Co je to magie?

Díky jednomu zvláštním u článečku jsme včera s Finnem začali přemýšlet, co je to vlastně magie?
Lidé, kteří se s magií v životě nesetkali si většinou představí Davida Copperfielda nebo Harry Pottera, mávajícího hůlkou. O tom se samozřejmě bavit nebudeme:)
Ale co si představí lidé, jako já nebo mnozí mí čtenáři, kteří o magii leccos přečetli nebo ji sami praktikují? Pod pojem magie se dá totiž zahrnout vše, co lidé běžně nedokážou a v tyto jevy nevěří – astrální cestování, práce s energiemi, léčení pomocí různých technik, meditace, telekineze či pyrokineze, telepatie, věštění, levitace, práce s jemnohmotnými bytostmi, tvorba amuletů a tak dále a tak dále. To je ale hrozně moc věcí, které nespojuje téměř nic, snad krom naší mysli a práce s ní.
Podíváme-li se na původ tohoto slova, zjistíme, že je stejně nejasný jako jeho význam. Etymologové se nemohou shodnout, někteří tvrdí, že toto slovo pochází ze staroperštiny, kde maguš znamenalo kněz, moc nebo velikost. Podle jiných badatelů je základ v sanskrtu, kde slovo maha znamená moc. Latinské magnus pak znamená velký, řecké megas zase mocný. Takže můžeme zjednodušeně říct, že magie znamená moc. Ale moc k čemu? Moc měnit, moc tvořit, moc ničit, moc myslet? Být mágem znamená být mocným? To nám v odhalování podstaty magie také moc nepomohlo.
Máme tu tedy mysl, která je vždy podstatou všeho, co můžeme nazývat magií, a pak moc, která se skrývá v podstatě slova. Magie je tedy „moc ovládat svoji mysl“ nebo „moc činit něco myslí“ – alespoň takto se na tuto vědu(?), umění(?), znalost(?) dívám já.
Ale zajímá mě názor váš a ráda bych na toto téma rozpoutala diskuzi – řekněte mi tedy, co je to magie?

41 komentáře “Co je to magie?

 1. Držela bych se Crowleyho: "Magie je Věda a Umění způsobit změnu, aby nastala ve shodě s Vůlí". Tedy schopnost formovat svět dle našich představ.

 2. Podle této definice je mág například spisovatel nebo vědec. Každopádně by se to shodovalo s obecnou představou. To se mi líbí :D. Ale měl bych jinou otázku, týkající se fenoménu magie – věříš na její 'odvětví', ve kterých se přímo nakládá s jakoukoliv formou energie?

 3. "Podle této definice je mág například spisovatel nebo vědec" Ale proč ne? 🙂 Však i umělecká či vědecká tvorba je svým způsobem magická..

 4. A to s těmi odvětvími bylo na mě? Pokud ano, tak dělení magie na jednotlivé "obory" (např. oblíbená černá/bílá magie) se mi vždycky dost příčilo a je to podle mě blbost. Nejsem si však jistá, jestli je to přesně to, na co se ptáš –  mohl bys to prosím přeformulovat? 🙂 A jestli ten dotaz nebyl na mě, tak pardon, že trapně vnucuji své prostoduché názory.:-D

 5. Původně jsem se chtěl zeptat autorky, ale když je to diskuse… Spíš jsem se chtěl zeptat na formu 'magie', která přímo ovlivňuje např. věci.
  Mimochodem – to jsem tím chtěl říct', že myšlení je svým způsobem magie.

 6. …: ano, dá se říct, že i myšlení je svým způsobem magie, ale ne myšlení uvnitř, ale to, co něco dává i navenek – právě tvorba, jak si řekl. A nevěřím na žádné odvětví magie, ale vím, že jsou. S energiemi pracuju neustále a ačkoli to není snadné, pomocí energie (i myšlenka je druh energie;)) můžeš přeměňovat hmotu – a zase jsme u toho, i hmota je jen zahuštěná energie.
  Podle mě je právě toto nejryzejší podoba magie – práce s energií, protože ta je všude kolem nás a každá energie jde přetvářet na energii jinou (tedy i na hmotu) jak nám říká fyzikální zákon zachování energie:) Jediné co nelze je vytváření energie – pouze přeměna energie jedné na energii jinou. Ale to už zabíhám do podrobností a na to ses asi neptal:)

 7. Jusa: obory magie jsou, ale nikoli černá/bílá nebo třeba zelená, spíš se dělí podle toho, čím se ta daná magie zabývá – magie přírody, energetická, elementální (živlová), magie myšlenková atd. atd. černá a bílá magie není, jsou jen černí a bílí mágové:)

 8. Přesně na toto jsem se chtěl zeptat a přesně v tom vězí ten pomyslný pes – sice můžeš měnit energii na jinou pomocí jiné energie, ale předně se to neobejde beze ztrát a potřebuješ daleko větší množství energie, než je schopno lidské tělo vyprodukovat. Navíc, když magie pracuje s energii, tak zákonitě musí energii někde brát – což by se dalo zaznamenat. Proto by mě zarazilo, že není takový, zajisté velmi atraktivní, fenomén zdokumentovaná věc.

 9. Nevím no.. Já zkrátka snahám o dělení magie příliš nefandím. Výstižně to popsal J. Veselý, uznávaný mág současnosti, který značně ovlivnil mou "duchovní cestu": "Je třeba si uvědomit, že každá snaha o dělení magie na jednotlivé druhy a jejich následné třídění je pouze více či méně nedokonalým a ve své podstatě neadekvátním pokusem rozškatulkovat košatý strom magie do přihrádek. Otázku druhů magie a jejich třídění je proto nutno brát s velkou rezervou. Jinak se může stát, obrazně řečeno, že budeme mít sice zvlášť pletivo z kořenů, lýka či listů, ale zmizí nám strom." Takže jo, třeba pro přehled a snazší orientaci můžeme dělit (např. dle předmětu, původu, technik atd.), ale furt je třeba mít na paměti, že je to všechno táž magie fungující na stejných principech..

 10. a pokud vím, tak dělení na černou a bílou magii je celkem běžné – účelem té pvní je ničit a účelem té druhé obnovovat.:-)

 11. Tohle téma jde trochu mimo mě, sice věřím, že to funguje, když se to umí, ale nějak se o to prostě nezajímám, jedna věc by mě ale zajímala. Píšeš, že s energiemi pracuješ neustále, jak například?

 12. Já bych se chtěl zeptat, jestli je jisté, že lidské tělo (potažmo mysl) není schopno zajistit dostatek energie a tím pádem vzniká nutnost brát zvenčí? Proč by někdo nemohl čerpat energii ze svého nitra?

 13. Já se o magii nějak moc nezajímám, abych mohla inteligentně přispívat do diskuze, proto radši budu mlčet a číst 😀

 14. Takže popořadě:
  …: ke změně energie na jiný druh v podstatě žádnou energii nepotřebuješ, ztráty jsou minimální. Energii samozřejmě bereš s okolí, ale tam je jí dostatek – příklad: V pokoji chodí lidé, mluví v něm, přenášejí věci, dotýkají se jich. Každou lidskou činností vzniká energie – většina se jí použije na tu činnost, ale část jí zůstane zachována – v předmětech, ve zdech, v nábytku. Tato energie je nevyužita a zůstává klidně celá léta v onom předmětu. Právě tuto energii si často beru a používám dál. Nic se neztrácí, vše se dá využít. další příklad je třeba oheň – hořící plamen hřeje a svítí, ale třeba u svíčky je energie vynaložená na ohřívání místnosti zbytečná, chceme světlo, na teplo svíčku nepoužíváme. Tuto energii si beru přímo z plamene. Možností je spousta.
  Geralt: aby v nitru, asi máš na mysli vědomí či duši, byla nějaká energie, musíme ji tam dát. Tělo získává energii z potravy a dál ji může předávat mysli. Ale mysl sama je schopná čerpat energii z čehokoli – výše popsanými způsoby, ale třeba i přímo z kosmu (s tím pracuje třeba rei-ki), z živlů, z přírody či matky země, v té je energie dost a dost a to zanedbatelné množství pro jednoho člověka jí nijak neubere.
  Jusa: a to je chybný předpoklad:) aby něco vzniklo, musí něco jiného zaniknout, v přírodě pořád něco zaniká a něco se rodí, takže ničení ani tvoření není negativní. Co je negativní je porušení rovnováhy dané vesmírnými zákony – tedy zničit něco, co mělo přetrvat a stvořit místo toho něco jiného. Síly které užiješ jsou stále též, záleží na účelu, proto je nesmysl nazývat magii černou a bílou, dobrou či zlou – tak můžeme rozlišovat jen její účel.

 15. "Síly které užiješ jsou stále též, záleží na účelu, proto je nesmysl nazývat magii černou a bílou, dobrou či zlou – tak můžeme rozlišovat jen její účel." Myslím, že je to spíš slovíčkaření. Taky bych ti mohla říci, že magie přírody či magie živlová jsou nesmysly, protože obě fungují na stejném principu, v podstatě užíváš týchž sil a že tak maximálně můžeme rozlišovat to, s čím pracují..;-) Jak jsem řekla – magie černá/bílá, živlová, přírodní, sexuální, talismanická aj. jsou pouhá orientační označení pro určitý druh magické činnosti. Jde však stále o tutéž magii, která je ve své podstatě nedělitelná.

 16. Lúmenn: Na tvém příkladu je přeměna energie z polohové do mechanické (popř. kinetické) – tam se zavádí pouze malý počet aspektů a i tak jsou ztráty enormní (teplo, tření …). Jenže přeměna energie na materiál, nebo materiál na energii vyžaduje mnohem sofistikovanější přístup. Vem si takový jaderný reaktor, který de facto mění hmotu na energii a hmotu. Tato energie se mění na záření (ve valné většině na radioaktivní a tepelné) – je to nejúčinnější přeměna, kterou zatím 'materialisté' ovládají a pro stejné množství energie, vytvořené lidským tělem, kde probíhá chemická přeměna, potřebujeme v řádu set tisíc až miliónů lidí. Při tvorbě hmoty z energie bychom potřebovali enormně větší množství energie. Svíčka na světlo použije asi 1% své energie, zbytek se proměnní ve teplo. Tím chci naznačit, že pro pouhé pohnutí předmětem pomocí magie (neřeším, jakým způsobem, protože samotný přesun energie, přeměny formy atd. – to by byly ztráty) bychom potřebovali značnou část naší 'použitelné' energie, ale pro přeměnu energie ve hmotu (nebo naopak) bychom se museli nejspíš rozštěpit/zfůzovat až zanihilovat (předpokládám, že to se neděje). Každé těleso má svou energii (E=mc na 2), ale využívání této energie má své pravidla a ty se prostě jen tak překračovat nemohou.

 17. …: neberu to jako pohrdání, spíš nepochopení principů na jakých magie mění energii. Tepelnou energii jednoduše přijmeš a tvoje tělo ji za minimální námahy přemění na tu, jež pak použije mysl (jako si z jídla bereš energii pomocí trávení). Přeměna energie a její následné využití je snadná a po krátkém cviku ji zvládne každý. Změna hmoty na energii či energie na hmotu už patří k nejvyššímu stupni magie a málokdo to dokáže. Ale neprobíhá to tak, jak si představuješ pomocí reaktoru, štěpení atd.:D Tady se nebavíme na bázi newtonowské ani einsteinovské fyziky, ale na bázi fyziky kvantové a to je podstatný rozdíl. Podle kvantové fyziky lze měnit všechno na všechno, přesunovat se v prostru i čas a to s vynaložením minimálního úsilí, ovšem je to zatraceně těžké se naučit. Magie je vlastně jen kvantová fyzika v praxi – podle kv.fyz. se všechno skládá ze superstrun a ty jsou navzájem propojené, proto se můžeš přesunovat, měnit věci atd. Ovšem naladit se na stuperstruny vyžaduje hodně dření, soustředění atd. a málokdo to dokáže. U energie je to snadné – energie se skládá přímo ze superstrun, ale hmota je z molekul, ty z atomů, ty z  protonů, neutronů a elektronů atd. atd. a až za dlouho dobu dojdeme k superstrunám. Při práci s energiemi se napojíš rychle a snadno, ale u hmoty jdeš přes spoustu dalších částic a proto se to hůře učí. A pokud se chceš bavit o magii na mc na druhou a vůbec celou klasickou fyziku zapomeň, jediné co v magii hraje roli je fyzika kvantová.

 18. Strunová teorie je poněkud sporná. Navíc kvantová fyzika má tu úžasnou vlastnost, že platí pouze na nanometrické úrovni (viz. pokus se Schrödingerovou kočkou). Celá kvantová fyzika je o superpozici stavů jednotlivých elementárních částic, kdy člověk může určit pouze pravděpodobnost výskytu částic, nikoliv jejich přesný stav. Měření ovlivní výsledek. I kdyby platilo všech pět typů strunové teorie, tak není možné měnit jejich stav jinak, než nahodile, protože nikdo (ani potenciální Bůh) nemůže vědět, co se s nimi právě děje. (Mimochodem přesouvat v prostoru i čase – to umožňuje právě E=mc na 2, protože toto klasická fyzika rozhodně není) A energie se skládá přesně ze stejných stavebních kamenů, jako hmota, jediné vyjímky jsou intermediány silového působení (gluony, fotony, gravitony, higgsovy bosony…), ale že by bylo něco složitější?

 19. …: kvantová fyzika neplatí pouze na nanometrické úrovni – ale o tom se můžeme přít dny, protože je to velice neprobádaná věda, která je pořád ještě v plenkách. Neříkám, že energie se neskládá z téhož jako hmota, jen je jednodušší proniknotu k její podstatě.
  Víš jak funguje počítač? Jen rámcově nebo vůbec ne a přesto jej používáš. Já nevím JAK funguje magie ale přesto ji používám. Možná proto čím víc dopodrobna budeme zabíhat, tím méně teorie ti budu schopna dát a tím více se budu vzdalovat od fyziky, kterou ale přesto stále používám naosvětlení některých jevů. Fyzika prostě nestačí, vzorce a výpočty jsou příliš strohé pro popsání takové vědy jako je magie:)

 20. Ehm… Vím, jak počítač funguje a rozhodně né jen rámcově :D, ale chápu, co jsi tím chtěla říct. Bez důkazu se tomu však jen těžko dá uvěřit a navíc věřím, že fyzikálně jde vyjádřit absolutně všechno. Nicméně, jsi rozhodně nejvíce informovaná vyznavačka magie, na kterou jsem kdy narazil, proto bych nad magií rozhodně hůl nelámal – chce to jen důkaz.
  Ale ještě bych si dovolil poznamenat (teď už jen informativně, protože nemám rád, když lidé mají nesprávné informace) – kvantová fyzika se zaobírá pravděpodobností, nikoliv určitými stavy – proto už jen ze své podstaty nejde napasovat na makrosvět, kde se jevy berou jako výsledek pravděpodobností a mají pevný řád. Navíc přes devadesát let výzkumu mi nepřipadá, že by byla zrovna v plenkách. Ale nedivím se, že mnoho lidí ji za novou vědu považuje, protože se o ni zajímá jen velmi malé procento lidí a pro nezasvěcené je to něco jako španělská vesnice.

 21. …: fyzikálně jde vyjádřit všechno, ale to neznamená, že to dokážeme:) Viděl jsi dokument Co my jen víme? Nedávno byl na stáncích, je vidět, že jsi člověk informovaný (nejen) o kvantové fyzice a tak myslím, že by tě to mohlo zajímat. A důkaz – důkaz ti přes internet nedám, já jen sama vidím, že to funguje a co mi to dává, ale na to si musí přijít každý sám.

 22. Jen to, že se snaží nacpat kvantovku všude mi o autorech řekne víc, než by bylo zdrávo. Prostě nemám rád lidi, kteří se ohání bombastickými slovy na nepravých místech, proto nemůžu respektovat ani autory, ani jejich dílo.

 23. …: nemyslím, že by tam bylo moc bombastických slov na nepravých místech;) každopádně je to zajímavé, ať už přemýšlíš fyzikálně nebo duchovně

 24. No, tak už jsem se na to podíval… Dej mi čas, asi tak den, dva – potřebuju si najít pár informací, hlavně o lidech, co tam mluví a přesný podklad mechanizmů, co tam popisují, ale v zásadě ti už můžu říct', že má reakce bude velmi skeptická. Nejsem si jistý, zda-li ji budeš chtít slyšet (dobře – číst).

 25. Taky jsem se kouknul a lze říci, že pokud se bude spojovat věda s filozofií a hledat kde je pravda, tak to vždy bude vyvolávat negativní reakce. Co my jen víme? Už podle názvu jde o představy a myšlenky v mozku a pokud se ještě budeme snažit pochopit jak to všechno vidí ti ostatní, tak to už jsme v politice, jinak nemám nic proti, ať se každý podívá sám.

 26. Tak to jste začali přemýšlet o magii hodně pozdě tedy. Až v dubnu roku 2009 a to myslíš že můžeš tvořit nějaké univerzální informace pro ostatní v rámci výběru těch správných informací. Kdo skutečně ví tak nepřemýšlí nad magií až v roce 2009 ve smyslu co to vlastně je, (úsměv) ale v pohodě jako.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.