Pravice versus levice – aneb novináři, nelžete

Už toho mám pomalu ale jistě plné zuby. A nejsem zdaleka jediná. Možná to dnes čtete prvně, možná skřípete zuby jako já už roky, ale ultrapravicové strany u nás nejsou hrozbou. Jak je to možné? Vždyť tento týden zrušili tu zlou fujfuj ultrapravicovou dělnickou stranu, tak jaktože nejsou? Možná proto, že taková Dělnická strana a jí podobní je na úplně opačné straně politického spektra – jedná se totiž o levici.

Naši novináři si tradičně pletou pojmy a průjmy, ale tahle mediální masáž ohledně ultra-pravicovosti některých stran je už opravdu vrchol. A asi to nebude z jejich hlavy. Lidé mají díky médiím pocit, že nacionalismus = ultrapravice a takový třeba komunismus = ultralevice. To je ale naprostý nesmysl.
Dělení na pravici a levici totiž nevypovídá o ničem jiném než o ekonomickém názoru té které politické strany. Toto dělení už vzniklo velmi dávno a není úplně přesné, protože nezasahuje do jiné dimenze než ekonomické, neřeší jestli strana chce nebo nechce, aby ČR byla součástí EU nebo to, zda vyzdvihuje český národ nad jiné, popřípadě jaký postoj má k trestům, drogám či zbrojení. Toto dělení pravice x levice neřeší!
Zda je strana pravicová nebo levicová rozhodujeme (ještě jednou to zdůrazňuju, aby to všem bylo jasné) podle toho, jak se staví k ekonomice státu. Viz následující:
LEVICE:
zásahy státu do ekonomiky jsou nutné a žádoucí
– tržní ekonomika by měla být regulována
– silná sociální politika, stát se v maximální možné míře stará o děti, nemocné, staré a sociálně slabé
– státní či jinak kolektivní vlastnictví je upřednostňováno
PRAVICE:
– stát nezasahuje do ekonomiky, jen ve velmi nutných případech
– tržní ekonomika je regulována jen na absolutně základní úrovni, největší důraz kladen na tzv. neviditelnou ruku trhu
– sociální politika je omezená, spíše motivační a velmi selektivní
– je upřednostňováno soukromé vlastnictví
Tímto jsme si vymezili základní pojmy. Ještě nám tam ale chybí to slovíčko „ultra“ – takže jak by to vypadalo, kdyby se obě strany politického spektra zbláznily a začaly být radikální?
ULTRALEVICE:
– stát naprosto kontroluje ekonomiku, která je na něm přímo závislá, většina vlastnictví je kolektivní nebo státní, umělá zaměstnanost zajišťuje práci všem
To už tady jednou bylo – ano, ultralevice je KOMUNISMUS. Ale ještě před komunisty s něčím podobným přišel jeden paťatý položid s knírkem, který podobnými pravidly vyvedl Německo z krize a stal se hrozbou celé Evropy. Jeho strana se jmenovala NSDAP a dnes je nazýváme NACISTY.
ULTRAPRAVICE:
– stát neexistuje, žádné řízení ekonomiky ani žádná sociální politika, v důsledku toho nejsou ani daně a vláda. Vzniká ANARCHIE.
Takže, teď už známe základní pojmy a stejně tak i víme, že dimenze pravice-levice je dost krátkozraká a omezená, protože definuje postoj strany k ekonomice a ničemu jinému. Zjistili jsme také, že komunisté a nacisté stáli na stejné straně politického spektra, alespoň co se hospodářské politiky týče. A teď se podívejme na volební program dělnické strany (alespoň na nejdůležitější body pro naše rozdělování, tedy na body týkající se ekonomiky):
Dělnická strana:
(cituji z programu, jehož celé znění si můžete přečíst zde)
(…) Vytvářet nová pracovní místa podporou ekonomického růstu a investic zaměřených zejména na regiony postižené obrovskou mírou nezaměstnanosti. (…) = ultralevice (umělá zaměstnanost)
Požadujeme, aby vlastnictví výrobních prostředků, budov apod. bylo nejen soukromé, ale i družstevní a státní.(…) = levice
(…) Základem fungující daňové reformy by mělo být snižování nepřímých daní, tedy těch, které nejvíce zatěžují sociálně slabší skupiny obyvatel. Dále u velkých podnikatelských subjektů zavést daňovou progresi, a to tak, že právnická osoba čím větší zisky by vykazovala, tím větší by měla daňovou zátěž. (…) = levice (podpora slabších sociálních vrstev, „ždímání“ bohatých)
Stát se musí podílet značnou měrou na garanci slušného sociálního zázemí pro zaměstnance, dělníky a jejich rodiny. Stát nemůže mít zájem na ilegálně přivandrovalých námezdních dělnících. Ale nemůže mu být také lhostejné zbídačení celých sociálních skupin českého obyvatelstva. Všichni zaměstnanci, nejen dělníci, mají nárok na důstojné životní podmínky a perspektivu zvyšování životní úrovně. Český dělník a řemeslník musí nabýt vědomí, že v případě nouze není sám, že se o něj jeho vláda, potažmo stát důstojně postará. = levice (silná sociální politika)
V souvislosti s vymíráním obyvatelstva všemožně podporovat mladé rodiny, aby si mohly dovolit mít děti. Za tím účelem je třeba obnovit státní bytovou výstavbu pro mladé rodiny. Právo na bydlení je jedním ze základních lidských práv a z tohoto důvodu není možné ponechat tuto důležitou oblast pouze působení tržnímu hospodářství. (…) = levice (silná sociální politika, omezování tržního hospodářství)
A tohle bez komentáře:
Zdravotní péče musí pro občany zůstat bezplatná, s výjimkou luxusních zdravotnických služeb.
Vytvoření výhodných podmínek pro studium sociálně slabších studentů. Základním pilířem školství musí být školy státní, hrazené z veřejného rozpočtu.
Stát musí vytvářet podmínky pro rozvoj sportovních aktivit občanů a pro masový i výkonnostní sport a tělovýchovu.
Odchod občana do důchodu nesmí znamenat snížení jeho životní úrovně a odstranění na okraj společnosti. Stát musí zajistit seniorům důstojné podmínky a nenechat je napospas osudu.
Dělnická strana samozřejmě protěžuje český národ nad jinými, spolupracuje s neonacisty a její ideologie zavání totalitou, ale tento článek nemá polemizovat nad tím, zda je její zákaz prospěšný či nikoli. Tento článek měl jasně ukázat, že nám novináři lžou, když pořád dokola tvrdí, že DS a jí podobné strany jsou ultrapravicové. NEJSOU!
Národní odpor se hlásí k národnímu socialismu, stejně jako Dělnická strana. Slovo národní nás v rozdělení na pravici a levici nezajímá, netýká se ekonomiky. Slovo socialismus je ale směrodatné, protože jasně, bezchybně a stoprocentně odkazuje na levicové zaměření těchto stran.
Nenechte se masírovat médii. Nevěřte všemu, co čtete a vidíte. Hledejte si informace sami, pátrejte po zdrojích a nevěřte nikdy jen jedinému. Lži, výmysly a manipulace jsou všude kolem nás.
Při psaní článku mi pomohly stránky frantovo.cz, wikipedia a stránky Dělnické strany.

41 komentáře “Pravice versus levice – aneb novináři, nelžete

 1. Zdravím "Lúmenn". Zajímavý článek ale má jednu takzvaně "mouchu"…ty jsi příliš mladá na to abys mohla takto rozhodně psát o novinářích. Kdo jsi že si dovoluješ někoho nařknout z toho že lže? Nikdo nevidí do daného tématu tak jako ten štáb který takový případ natáčí nebo o něm píše (takže ty to nevíš jestli někdo lže nebo nelže)

 2. Já bych tenhle seznam ultralevicové pakáže ještě obohatil o černoprdelníky, mudžahedýny a špikloteoretiky.

  Černoprdelníci používali a stále používají křesťanskou víru k šíření nenávisti na ostatní grupy, nemluvě o jejich časté angažovanisti v narsoc partajích a grupách typu KKK.

  Mudžahedýni (pseudomuslimové) využívají a když už nemůžou využívat, tak aspoň překroutí Korán a kompletní Islám k tomu, aby mohli ospravedlnit svoji "svatou válku" – Jihhad proti všem ostatním.

  Špikloteoretici jsou taková zvláštní grupa, neustále za vším vidí podvody, ovládání mas, čipování, spiknutí. V současné době jejich nejoblíbenější omýlačky jako třeba ono "Nenechte se očipovat" nebo "Blíží se konec světa" nebo "Slunce vyhasne" a neustálé hýření hesly jako: Annunaki, reptiliáni, 2012, atlantida, plejáďané, Aštar Šeran, Zetatalk, et cetera" a pak mi řekněte, kdo se v tom má vyznat. Doomsayeři často opomíjejí podstatné záležitosti blízké doby, ale každý den se nás snaží uvrhnout do strachu se svými nesmylnými konspiračními teoriemi.

  Připomíná mi to jak nás jistá Nancy (mimojiné horlivá křesťanka, členka KKK, rasistka etc.) strašila, že do Země vrazí planeta X, která má údajně obíhat po eliptické dráze kolem Slunce a zároveň po kruhové dráze kolem vlastní hvězdy Nemesis, která obíhá také (jak jinak) po eliptické dráze (ale daleko větší) kolem Slunce. Nemluvě o tom, že se jí celá astronomická obec vysmála a ona si dovolila tvrdit, že ti astronomové jsou pavědci, když tohle nevidí. Chodily ji fotky z celého světa, které měli údajně ukazovat, že se PX blíží a dokonce i ukazovaly onu hvězdu Nemesis, jak je v blízkosti Slunce. V praxi to ovšem vypadalo, že v úterý vyfotili tuhle "hvězdu" daleko od Slunce na horizontu, ve středu se "nebezpečně" přiblížila a byla obrovská a ve čtvrtek byla zase pěkně zpátky tam daleko. Inu, copak se stalo? Že by si hvězdička na něco zapomněla a musela si odskočit zpátky, nebo je naše hvězdička pod vlivem alkoholu? *usměje se*. Samozřejmě, že se nejednalo o žádnou hvězdu, ale pouze o optický klam, na který má vliv spousta různých atmosferických jevů, nemluvě o tom, že některé tyto klamy vznikají i kvůli optickým nedokonalostem čoček ve fotoaparátech. Nancy je, ale stále přesvědčena, že v roce 2012 bude konec světa.

  Nevím, jak vy, ale já už mám takových lidí, co zneužívají svobodu projevu a náboženství k tomu, aby šířili konstatní strach, či se snažili omezit samotnou svobodu projevu dost. Jen škoda, že v Základní listině práv a svobod není místo svobody náboženství napsáno svoboda od náboženství, protože všichni víme, že náboženství je hlavní příčinou všech světových konfliktů (například podpora katolické církve při genocidě během druhé světové války, či rasový apartheid všude možně po světě).

  Tak a teď se do mě strefujte, že jsem ubožák, co Vám chce zakázat náboženství nebo úplně zcestně slovíčkařte.

 3. Bože novináři vědí prdlajs. Překroutili spoustu věcí… zrovna včera na youtube jsem div nezvracela nad tím, co odvysílala prima o "emo" stylu. Tohle je nemlich to samé. Jsem novinář, každej mi bezmezně věří. Jo prostě si tu žurnalistiku udělám a předvedu jim jak to má vypadat kurva drát už! Sorry ale zase mě nasrali :DDD

 4. [9]: Čím to, že jsem úplně zapomněl na feministky. To je také taková levicová pakáž.

  http://www.feministky.com/muj-vynalez

  Mimochodem, fyzikální zákony jsme si prý podle feministek vymysleli my fyzikové, abychom měli nad čím masturbovat.
  Nevím, jak ty, ale já si tu masturbaci nad učebnicemi Fyzika pro gymnázia a knížkami jako Nový kvantový vesmír nebo Hyperprostor docela užívám.
  Noo, už jsem viděl jak Alue nazývá fyziku a matematiku pavědou, ale tohle je na mě moc. *Darwinova opice se smíchy tříská do hlavy*

 5. máš pravdu – média nám lžou v podstatě pořád… a pokud nelžou, tak zkreslují informace… demonstrují nám události tak, jak "se to hodí do krámu"… nedá se pomalu věřit ničemu… zajímalo by mě, kam ten svět dospěje…

 6. [12]: Nevím, někde píší, že to míní vážně, jinde zas napíšou, že je to jen legrace, takže si asi máme vybrat.

  [13]: Feynman je vskutku kapacita a v Novém Kvantovém Vesmíru jsou na začátku každé kapitoly jeho citace.

 7. [11]: teda teda, masturbace nad učebnicí fyziky, hmm, vzrušující vzorečky, wow:D A hele pánové ty feministky, já nevím nevím, nechce se mi věřit, že by byl někdo TAK blbej:)

 8. [21]: Feminismus je jen další ideologie tak jako křesťanství, komunismus, fašismus, anarchismus. Zaslepená oddanost své víře a hraní si na ublíženého.
  To, že má každý právo na stejné platové ohodnocení za stejnou práci je zakořeněno ve Všeobecné deklaraci lidských práv, ovšem feministky tím svým prosazováním "positivní diskriminace" právě tuto listinu porušují, např. zaměstnanecké quoty v podnicích. Nechápu proč bych měl nepřijmout do svého podniku chlapa, který je očividně pracovitější, poctivější a výkonnější než žena, která si každý den stěžuje, že má rýmu a téměř nechodí do práce jen proto, aby feministky neřvaly, že mám v podniku 50.01 % mužů a jen 49.99 % žen. nebo právo na potrat, kterým definitivně zfanatisovaná matka připraví nenarozené dítě o právo na život a tím pádem poruší nejen tuto deklaraci, ale zároveň se zachová nepřirozeně, protože potraty jsou a vždycky byly umělé a jsou v naprostém nesouladu s Darwinovou teorii evoluce a argumenty typu, že by to dítě nemělo kde vyrůstat jsou sice možná oprávněné, ale musíte si uvědomit, že za to si zcela a jistě může lidský druh sám stejně jako za spoustu dalších jiných věci, ideu feminismu nevyjímaje.

 9. [24]: Právo na potrat není zrovna bod, se kterým bych nesouhlasil… Samozřejmě proto, že taková věc se přihodit může a upřímně – momentálně bych tuto eventualitu s přítelkyní rozhodně probral.
  Ale jsou i rozumné důvody typu zdravotní komplikace…

 10. ultralevice nebo ultrapravice….vždyť je to jedno….stejně jak komunisti,tak fašouni byli hyeny a vždycky budou…..
  a když už jde o ty média,tak ani to bych neřešila,to je stejný jako u antifa demonstrací…v televizi se řekne,že je někde demonstrace anarchistů proti skinheadů,a pak si každej člověk,kterej se nechá ovlivnit médii hned každýmu číratýmu nadává do anarchistů,a podle mě mezi antifákami jich je opravdu minimum…a každý skinhead je automaticky fašista,aniž by lidi o skinheadech něco věděli…..proto je prostě podle mě nejlepší noviny nečíst a televizi nesledovat,protože jenom díky médiim si člověk utváří na někoho nebo na něco názor ,aniž by o tom něco věděl

 11. [25]: Nejsem odborník na biologii, nicméně bych se rád zeptal, zda kromě toho, že existují i postižení lidé, tak existují i jiné druhy živočichů, kteří můžou být de facto také zdravotně postižení. Sám jsem se málem stal obětí potratu, nebýt mé židovské babičky ze strany otce, která byla pevně přesvědčena, že se jedná o vraždu. Důvodem k potratu měla být špatná finanční situace. Holt si prostě má "matka" nemohla dovolit mě vychovávat, protože by pak neměla peníze na chlast, kuřivo a tenkrát si asi holka bez cigarety v hubě a slitá jak bezdomovec nemohla patřičně zašukat, že?
  Každopádně argumenty, že embryo v těle matky není první tři (nebo kolik vlastně) měsíců člověk (i takové argumenty jsem slyšel) mi přijdou zcestné, protože se Ti z lidského embrya zřejmě asi kráva, kůň nebo malá mořská víla nenarodí. Nicméně abych se vrátil k tomu postižení, myslíš, že když kvočna cítí, že se ji narod postižené kuře, tak jej potratí? Nikoliv. Navíc je medicína schopná u lidí taková postižení zvrátit a myslím si, že každý má právo si své místo na světě obhajít vlastní silou a pokud tu sílu nemá, pak je to jen jeho problém, ale v žádném případě nemáme právo rozhodovat o životě někoho jiného, pokud se nejedná o případ toho, že si chci ulovit potravu pro vlastní přežití, v takovém případě jsem v právu, protože mi jde o vlastní přežití, pokud má nějaká žena nasráno v kalhotech, že by ji porod zabil, tak nemá provozovat sex.

 12. [26]: Správně. V israelské nebo americké armádě (i jinde) jsou vojáci, kteří si vyholí hlavy. Znamená to, že to jsou fašisti? I já jsem jeden čas měl na hlavě "pleš".

 13. [25]: Ještě bych dodal, že zabíjení pro zábavu nebo z naprosto malicherných důvodů je naprostou výsadou lidského druhu (opravte mě jestli se mýlím), protože pokud vím tak jiní živočichové zabíjejí jen proto…

  1. Chtějí ulovit potravu.
  2. Jsou ohroženi útočníkem zvenčí.
  3. Někdo jim leze do jejich loveckého revíru.

  Nedá mi to, ale musím poznamenat, že problémem lidskéhu druhu je především člověk samotný.

 14. [27]: Samozřejmě, že existují… To je princip toho tebou zmiňovaného přírodního výběru. Ale nemyslel sem jen zdravotní potíže plodu, ale také matky. A embryo po první tři měsíce není nic jiného, než-li shluk buněk, který si sám sebe neuvědomuje, tudíž – kdybych to vzal do extrémů – se podobá nezpracované oceli, která je určená na výrobu robota… A medicína, alespoň současná aplikovaná, není schopna změnit prakticky nic.
  Tvůj názor je mi proti srsti, z hlediska jeho sobectví – neber mě špatně, ale je to subjektivní názor, který nepočítá s jiným pohledem, než pohledem vlastního nenarozeného plodu.
  Jako člověk, který se stará o důsledky svých činů nejen z vlastní perspektivy, bych nebyl schopen teď přivést na svět dítě, protože bych nebyl schopen zajistit mu prostředí, které bych mohl klasifikovat jako dostatečné, tudíž bych byl pro potrat, než pro nejistou existenci – z mého, taky jistě subjektivního, hlediska je to uvědomělé.
  A ke konci tvé poslední věty se vyjadřovat nebudu – prosím, zvaž ji, protože není zrovna košér…

 15. Mno už se to dostává dost mimo téma…

  Pozitivní diskriminace: Tohle mně taky nesedí, protože to opět nesouhlasí s tím, že by se neměly dělat rozdíly mezi lidmi na základě jejich pohlaví [což byla jednou z myšlenek feminismu, původně]. Najednou se tak původní myšlenka obrací naruby.

  Feminismus: Nebýt feministek, které bojovaly za práva a svobodu žen, stále by dnes ženy žily jako před 100 a více lety. Tehdy nešlo "jen" o rovnost platů a zaměstnání na vysokých pozicích, ale vůbec o tak základní věci jako být respektována jako rovnocenná lidská bytost a mít možnost svobodného rozhodování o svém vlastním životě!    

  Potraty: Souhlas s příspěvkem 30.
  A proč se zodpovědnost přesouvá pouze na ženy? Dost často jsou to právě jejich partneři, kdo víc stojí o sex než ženy – ovšem zároveň automaticky očekávají, že žena bude brát třeba i deset a víc let prášky [které nejsou vždy úplně bez vedlejších účinků], aby oni sami měli pohodlí. Dále, nechápu srovnávání lidí a zvířat. Psychika zvířat funguje přece úplně jinak; zvíře si nemůže promyslet a rozhodnout se, jestli bude mít potomky, jak je zvládne uživit atd.
  Soucit s plodem, který si ani neuvědomuje svou existenci, nemám; mám soucit pro ženy, kterým by nechtěné těhotenství obrátilo život vzhůru nohama. Docházelo k tomu vždycky a vždycky bude; výhoda dnešní medicíny je v tom, že na rozdíl od dřívějších časů se potraty můžou provozovat za podmínek, které neohrozí život ani zdraví ženy.

 16. [27]: myslím, že tohle už je vážně dost mimo téma, ale názory mám velmi podobné jako Luz.
  Žena je dnes už rovnoprávná s mužem, alespoň z hlediska právního, ovšem existují předsudky o obou pohlavích, které se s tírají jen těžko. Stejně debilní jako hláška "jéžiš, ženská za volantem" je třeba takové "jsi chlap, tak nemůžeš brečet".
  Ale dřív samozřejmě nešlo jen o blbé předsudky o mužích a ženách, ale zejména o celkové postavení ženy ve společnosti. Žena nemohla volit, chodit na vš apod. dnes už to díky "těm fuj feministkám" jde.
  A potraty. Jsi muž. Takže absolutně nemůžeš pochopit co takové těhotenství obnáší. A potrat je psychicky tak náročná věc, že málokterá žena jej zvládne bez výčitek a celoživotního traumatu. Přesto tuhle hrůzu jsou některé ochotny podstoupit, protože k tomu mají své důvody a ty jsou mnohdy závažné. Neodsuzuj něco, co tě nikdy v životě nepotká. To je jako kdyby žena tvrdila, že nemáš právo masturbovat, protože když se vystříkáš zabiješ tím miliony spermií, poteciálních dětí. Ona totiž ta spermie a embryo do 21.týdne jsou si mnohem víc společné, než embryo a miminko.

 17. Jo, když někde čtu slova jako ultrapravice, extrémní pravice a nevím co ještě, vždycky skřípu zuby… novináři se ale nepoučí, je to příliš zažrané

 18. Tak jsem poslala tento článek svému bratránkovi, který tvrdí, že je hrdý pravičák, ale sympatizuje s DS, resp.s DSSS. A odpověděl mi na to, že pro něj je primární ten nacionalismus a ten, že je pravicový. Ale že ekonomiku mají doleva to mu nevadí? Já mám teda mírně levicové názory, ale i přes tu část programu, kterou jsi zde citovala, DSSS nikdy volit nebudu. (Stejně tak jako komunisty nebo současnou sociální demokracii). V současné době asi u nás neexistuje slušná sociální strana, jako třeba byla sociální demokracie za první republiky 🙁

 19. To co tu píšeš je naprostý nesmysl!… to co nazýváš a je nazýváno pravicí by melo být nazýváno spíše středovou politikou a je to živná půda pro mafii a podobné zlořády…. jo a že se antifašisté nazívají vlastenci!? to je největší nesmysl… viz jejich nálepky typu: i tvoje aktovka je víc než národ..a podobně.A samozřejmě že nesmí docházet ke křížení ras, zejména naší arijské rasy s ostatními např. negroigní rasou, jelikož naše rasa je na velmi vysoké úrovni …co ve své historii vynalezli v africe?.. úplný hovno, možná tak hliněnou chatrč……RASY si NEJSOU rovny .. vždy musí vyhrát silnější jedinec nebo společenství na úkor slabého. Pokud tak nebude vyšší úroveň se dostává níže a zapřičiŇuje vznik rasového BASTARDA..    http://en.wikipedia.org/wiki/IQ_and_Global_Inequality#cite_note-IQGI-0       Extremní pravice jak nazýváš to je ideologie NÁRODNÍHO SOCIALISMU což ti asi nic neříká, ale nevadí. A když už chcete rozlišovat nějaké ideologie tak si alespoň nastudujte základ a to platí hlavně pro tvůrce tohoto blogu, který se snaží poučovat ale zná velké HOVNO..v národně socialistické systému se jedná o skloubení socialismu a národní suverenity… rozlišování nejaké levice či pravice je velice relativnía pokud jsi se s tím nesetkala tak nevíš co mluvíš a odsuzuješ to o čem nic NEVÍŠ!!!    88

 20. Jako všechna zjednodušení i toto kulhá. Jak na levou tak na pravou.
  To znamená, že pokud se ho hodláte držet, dříve nebo později padnete na hubu.

 21. LIDÉ UVAŽUJÍ STYLEM "KDYŽ SE UKÁŽE, ŽE NA ZEMI NEJSOU REPTILIANI, TAK TO ZNAMENÁ, ŽE NA CELÉM SVĚTĚ VŠECHNO FUNGUJE NA VÝBORNOU A TAK JAK MÁ" – LIDÉ JSOU STÁLE VÍCE A VÍCE STRHÁVÁNI DO VĚTŠÍ A VĚTŠÍ NELOGIKY.

  MIMOCHODEM, KDYŽ OTOČÍM ONU ÚŽASNOU PRAVOTOČIVOU SPIRÁLU, CO SI MALUJETE NA SKLO, TAK JE TO SPIRÁLA LEVOTOČIVÁ.

 22. NEMUSÍM VĚDĚT, KDO VLÁDNE SVĚTU, ABYCH VĚDĚL, JAK VLÁDNE SVĚTU – A JAK ZRŮDNÝ SVĚT POD JEHO VELENÍM JE.

  A TAKÉ MOC DOBŘE VÍM, ŽE KDYŽ VLÁDNĚ PRAVICE, A NÁSLEDNĚ VLÁDNE LEVICE, TAK VE SKUTEČNOSTI VLÁDNE STÁLE TEN SAMÍ, KTERÉHO VŠAK NEVIDÍME.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.