Za komunismu se špatně nežilo…

…v létě bylo teplo, v zimě sněžilo.
Zjara ledy tály byly povodně,
to jste milé děti přišly o hodně.
Na tuhle písničku jsem si vzpomněla včera, kdy kalendář ukázal 17.listopadu. Poslední dobou totiž v diskuzích zaznamenávám, že stále více lidí s láskou vzpomíná na dobu před devětaosmdesátým rokem, jako kdyby jsme se tehdy vážně měli skvěle a lépe už nikdy nebylo. Velebí úžasnou ekonomiku, stoprocentní zaměstnanost, skvělé zdravotnictví, lidskou slušnost a důstojnost. Ale houbeles, vážení! Že nemůžu soudit? Že jsem v té době nežila? Mám rodiče, mám prarodiče, mám známé, mám knihy, časopisy, filmy, dobové dokumenty. A obrázek, který vyšel mě, moc veselý není. Zprvu jsem se chtěla rozčilovat sama, ale pak jsem narazila na úžasný článek na idnesu, který jeho autor nabízí k volnému šíření a já si jej dovolím pro vás citovat. A je to moc zajímavé čtivo.


Petr Čech – Státní dluh za vlády komunistů
Podle zprávy ministra financí ČSSR J. Žáka ze 14. 6. 1988 byl dluh ve volně směnitelných měnách československých bank 3,7 mld. USD (většinu toho dělal dluh komunistického Ruska, který činil 3 mld. USD). 3,7 mld. USD (není započítán dluh v rublech) v době, kdy skutečná hodnota dolaru byla Kčs 30,- a státní rozpočet byl o řád nižší (3,7 mld. ÷ 100 × 150 × 10 = 55 mld. USD v dnešních cenách). Dluhy spřátelených komunistických zemí v rublech jsou o několik řádů vyšší a nebyly nikdy splaceny! Vždy se vykazovaly do výnosů i když mělo jít o náklady, které měly jít do odpisů.
Vzhledem k tomu, že pohledávky českých bank vůči spřáteleným komunistickým totalitám byly nevymahatelné, jedná se o náklady komunisty nesprávně dlouhodobě započítávané jako výnosy. Po odpisu nevymahatelných pohledávek by se změnil hospodářský výsledek z vyrovnaného na záporný a rozpočet komunistů by vždy končil schodkem.
Je to podobné jako když byste tvrdili, že máte vydělaný (vyfakturovaný) milion a ten milion jste nikdy nedostali.
Nezapomínejme na skutečnost, že Světová banka neuznávala komunistické makroekonomické statistiky, protože byly falšovány. Že to jde také dnes ukázalo Řecko, natož totalitnímu státu, který postrádal vnější kontrolu a falšování bylo součástí třídního boje s kapitalismem.
Nejjednodušším trikem komunistů bylo udržovat dluhy ve státních podnicích tak, aby se nepromítly do státního rozpočtu. Bylo to jednoduché. Všechny podniky komunisti ukradli a byly ve vlastnictví státu. Abyste nemuseli vykázat deficit státního rozpočtu pozdržíte státnímu podniku platbu, například za výstavbu silniční sítě. Silnici máte a nic za ni nezaplatíte. Hrozící deficit převedete do dalšího kalendářního roku a tak pořád dokola. Proto komunistické podniky byly tak zadlužené.
Není potřeba obdivovat komunisty za to, že negenerovali státní dluh jako dnes. Oni by velmi rádi, ale on jim nikdo nechtěl půjčovat. Komunisté vygenerovali násobně vyšší dluh než je dnes, nástroji popsanými níže.

Export jako jeden z hlavních zdrojů zadlužování
Komunistický export byl důsledkem centrálně řízené ekonomiky, centrálního plánování v rámci RVHP. Neměl nic společného s kvalitou komunistické produkce. Například naše lokomotivy se nevyvážely pro svou kvalitu, ale proto, že se v RVHP rozhodlo, že budeme vyrábět určitý typ pro celý východní blok a spřátelené země. Za naše produkty a služby jsem dostávali málo kdy zaplaceno, často se dodávalo na dluh. Nebo jsem vyváželi velmi „výhodně“ například váhu lokomotivy za váhu rajčat z Rumunska. Komunisti se neostýchali dotovat své soukmenovce po celém světě na úkor vlastních lidí. Nezapomínejme, že kvalita produkce byla něco tragického a pracovní výkonnost jakbysmet. Pro komunistickou výrobu zlidověl název „DODO“: dodělej doma (rozuměj, výrobky byly s vadami a po koupi je bylo nutné DOdělat DOma).
Po roce 1989 skončil „slavný“ export socialistické produkce téměř ze dne na den. Přestali jsme dávat na dluh, do ceny produktu se musely zohlednit skutečné náklady a za takových podmínek nekvalitní produkty nebyly konkurenceschopné.

Významné milníky v zadlužování státu
Představte si rodinu, která druhé rodině ukradne dům včetně vybavení a auta, potom ještě byt a chatu, hotovost, úspory a nakonec i továrnu se zařízením a skladovými zásobami. Tací vejlupkové si nemusejí brát hypotéku na bydlení a nemusejí šetřit na zařízení a auto. Nemusejí se starat o práci. Dokonce nemusejí dělat nic, protože mohou rozprodat vzácný nábytek, obrazy, auta, inkasovat za výrobky z továrny, kterou nestavěli a když ji zničí tak ji prodají za cenu nemovitého majetku. Stále jsou v plusu. Prostě to vybydlí, ale jednoho dne se bude muset nají někdo, kdo to zaplatí.
Tak by se dalo popsat to co komunisti dělali od r. 1945 do Klausovy „privatizace“, říká se tomu vnitřní dluh.
V r. 1945 komunisté zakládají StB s cílem zamezit obnovení demokracie v ČSR. Následují Komunistické dekrety (nesprávně pojmenované jako Benešovy). Touto lží komunisti rádi vymývají mozky. My jsme to neznárodnili, to znárodnilo demokratické ČSR pod vedením demokratického prezidenta Beneše. Lež jako vždy! V závěrečné etapě 2. světové války proběhla jednání mezi prezidentem Edvardem Benešem a moskevským vedením KSČ v čele s Klementem Gottwaldem. Uvádělo se, že vláda schválila tzv. Košický vládní program po příjezdu na československé území, dne 5. dubna 1945 v Košicích. Ve skutečnosti byl vládní program podepsán již 29. března v Moskvě. Komunisti díky tlaku na stalinistického agenta (dle informací britské rozvědky) Eduarda Beneše zavedli národní správu v ČSR a čtyři dekrety, kterými začali krást majetek a začalo budování státního dluhu komunisty.
Od roku 1945 do roku 1946 bylo na základě Komunistických dekretů zbaveno volebního práva 300 000 občanů ČSR (k tomu patřilo i propadnutí majetku, takové novodobé Kladivo na čarodějnice). Kdyby nedošlo k vysídlení německé menšiny na základě Komunistických dekretů a statisíce občanů by nebylo zbaveno hlasovacího práva, nikdy by komunisti nevyhráli volby.
V r. 1946 vyhrávají komunisti volby na základě manipulace, podvodů a zneužívání moci. Komunisti financovali svou kampaň z nakradeného majetku vysídlených občanům ČSR německé národnosti. Už se nikdy nedozvíme zda slabá demokracie dokázala uhlídat manipulaci s volebními lístky, ale dnes vidíme jakou ďábelskou lest vymysleli. Vyvlastněný majetek rozdávali lidem, lid je volil a za dva roky jim majetek znárodnili.
„Není důležité kdo dostal ve volbách nejvíc hlasů, ale kdo hlasy sčítá.“ J. V. Stalin
V r. 1948 zažívá ČSR nejtragičtější událost v dějinách, komunistický „Vítězný“ únor, není potřeba nic dodávat.
V r. 1953 komunisti provedli měnovou reformu (faktický bankrot státu). Připravili o starobní důchody a úspory miliony lidí. Je k nevíře jak někteří mluví o rozkradení důchodových fondů ze socialismu, které nikdy neexistovaly (je to čistá lež), ale sami ukradli důchodcům úplně vše v měnové reformě a hlásali: Dědeček a babička ujídají nám „chlebíčka“.
V r. 1968 komunisti chtějí polidštit nelidský systém: Socialismus s lidskou tváří.
Všichni víme jak to dopadlo. Přišla normalizace, vnitřní dluh strmě narůstal. Problémy ekonomiky jsou rok od roku závažnější jak můžeme slyšet na tajném projevu Jakeše na Červeném hrádku. Ekonomika kolabuje. Ze světových koncernů jsou nekonkurenceschopné firmy. Generace narozená za socialismu ukazuje jak je komunistický systém vychoval. Upadá výkonnost a kvalita. Pryč jsou časy kdy komunisti mohli využívat lidský kapitál vychovaný kapitalisty.
V r. 1994 vypukla velká privatizace, které se budu věnovat v jiném textu, pokud mi to cenzura neznemožní.
Děsí mě jak se mlčí o roli komunistů a estébáků v privatizaci.
Buď je to tím, že žádnou roli nehráli, nebo že mají dodnes vše pod kontrolou a kontrolují informace.

Komunisté zadlužili vlastní zemi pro okupanty
Komunisté šli proti vlastním lidem obdarováváním svých komunistických bratří ze SSSR českým uranem a dalšími surovinami, potravinami, léky a spotřebním zbožím.
Ruští komunisti nám naúčtovali náklady na „osvobození“ (tímto termínem nám komunisté vymývali mozky. Rudá armáda nás neosvobodila, vehnala nás do komunistické totality a okupovala nás 40 let) a celých 40 let nám komunisti tajili, že jim platíme jak mourovatí (absurdní, za to, že z nás učinili stalinskou komunistickou kolonií). Hodnota uranu, který jsem jim za „osvobození“ darovali byla cca 3 000 mld. Sovětští komunisti nás vyssávali jak dojnou krávu za přispění těch Českých komunistů, kteří stáli proti vlastním lidem. Jen malá část dluhu (!) byla deponována jako finanční závazek SSSR a tím vznikl Ruský dluh. A kolik nám ruští komunisti splatili? Skoro nic, proč taky, po úspěšné privatizaci do rukou převážně StB/KGB mafií nás berou stále jako kolonii. Nikdo si ještě netroufl ani spočítat co všechno jsme jim „darovali“ a k jakému navýšení vnitřního státního dluhu došlo.
Komunisté by měli být souzeni jako vlastizrádci!

Roční dluh ve výši 5,7 bilionu Kč
Známe-li ekonomickou úroveň předválečného Československa a stav z konce 80. let, můžeme alespoň zhruba odhadnout škody způsobené komunistickým režimem. Na žebříčku nejbohatších zemí světa v roce 1924 se Československo umístilo na desátém místě (Geographisch-Statistischer Universal Atlas profesora Hickmanna, vydal Freytag & Berndt, Vídeň, 1927). V roce 1980 jsme již dávno nepatřili do první desítky nejvyspělejších zemí. Podle údajů Světové banky byl hrubý domácí produkt tehdejší České socialistické republiky jen 2824 dolarů na hlavu, což bylo 4,4krát méně než například HDP na jednoho Francouze. V roce 1989 se zaostávání dále prohloubilo: Francie měla před námi již 5,1násobný náskok. Kdyby ekonomický vývoj České republiky nebyl v roce 1945 přerušen znárodněním klíčového průmyslu komunistickými dekrety, faktickým zničením finančního systému a o tři roky později komunistickým převratem, byli bychom dnes na úrovni Francie, Švédska nebo Rakouska. V roce 2002 jsme tedy mohli mít HDP na obyvatele o více než 550 tisíc Kč vyšší. Celkové hospodářské škody způsobené důsledky socialismu jen za rok 2002 (!) dosáhly hodnoty v přibližné výši 5 700 miliard Kč.

Mohli jsem být jednou z nejbohatších zemí světa
Před 2.SV jsem byli desátou ekonomicky nejvyspělejší zemí světa. Představte si to, po 2.SV. Nepoškozená infrastruktura, výrobní i zemědělské kapacity. Průměrné platy dnes mohly být 80 000,-, důchody 50 000,- a ještě nižší ceny v obchodech! To není snění, to byla skutečná šance! Měli jsme jednu z největších příležitostí v dějinách. Díky komunistům jsme drancovali zemi budováním socialismu.
Shrnuto a podtrženo
Státní dluh za komunistů byl několikanásobně vyšší než dnes. Škoda, kterou způsobili je tak velká, že ji nelze nikdy splatit. KSČM je nejbohatší politickou stranou. Je s podivem, že nikdo nevede komunisty k odpovědnosti za tyto škody a k povinným reparacím.

Pokud se necháme obelhat komunisty, necháme se obelhat i dnešními lumpy.


K tématu ještě doporučuji:

32 komentáře “Za komunismu se špatně nežilo…

 1. Je mi z toho smutno 🙁 hodně lidí si právě toto neuvědomuje a tvrdí, že Sametová revoluce byla chyba. Já však vždycky říkám, že jediná chyba Sametové revoluce byla to, že se nekonala o čtyřicet let dříve…
  Hodně lidí si myslí, že se mělo za komunistů dobře, ale neuvědomují si, jak by se měli, kdyby tady vůbec tento režim nepanoval. Je to strašná beznaděj a pocit marnosti, když si uvědomíme, kde jsme mohli být.

 2. To je jak s bolavou hlavou. Bereš léky a je ti príma, ale ty léky ti škodí. Tak je vysadíš, chvilku trpíš, je to všechno na hovno, ale pak si vyjdeš na vzduch, na sluníčko, protáhneš si záda a je ti zase fajn.:) Holt se musí překlenout tahle krizovka, kdy se lidem stýská po těch oblbovácích, trochu se zahejbat, abychom se měli zase fajn, ale doopravdy a ne jen díky zdání a zatemňování mozku.:)

 3. S nostalgií vzpomínají trilobiti, vzpomínali tenkrát, i když byli biti.
  Nejsou schopni činu dneska, doba železná, ta byla hezká.
  Každý kdo se bojí, pohnout rukama, říká KSČ, tak to je strana má.
  Každý kdo se bojí, hlavou pohnouti,
  nad stavem věcí veřejných, vždy se zarmoutí.
  Hněme všichni rukama, hlavou pohněme, blahobyt se vrátí, do téhle země.
  Stále se jen žvaní, stále se pláče,
  bez pořádné práce, nejsou koláče?

 4. stále více lidí s láskou vzpomíná na dobu před devětaosmdesátým rokem… niet sa čomu diviť, doba pritvrdzuje, tak ľudia radšej spomínajú na dobu keď mali PRÁCU a ISTOTY. Dnes už niečo ako istoty neexistuje.

  Možno mali komunisti obrovský štátny dlh, ale ĽUDIA NEBOLI ZADLŽENÍ ! Dnes sú ľudia neskutočne zadlžení.

  [3]:  Nie, nežijeme v komunizme ani sme nikdy nežili, komunizmus bol našim cieľom ale nedosiahli sme ho.  To v čom žijeme sa nedá nijak inak nazvať ako zlodejský systém, novodobé otrokárstvo.

  Hlavne že veríte že sa po '89 žije lepšie a slobodnejšie, tak si tú ilúziu vychutnajte. Bude hůř

  http://www.topky.sk/cl/13/1368566/Byvaly-agent-StB-prehovoril–November-1989-dopredu-pripravili-ti-najvyssi-?clsc=1

 5. [6]: I pro trochu nemocný mozek muselo být očividné, že komunismus je pouhá ideologie, stejně jako je EU.
  Mimochodem, nevidíte nějaké spojitosti s Hitlerovou vidinou světa a EU? 🙂

 6. to v čem žijeme dneska není komunismus, ale fašismus nejodpornějšího kalibru. Nechci nijak vychvalovat období komančů, také jsem v té době nežila, takže nemám ponětí, co takový život obnášel. Ale co vím aspoň  z vypravování, v té době měli lidé alespoň ňákou jistotu. Věděli, že hned po škole najdou práci, bylo mnohem snažší založit  a uživit rodinu, lidé se nemuseli tolik bát, že skončí na ulici, nebyla taková kriminalita jako nyní etc…chtěla bych někdy zkusit, jaké by to bylo žít v absolutní anarchii

 7. Dnes je v móde, že keď sa niečo poserie, hodíme to na chudákov komunistov a máme vystarané. Pritom hlavným vinníkom za to v čom žijeme sú Nemci a EÚ. Ano žijeme v fašizme. Spojitosť medzi Hitlerovou vidinou sveta a Európskou Úniou je očividná. Hitlerova predstava bola niečo v zmysle že Nemecko bude vládnuť a okolité štáty mu budú slúžiť ako otrokárska kolónia. A takto to dnes aj funguje, i keď Hitler vojnu prehral, EÚ  jeho fašistickú víziu napĺňa.  Automobilka v Nemecku je stratová, i tak si nemci môžu dovoliť niekoľkonásobne vyššie mzdy ako dostávajú napríklad v automobilke na Slovensku. TO MY ROBÍME NA VYSOKÉ PLATY NEMCOV !

  Po rozpadu sovětského bloku západní země ovládly východní země. Privatizace – rozuměj předání průmyslu do rukou západních koncernů – zbídačila východo-evropské národy. V Česku je 80% továren v rukou zahraničního kapitálu – většinou německého. Čeští dělníci dělají součástky, které se v Německu montují do finálních výrobků. Němečtí zaměstnavatelé tady platí dělníky žebráckými mzdami sotva stačícími k obživě, ale daně platí v Německu. Neměl by Hitler radost? Vždyť víc by si ani nemohl přát. Podobné je to i v dalších „zprivatizovaných“ zemích.
  Pro své obchody si Němci vytvořili jednotnou měnu – euro. To je možná dobré pro jejich obchody, ale pro evropské státy je to pastí do které se dostali vlastní vinou. Část států, většinou na jihu Evropy nestačila konkurovat zbytku Evropy. Proto si musely začít půjčovat peníze. A Německo půjčovalo, rádo. Dnes je situace taková, že dlužníci nestačí splácet. Privatizovat už není co a tak tady máme krizi eura…

 8. A ještě jedna spojitost, nebo důkaz. Proč myslíte, že je tak strašné mít doma knihu (nevím, jestli ne přímo zakázané)Mein kampf, kde je popsána Hitlerova ideologie? Protože lidé nejsou až zas tak hloupí a dokázali by si to uvědomit.

 9. Jo, Mein Kampf je už zakázaná, pred časom sa na chvíľu objavila v kníhkupectvách a nemecké ministerstvo zahraničných vecí požadovalo jej stiahnutie z predaja (v Nemecku je vydávanie tejto knihy zakázané zvláštnym zákonom).

  Režim, ktorý začal zakazovať knihy, nakoniec vždy skončil ako totalitný. Tak sa v praxi začala realizovať aj ideológia, popísaná v knihe Mein Kampf. Máme zakázané dozvedieť sa čo je to fašizmus,  máme zakázané dozvedieť sa ako sa taký totalitný režim začína,  aby nám náhodou nedošlo, že v ňom žijeme.

 10. Měla jsem za to, že Mein Kampf u nás smí vycházet za podmínky, že je doplněna o příslušné poznámky typu "tohle není pravda" a "tohle doma nezkoušejte"?

 11. Jsem ráda za tenhle článek. Opravdu moc. Palec nahoru.
  Sama jsem nezažila ani minutu z doby před revolucí, ale nechápu, prostě nechápu, jak si může někdo stýskat. Ok, vlastně chápu..kteří si stýskají, tehdy byli mladší, všechno bylo levnější, dobří lidi drželi víc při sobě.
  Proč si taky nevzpomenou na justiční oběti, na stb, na to, že tenkrát byly nižší platy, tím pádem bylo všechno dražší, že kdo chtěl být svobodný, špatně skončil, že všude byla samá fraška, že nikdo nemohl nikomu věřit..Jsem ráda za náš současný, zkorumpovaný a prolezlý kapitalismus.

  I komentáře výše mě docela zaskočily. Dodám ještě, že bychom si měli uvědomit, jak moc se rudá síla podílela na ničení naší přírody.
  Širé lány,kde nic nežije, jen tam roste to, co je třeba, místo drobných políček plných motýlů, jaká jsou třeba dnes v rakousku. Rovná koryta řek, které nestačí zadržovat povodně, místo krásných lužních lesů a meandrů. -Zbytečně vysušené louky a mokřady; krásné památky, ve kterých se chovala prasata, navždy zničené. Neodpustím jim to.

 12. [15]: Nemas pravdu ze za komunizmu bolo vsetko drahsie, naopak bolo lacnejsie, z toho nizkeho platu za komancov sme si toho mohli dovolit viac.

  Dnes tuplom nemozes nikomu verit, okradnu ta podvodnici v oblekoch a legalne.

  Nicenie prirody prebieha stale, co neznicili komanci to nasi kapitalisti dorazia.

  Tento clanok co sem dala lumenn  nehovori nic o tom ze sa za komunizmu zle zilo, len ze mali prehnitu ekonomiku a dlhy. Dnes mame mozno mensi statny dlh, ale za tu cenu ze si musime utahovat opasky.

  Realita je taka, ze sa z rozpoctom a ucetnictvom statu dnes manipuluje ovela viac nez za komunistov. Nic sa nezmenilo k lepsiemu. Mocni sa nezmenili, su tam stale taki isti ako boli za komunistov.

  Tu na slovensku ludia relativne pokojne demonstruju v uliciach a policajti ich biju, aj ta policajna brutalita je dnes vacsia ako bola za komunistov.

  Nevravim ze mame velebit komunistov, ale ten kto na nich nadava a velebi tento kapitalizmus, nema prehlad o tom co je tento nas system za svinstvo. Ked zrusia mamickam materske a do dochodku pojdete v 70-tke, len si dalej velebte tento uzasny system

 13. [15]: jo a este – Širé lány,kde nic nežije, jen tam roste to, co je třeba, místo drobných políček plných motýlů, jaká jsou třeba dnes v rakousku – tak touto vetou si to zabila 😀

  nebyt tych lanov, kde rastie to co je treba, co by sme asi jedli, motýle?

 14. Ano, i dnešní systém je svinstvo, ale na komunisty nadávat nepřestanu. Za to, co naší zemi 40 let prováděli. Stačí si jen najít informace. Ale to se většině lidí dělat stejně nechce.

  A o těch širých lánech-asi to vyznělo legračně, ale v Rakousku, hned za našimi hranicemi, jsou pole skutečně menší, úhlednější a není to na úkor výnosu, protože tam mají v zemědělství trochu jiný systém. Nejde mi o motýly, ale o přírodu. O to, čemu se říká krajinný ráz.

 15. V dnešní době mě tento argument ani trochu nepřekvapuje, když okolo sebe vidím tolik lidí na hranici chudoby a tolik lidí bez střechy nad hlavou. Za komunismu by možná měli "z ruky do huby", ale nemuseli by posedávat a žebrat na ulicích. Jenže to neznamená, že za komunismu bylo líp. To znamená, že tato situace by se měla začít co nejdřív řešit.

 16. [Smazaný komentář]  Lúmenn, to tá tabulka, že za komančov bolo drahšie je lež jak věž! Štatistiky totiž nepočítajú so všetkým, preto sú hoodne zavádzajúce a klamlivé. Nepočítajú s tým že niektoré veci za ktoré dnes platíme, boli za komančov aj zadarmo. Never slepo všetkému čo ti naservírujú. Majú v nás vyvolať dojem ako sa dnes žije dobre a akí sme bohatý, aby sme pripustili dalšie zdražovanie a uťahovanie opaskov!

  Ja ale viem od reálnych ludí čo za komunizmu žili, že si vtedy mohli dovoliť viac, áno bolo lacnejšie! Keď sme si to všetko komplet spočítali, vypočítali sme že oproti komunizmu zdraželo  o 1000 %. Takže ak bol komunistický plat 3000 korún, aby sme dnes žili na úrovni ako za komunistov, museli by sme mať plat cez 30 000 !!! (takáto suma mi vyjde keď spočítam dnešné platy rodičov). Takže ak máte plat nad 30 000 blahoželám, máte sa lepšie ako za komunistov. Vy ostatní máte smolu.

  Dalšia vec je že nemôžeš porovnávať vtedajšie kvalitnejšie  potraviny s tým lacným šrotom plným éčok čo sa k nám dnes dováža.

  A ako bonus, komunisti nám pridelili byt za smiešnych 20 000 kčs, starší rodinný dom sme kúpili za 80 000. Dnes by to stálo ja neviem 5 melónov, proste by sme si to nemohli dovoliť…

 17. [Smazaný komentář]  Lúmenn, to tá tabulka, že za komančov bolo drahšie je lež! Štatistiky totiž nepočítajú so všetkým, preto sú hoodne zavádzajúce a klamlivé. Nepočítajú s tým že niektoré veci za ktoré dnes platíme, boli za komančov aj zadarmo. Never slepo všetkému čo ti naservírujú. Majú v nás vyvolať dojem ako sa dnes žije dobre a akí sme bohatý, aby sme pripustili dalšie zdražovanie a uťahovanie opaskov!

  Ja ale viem od reálnych ludí čo za komunizmu žili, že si vtedy mohli dovoliť viac, áno bolo lacnejšie! Keď sme si to všetko komplet spočítali, vypočítali sme že oproti komunizmu zdraželo  o 1000 %. Takže ak bol komunistický plat 3000 korún, aby sme dnes žili na úrovni ako za komunistov, museli by sme mať plat cez 30 000 !!! (takáto suma mi vyjde keď spočítam dnešné platy rodičov). Takže ak máte plat nad 30 000 blahoželám, máte sa lepšie ako za komunistov. Vy ostatní máte smolu.

  Dalšia vec je že nemôžeš porovnávať vtedajšie kvalitnejšie  potraviny s tým lacným šrotom plným éčok čo sa k nám dnes dováža.

  A ako bonus, komunisti nám pridelili byt za smiešnych 20 000 kčs, starší rodinný dom sme kúpili za 80 000. Dnes by to stálo ja neviem 5 miliónov, proste by sme si to nemohli dovoliť…

 18. je taky potřeba rozlišovat věci, které se děly vlivem "režimu" a věci, které se děly "jen" na základě té které doby (něco by se totiž dělo bez ohledu na ten který režim)

 19. Stejně tu Sametová generace byla jen na oko. Vláda dostala strach z lidí, protože se začali bouřít. A tak vyměnili polovinu lidí v parlamentu, dosadili jinou. Následně krapet pozměnili způsob uplatňování moci a nenápadně se pořád jede dál v tom samém.

 20. To čo som písal platí pre nás slovákov, od kedy máme euro tak sme chudobnejší a máme sa naozaj horšie než za komančov.  Platy sú tu bežne okolo 450 eur. U vás to neni až tak horké, češi sú na tom lepšie než slováci čo sa týka platov a cien.

  Jeden môj koment môžeš zmazať, blbol blog tak som skušal či to už funguje a napísal som to dva krát.

 21. [19]: No, nevím, jestli bylo všechno levnější, ale některé údaje jsou na této stránce vyloženě vylhané. Učitel dnes opravdu nebere 28 000 (možná tak nejaký vysokoškolksý profesor). Toto můžu potvrdit, moje máma jako učitelka na ZŠ bere 17 000 čistého, učitelé na naší střední kolem 20 000 čistého. Zdravotní sestra také nedostává 26 000 – známá, s praxí pracuje za ubohých 13 000 čistého měsíčně!!!! Neznám jedinou zdravotní sestru v ČR, která by měla 26 000. To je lež jako věž 😉

 22. Jsou zde různé pohledy na věc. Nicméně něktré trochu zkreslené, zvláště tím, že ti co je psali si komunistickou dobou neprošli. Píší o to, co kolik stálo a že bylo levněji, to či ono. Snad některé věco mohli být levnejši, ale v celkovém pohledu je to nesmysl. Vše je třeba brát jako celek. Uvědomte si, že každý musel pracovat. Pokud neměl razitko v občance, tak mu hrozil kriminál za příživu. Stačilo řict, mě živí rodiče, nebo rodiče mi dali peníze na jídlo. A šli jste na půl roku bručet. Na podruhé to byly už dva roky kriminálu. Dnes by seděla polovina maldých do 25 let. A že se žilo líp? Hrozná blbost. Nikam jste nemohli jezdit. Maximálne do Bulharska nebo Rumunska a taky na Balaton. 90% lidí jezdilo na rekreaci ROH, do chatky na Vranov. A ještě celou dovolenou čučeli na ksichty, které viděli denně v práci. Takže skutečne bomba. V obchodech minimum zboží. Mandarinky jen na Vánoce a po kile pro rodinu. A to musel mít štěsti, že je vůbec koupil. Maso v masně jen dva dny v týdnu. Pracovní soboty a poviná ůčast v prvomájovém průvodu. Jednou mi řekl mistr v práci. Máš tu už 5 let žádost o byt, když nepůjdeš do průvodu, tak na nějaký byt zapomeň. Jinak aby jste měli představu, na byt se čekalo v pořadnících až 20 let. A nebylo možno si pronajmout byt jako dnes. Byty prostě nebyly. Bydleli třebas i tři generace v jednom bytu, a jít nebylo kam. Ale na to už dnes všichni zapoměli. Zapoměli na buzerace VB. Na pouliční výbory, které každého sledovali. Pokud si koupil auto, už byl předvolán kde na to vzal. Když ho prodal za víc než koupil, hned paragraf trestního zákona spekulace, a za to bylo 6 měsíců až 5 let na tvrdo. No a taky když jel podnikovým autem bez tzv. Puťovky třeba jen 3 km. Tak hned prokurátor. Je nutno poznamenat, že VB stáli na každém rohu. Ale i jinak, pokud jste se pohybovali v dopoledních hodinách po obchodech, tak už jste byli podezřelí, že nepracujete a už vás měli VB v merku. Komtrola občanky a podobně. Takže kdo vzpomíná na komunisty je totální magor.

 23. Lidi vy se pořád oháníte tím, jak byly za komunismu nějaké jistoty. A co třeba svoboda? Pokud jste měli jiný názor soudili vás jako zrádce a kolaboranta! Zapomínáte na jednu velmi podstatnou věc, díky demokracii jsme svobodní a máme právo na vlastní názor. Za komunismu by vás za jiný názor zavřeli a nikdo z vaší rodiny by si už ani neškrtl jak ve škole, tak v práci!

 24. Skvělý článek. Rozumní pochopí, mariankosnac6 nikdy nepochopí. I když ví, že článek má pravdu, ale to nikdy nepřiznají. Jako Švorcová, která do kamery popírala nedostatek v zásobování (obchodech), za socialismu. Ale jen vypli kameru, řekla moderátorce: já vím žebyl nedostatek, ale to nemůžu říkat veřejně.  Tak takto uvažují dnes všichni komouši a popírači pravdy o socialismu.

 25. [30]:  Z názoru sa nenažereš. Čo z toho, keď aj tak je každému tvoj názor ukradnutý. Môžeš sa maximálne tak pohádať s niekim kto má iný názor, a tým to asi tak končí. Sloboda slova? Nebuďte smiešny. Stačí že máte iný názor ako šéf a môže vás bez udania dôvodu namieste vyhodiť. Cenzúra je bežná aj dnes, takisto aj klamlivlá propaganda. So slobodou slova síce je to o niečo lepšie, ale kvalita života sa nijak nezlepšila. Sloboda je len stav mysli, sú ľudia čo sa za komunizmu cítili slobodnejší…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.