hloubce. Vyskytli se dohady, že to byl podvodník. Ale to by si snad nebyl vědom toho, že ho to vede na kříž? Včas by přestal ne? Slyšel jsem názor, že mohl být jednodušší a akorát ovládaný ostatními k jejich prospěchu. Jednak ale nemluvil jako jednodušší člověk, jednak ti, co by ho mohli ovládat (totiž dvanáct nejbližších učedníků) zemřeli všichni mučednickou smrtí, protože trvali na tom, že Ježíš je Boží syn a vstal z mrtvých (jenom myslím Jan zemřel přirozeně, ale zato ve vyhnanství na ostrově). A nebo je tu varianta,… že prostě mluvil pravdu.

  Napsal jsem tu můj názor na věci, které jsi zde zmiňovala. Jak říkám nejde mi o dohady, ale o diskusi. Doufám, že ti ten příspěvek pomůže něco z toho pochopit. Moc ti přeju, abys poznala, že křesťanství je něco ůplně jiného, než jen náboženství.

 49. [64]: teda, děkuji mockrát za skvělý příspěvek, moc si vážím toho, jak jsi byl vyčerpávající. Chápu, co je pro tebe křesťanství a jsem ráda, že jsi mi některé věci osvětlil. Přesto nevěřím tomu, že Ježíš byl více, než úžasný moudrý učitel a zvěsti o tom, že by byl Boží syn byly přidány až později. Křesťanství má mnoho pěkných myšlenek, ale lidé je za ta léta strašně zničili a pokřivili a to je hrozná škoda. Já svoji víru nijak nejmenuji a nikam ji neřadím, přesto mám s "Bohem", jak ty to nazýváš, úžasný vztah a jsem na světě ráda. A to je podle mě to hlavní:)

 50. [65]: To, že Ježíš je Mesiáš se dokázat samozřejmě nedá. A to je dobře. Neznám nikoho, kdo by uvěřil na základě dobrých argumentů. Bez Ježíše mi Boží láska nedává smysl. Jestli stojíš o to zjistit, jak to je, zkus se někdy na to s otevřeným srdcem Ježíše zeptat. Při nejhoršim prostě nedostaneš odpověď 🙂 Ale za pokus to někdy stojí ne?
  Přeji hezký den 🙂

 51. Ahoj. Tahle diskuse je asi už pasé, ale vzpomněl jsem si na tebe, když jsem četl jednu pasáž z knihy K jádru křesťanství od C.S.Lewise – podle mne jednoho z největších (a možná největšího) autora novodobé literatury:

  "Pak nastává opravdový šok. Mezi těmito Židy se znenadání objeví člověk, který rozmlouvá jako by byl Bůh. Tvrdí, že odpouští hříchy. Říká, že tu byl odjakživa. Říká, že na konci věků přijde soudit svět. V tomhle je třeba udělat si jasno. Mezi panteisty, jako jsou Hindové, mohl prohlašovat, že je součástí Boha nebo že je s ním jedno, kdokoli. Na tom by nebylo nic tuze divného. Jako Žid si však tento člověk takovéhoto Boha představovat nemohl. V jeho jazyce znamenal Bůh bytost mimo tento svět. která jej stvořila a která je od čehokoli jiného nekonečně odlišná. Když vám tohle dojde, nahlédnete, že řeč tohoto muže byla zkrátka a dobře tím nejzneklidňujícnějším, co kdy lidská ústa vyřkla. Část jeho tvrzení nám uniká, poněvadž o něm slýcháme natolik často, že si jeho dosah už neuvědomujeme. Míním tím tvrzení, že odpouští hříchy: jakékoli hříchy. Pokud není mluvčím Bůh, je to skutečně tvrzení absurdní až k smíchu. Můžeme docela dobře chápat, že člověk odpustí, co je namířeno proti němu samému. Šlápnete mi na nohu, prominu vám to. ukradnete mi peníze, prominu vám to. Jak si ale máme vykládat vyhlášení člověka, kterého nikdo ani neokradl, ani mu nohy nepošla-pal, o tom, že vám odpouští, že šlapete na cizí nohy a kradete cizí pemze. Nejlaskavější označení, jakým lze takové chovám popsat, je oslovská prostomyslnost. A přesto si Ježíš právě takhle počínal. Říkal lidem, že jejich hříchy jsou odpuštěny a nikdy s tím nečekal, až si vyslechne všechny, které ty hříchy bez pochyby poškodily. Bez váhání se choval, jako by sám byl tou nejzúčastněnější stranou, osobou ve všech přestoupeních nejpoškozenější. To dává smysl jedině, byl-li skutečně Bohem, jehož zákony jsou porušovány a jehož láska je každým hříchem zraňována. V ústech jakéhokoli mluvčího, který není Bůh. by tato slova podle mého soudu znamenala hlupáctví a nadutost, s jakou nemůže žádná jiná postava v dějinách soupeřit.
  A přesto (a je to zvláštní a významné) nemají při četbě evangelií dojem hlupáctví a nadutosti ani jeho nepřátelé, natož pak nepředpojatí čtenáři. Kristus říká, že je „mírný a pokorného srdce" a my mu věříme; nevšímajíce si toho, že kdyby byl pouhým člověkem, byly by mírnost a pokora tím posledním, co bychom některým jeho výrokům připisovali.
  Pokouším se tu předejít pomatenému prohlášení, které o něm lidé někdy činívají: ..Jsem ochoten Ježíše přijmout jako velkého mravního učitele, nepřijímám nicméně jeho nárok na to být Bůh." To je jedna z věcí. které říkat nesmíme. Někdo, kdo by byl pouhým člověkem a říkal to, co Ježíš, by nemohl být velkým mravním učitelem. Byl by to buď šílenec – srovnatelný s někým, kdo tvrdí, že je sázené vejce, nebo ďábel z pekel. Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějme se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom. že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu."

  Dá se namítat, že evangelia byla napsána po Ježíšově smrti a tyto části mohou být smyšlené. Jednak to nic nemění na faktu, že i přes tyto pasáže na nás Ježíš nepůsobí jako šílenec. A pokud má Bible pravdu, jsou jen možnosti, které jmenoval Lewis. A velký učitel tam není. Za druhé, i když byla evangelia psána po Ježíšově smrti, bylo to dost brzo na to, aby si je autoři domýšleli a nikdo je neobvinil z podvodu. Nemluvě o tom, že tolik autorů by se těžko dohadovalo na stejných výrocích (které jsou identické). Mohli být doplněny později, ale shodují se s nimi i jiné prameny té doby (Josef Flavius, zmiňuje se o něm i tehdejší císař a mnoho dalších). Shodují se určitě na tom, že byl ukřižován za tvrzení, že je ten Mesiáš a pravý Židovský král. Takže to domyšlené nebylo. A jsme zase u těch možností od Lewise. Mohl to být šílenec, démon, nebo Boží syn. Ale jen moudrý učitel to dost pravděpodobně nebyl.

  Nerad bych spadl do argumentace, že Ježíš byl Mesiáš (ale asi se už stalo :). Názor na ty argumenty jsem již napsal. Ale tohle není bez zajímavosti. Knihu K jádru křesťanství ti mohu vřele doporučit. C.S.Lewis byl velice moudrý muž a dobře znal Bibli i dějinné souvislosti. Pokud si chceš udělat představu o křesťanství, jaké opravdu je, je to jedna z nejlepších knih.
  Přeji hezký den.

 52. [69]: Ale neřekl by to v tom případě dost jasně, že je jen jeho mluvčí? Proroků bylo spousta a všichni prohlašovali vždy: "Hospodin praví…" Ježíš říkal: "Pravím ti.." a "Tvé hříchy jsou ti odpuštěny…" (z mnoha míst vyplývá jasně, že tím myslel "odpouštím ti"). Kdyby to byl moudrý mluvčí Boha, tvrdil by snad něco, u čeho by nebylo jasné, jestli to jsou jeho slova, nebo slova Boží?

 53. [70]: pak už zbývá jen jediná otázka – žádný zdroj kromě Bible nedokazuje, že Ježíš skutečně žil. Pak je možná vše jen zajímavé fantasy, na které se namotaly miliony lidí:)

 54. [71]: Pokud vím, mluví o Ježíši dost tehdejších autorů. Například Josef Flavius. Dokonce se o něm zmiňuje i tehdejší císař (ne moc lichotivě, ale to je pochopitelné, protože mu o něm napsal Herodes, který neměl Ježíše moc v lásce). O učednících a jejich pronásledování jen pár let po Ježíši je toho napsáno také dost na to, aby to byl smyšlený příběh (jistý římský místodržící se například zmiňuje o apoštolu Pavlu a jeho sporech s Židy ohledně Ježíše Krista). A určitě to nejsou veškeré zdroje. Je to jen pár těch, které mi jakožto laikovi uvízli v paměti.

 55. [72]: jistě, ale jen v Bibli se píše, co říkal a jak se choval, takže vše může být jen krásná filozofická knížka naplněná vroucím přáním, že někde na zemi chodí boží syn:) A pokud je vše pravda, tak ježíš klidně mohl být tak trošku blázen a vše si vymyslet. A nebo byl jen špatně pochopen. Všechno je možné:)

 56. [73]: Prokázáno je, jak se chovali jeho učedníci a apoštolové. Kdyby tvrdili něco, co si vymysleli a o čem ví, že to není pravda, neumírali by za to. A jediný, kdo z apoštolů neskončil zabit pro to, co říkal o Ježíši, byl Jan, který pro to skončil ve vyhnanství. Neznám moc lidí, co by umírali za názor, který by měl smysl, jen kdyby byl pravda, ale zároveň by věděl, že to pravda není.
  A že by Ježíš byl blázen? Báli by se tehdejší náboženští vůdci blázna? Říkal by blázen takové věci, co on (a všechny jeho výroky opravdu nemohou být vymyšlené)? Nemluvím o vzkříšení. Židé tvrdí, že Ježíše z hrobu ukradli a pak tvrdili, že ho viděli živého. Jenže oni byli ochotni za toto tvrzení umírat. Byli by ochotni podstoupit pronásledování a smrt pro něco, o čem by věděli, že je lež?

 57. [74]: víš, tvůj problém je, že jediný zdroj tvojí víry je knížka, kterou kdysi před dvěma tisíci lety někdo napsal a my ani nevíme jistě kdo, nejspíš cca sto let po Ježíšově údajné smrti a evangelií v té době byly spousty. V nějakém pátém století na koncilu vybrali církevní představitelé do Bible to, co se jim hodilo a ostatní evangelia byla zakázána a zničena. A proto odkazovat se na Bibli jako zdroj věčné a neměnné boží pravdy, je strašně naivní. Bible byla mnohokrát přepisována a upravována a její původní podoba je nedohledatelná. Věřit každému slovo, co je v ní napsané, může jen s prominutím člověk velmi mdlého rozumu.
  Ale je to víra a ty si můžeš věřit čemu chceš, třeba špagetové příšeře. Buď ale tak hodný, ale nepovyšuj to na jedinou správnou pravdu, protože v téhle argumentační válce nemůžeš vyhrát.

 58. [75]:Promiň, pokud tě nějak pohoršuji. Chtěl bych tě jen ujistit, že moje víra se ani zdaleka nezakládá na knížce (takový magor opravdu nejsem). Věřím na základě osobní zkušenosti s Ježíšovou láskou a jistoty, kterou mi dal. Je to ovšem jen můj osobní prožitek. Věřím díky tomu, ale nechci tím argumentovat. Proto uvádím důvody, které mi zpětně potvrzují, že to není blbost. Nevěřím na základě jedné hypotézy. Jen mi Bůh dokázal, že ta hypotéza je správná (a samozřejmě i důvody proč to tak může vůbec být. Argumentuji těmi důvody proto, že osobní prožitek za argument nepovažuji. Nelze historicky prokázat, že to tak bylo a já se o to nesnažím. Jde prokázat, že to tak mohlo být. Pro mě je to celkem jistá pravda a prezentuji tu svůj názor. Nechci se hádat a mrzí mě, jestli to tak vypadá.

 59. [76]: nene, tak to není. Ale jde to, přesně o to, že je to TVŮJ osobní prožitek a TY věříš. Někdo jiný věří v něco jiného a jediná a neměnná pravda je pro něj jinde. Proto nelze o tom přesvědčit nikoho jiného. Je to tvé osobní, ale nepřesvědčuj o tom ostatní, to je zbytečné. Užívej si, co v téhle víře máš, ale neber ji jako dogma. Jen jako cestu.

 60. [77]: Opravdu se nesnažím nikoho přesvědčit. Je mi jasné, že to ani nejde a nevkládal bych moc nadějí do věřícího, co k tomu dojde na základě lidských argumentů (i když plést se mohu). Mám své osobní důkazy pro to, čemu věřím 🙂 a snažím se jen uvádět na pravou míru, o čem že má víra vlastně je a že to není něco nemožného. Proto jsem třeba okomentoval tenhle článek. Lidé mají ke křesťanství předsudky a když jim pak "přichází jejich osobní důkaz" :), ignorují to s tím, že je to přece naprostý nesmysl. Nemám šanci někoho přesvědčit, že moje víra je správná. Mohu ale říci, čemu věřím a proč to je vůbec možné. Ostatní už mohu jen nechat na Bohu a na tom člověku.

 61. Jen poznámka: možnost "Jsem satanista/ka" by potřebovala trošku konkretizovat na "teistická/ý satanistka/a", protože je víc pojetí, ale každý, kdo neuctívá křesťanského Boha je de facto satanista, tudíž i pohan/ka, buddhistka/a, muslim/ka, animistka/a,…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.